24 Ιούλ 2024 10:04

“Αποφάσεις τέταρτης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Δ. Πύλης (συνέχεια διακοπείσας συνεδρίασης)”

Στην τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 13-3-2013, η οποία είναι συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης της 12ης-3-2013, συζητήθηκαν 40 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.

12. Έγκριση μελέτης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων».

14. Έγκριση Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στο Τ.Δ. Παραποτάμου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στο Τ.Δ. Παραποτάμου».

16. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ. Φιλύρας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ. Φιλύρας».

17. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Φιλύρας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Φιλύρας».

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης».

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Βαθυρρέματος».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Βαθυρρέματος».

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ορεινού καταφυγίου Κόζιακα» Δήμου Αιθήκων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ορεινού καταφυγίου Κόζιακα» Δήμου Αιθήκων.

22. Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση Οικονόμου Δημητρίου βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΠΟΤΑΜΙΑ της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίωσε ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση Οικονόμου Δημητρίου βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΠΟΤΑΜΙΑ της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

23. Έγκριση της αριθμ. 3/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, έτους 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 3/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, έτους 2013.

24. Έγκριση της αριθμ. 5/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 5/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2013.

26. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

27. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

28. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

29. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων για το Πάσχα του 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της αίτησης  του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

30. Διαγραφή χρέους μισθώματος καλλιεργήσιμης γης οφειλέτη του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους μισθώματος καλλιεργήσιμης γης οφειλέτη του Δήμου.

32. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

33. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2013.

34. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2013.

35. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2013.

36. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

37. Έγκριση εκμίσθωσης ορεινού καταφυγίου «Χριστόδουλος Χατζηπέτρος» στον Κόζιακα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης ορεινού καταφυγίου «Χριστόδουλος Χατζηπέτρος» στον Κόζιακα.

38. Αίτηση Τσιγκαρίδα Παύλου για λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Τσιγκαρίδα Παύλου για λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίων και την έγκριση δημοπράτησής του.

40. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

41. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Ελάτης στον Δ.Α.Σ. Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Ελάτης στον Δ.Α.Σ. Ελάτης.

42. Έγκριση διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, με διαγωνισμό.

43. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την δωρεάν παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2013.

44. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεολαίας Γαρδικίου για στέγαση των γραφείων του.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεολαίας Γαρδικίου για στέγαση των γραφείων του.

45. Περιορισμοί βοσκής στο συνδιόκτητο δάσος «Κατούνας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση απαγορευτικών διατάξεων βοσκής στο συνδιόκτητο δάσος «Κατούνας».

46. Ορισμός Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Πύλης και εκπροσώπου κοινωνικού φορέα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Πύλης.

47. Ορισμός Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.) Δήμου Πύλης.

48. Εκλογή Αντιπροέδρου του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

49. Ορισμός επιτροπής ελέγχου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό επιτροπής ελέγχου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων.

50. Προσδιορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προσδιορισμό θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

51. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

52. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

53. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2012.

 

Πύλη, 14 Μαρτίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ