05 Οκτ 2023 05:06

«Αποφάσεις τέταρτης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (27-02-2015)»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


Στην τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 27-2-2015, παραβρέθηκαν παρόντα 26 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 33 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:
 

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2015.

2.    Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015. που αφορά τον Οργανισμό  Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015. που αφορά τον Οργανισμό  Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

3.    Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.

4.    Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

5.    Αποδοχή επιχορήγησης για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου Πύλης που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου Πύλης που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

6.    Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

7.    Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2015.

8.    Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

9.    Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στην Τ.Κ. Πηγής – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στην Τ.Κ. Πηγής – ψήφιση πίστωσης.

10.    Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2015, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2015, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

11.    Σύνταξη και υποβολή πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Πύλης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III, 2014-2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύνταξη και υποβολή πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Πύλης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III, 2014-2020.

12.    Αίτηση Μπάτζιου Βασιλικής για επιστροφή ποσού από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της Μπάτζιου Βασιλικής για επιστροφή ποσού από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής.

13.    Αίτηση Βρατσίστα Βασιλείου του Θεοδώρου για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Βρατσίστα Βασιλείου του Θεοδώρου για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής.

14.    Αίτηση Βορδώνη Ελένης του Στέλιου για διακοπή μίσθωσης δημοτικού καταστήματος Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Βορδώνη Ελένης του Στέλιου για διακοπή μίσθωσης δημοτικού καταστήματος Πύρρας – έγκριση εκμίσθωσης.

15.    Αίτηση Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης της Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.

16.    Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

17.    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Σπανουλάκι Τ.Κ. Στουρναραίικων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Σπανουλάκι Τ.Κ. Στουρναραίικων με απευθείας συμφωνία.

18.    Έγκριση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

19.    Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών και τη χορήγηση παράτασης για όσους δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

20.    Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θετική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016.

21.    Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

22.     Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

23.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πύλης».

24.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου» – συγκρότηση επιτροπής.

25.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εξωτερικής οδοποιίας τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εξωτερικής οδοποιίας τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

26.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή μικρών τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή μικρών τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων» – συγκρότηση επιτροπής.

27.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

28.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Ν. Πεύκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Ν. Πεύκης».

29.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

30.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Πηγής και Λυγαριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Πηγής και Λυγαριάς».

31.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου από κρεοπωλείο Κράβαρη έως Στ. Γουλιώτη στο Τ.Δ. Πηγής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου από κρεοπωλείο Κράβαρη έως Στ. Γουλιώτη στο Τ.Δ. Πηγής».

32.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

33.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».


Πύλη, 2 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

            Γιαννοτάκης Αθανάσιος