15 Απρ 2024 04:52

“Αποφάσεις τέταρτης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (27/05/2013)”

Στην 4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 27/05/2013, παραβρέθηκαν τα 9 από τα 9 μέλη της Επιτροπής,

 

Το μέλος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., Κατσίβελος Βύρωνας αποχώρησε από την συνεδρίαση αφού τελείωσαν τα θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης και πριν ξεκινήσουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης..

Το μέλος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια προσήλθε στη συνεδρίαση  με την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης.

Συζητήθηκαν 7 θέματα ημερήσιας διάταξης και 7 θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης:

Συζήτηση επί του αριθμ. 11438/29-5-2013 Αιτήματος του 1ου Συστήματος Προσκόπων Τρικάλων για διαμονή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο κατά την 8 και 9 Ιουνίου 2013

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Κάνει αποδεκτό το αριθμ. 11438/29-5-2013 Αίτημα του 1ου Συστήματος Προσκόπων Τρικάλων για διαμονή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο κατά την 8 και 9 Ιουνίου 2013, εφόσον συναινέσει με απόφασή του το Τ.Σ. Δροσερού.

2ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης:

«Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2013-2014-2015, στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της Οικονόμου Βασιλικής που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Περτουλίου.»

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση  άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2013 -2014-2015, στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της Οικονόμου Βασιλικής που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Περτουλίου.

3o Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης:

«Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2013-2014-2015, με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κ. Τσιώλη Αχιλλέα που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Πύλης».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Τη χορήγηση  άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2013-2014-2015, με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κ. Τσιώλη Αχιλλέα που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Πύλης.

4ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης:

«Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013, με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου» του κ. Στεφανή Βασιλείου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Πύλης».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

-Τη χορήγηση  άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013, με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου» του κ. Στεφανή Βασιλείου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Πύλης.

5ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης:

-«Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013, στο κατάστημα ΥΕ «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  του κ. Γεωργομάνου Γεωργίου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Πύλης».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

-Τη χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013, στο κατάστημα ΥΕ «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  του κ. Γεωργομάνου Γεωργίου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Πύλης».

6ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: 

«Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2013-2014-2015, στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου»  του κ. Νασιάκου Κωνσταντίνου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Φήκης».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

-Τη χορήγηση  άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2013-2014-2015, στο κατάστημα ΥΕ ««ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου»   του κ. Νασιάκου Κωνσταντίνου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Φήκης».

7ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: 

Χορήγηση προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «παντοπωλείο-πρατήριο άρτου», στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο και ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «πρατήριο άρτου», στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Χορήγηση προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «παντοπωλείο-πρατήριο άρτου», στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο και ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «πρατήριο άρτου», στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

«Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα ΥΕ «Μαζικής Εστίασης» του Δασκάλου Γεωργίου του Αθανασίου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Λυγαριάς».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Τη χορήγηση άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα  ΥΕ «Μαζικής Εστίασης» του κ. Δασκάλου Γεωργίου του Αθανασίου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

2ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

«Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της της εταιρείας «Μπαλατσούκας -Γκαραβέλας Ο.Ε.», που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Πύλης».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Τη χορήγηση άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της της εταιρείας «Μπαλατσούκας -Γκαραβέλας Ο.Ε.», που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Πύλης.

3ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Τη χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013 στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της κ. Κολώνας Αρετής που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ αποφάσισε ομόφωνα :

Τη χορήγηση  άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013, στο κατάστημα ΥΕ «ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της κ. Κολώνας Αρετής που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς.

4ο Θέμα εντός ημερήσιας διάταξης:

«Εξέταση του αριθμ. 5158/4-3-2013 Αιτήματος του κ. Πινακούλια Νικολάου για χορήγηση  άδειας χρήσης πεζοδρομίου (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων)».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ αποφάσισε ομόφωνα :

Κάνει αποδεκτό το αριθμ. 5158/4-3-2013 Αίτημα του κ. Πινακούλια Νικολάου για χορήγηση  άδειας χρήσης πεζοδρομίου (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων)».

5ο Θέμα εντός ημερήσιας διάταξης:

Επανεξέταση της αριθμ. 7231/12-3-2012 συλλογικής εξώδικης διαμαρτυρίας -δήλωσης-πρόσκλησης κατοίκων της Τ.Κ. Γαρδικίου, προς το Δήμο Πύλης.

6ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

«Εξέταση καταγγελίας του κ. Φασουλή Νικολάου για παράνομη περίφραξη δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βροντερού»

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ αποφάσισε ομόφωνα :

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  την διοικητική αποβολή της κ. Καραθάνου Βικτώριας , από την έκταση που ορίζει η Αριθμ.  622/28-52013 Έκθεση της Δ/νση Πολεοδομίας Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων η οποία αναφέρεται στην εισήγηση και συνοδεύει την απόφαση αυτή.

Μειοψηφούντων των μελών της ΕΠΟΙΖΩ, ήτοι:

-Καλαμαράς Στέφανος ο οποίος πρότεινε την αναβολή του θέματος προκειμένου η κ.  Καραθάνου Βικτωρία να καταθέσει τα νέα στοιχεία.

-Λάππας Δημήτριος ο οποίος πρότεινε την αναβολή του θέματος προκειμένου να αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα της ΕΠΟΙΖΩ., με τα ίδια μέτρα και σταθμά και αναφέρθηκε στην υπόθεση Μπράτσου.

7ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

«Εξέταση της αριθμ. 26707/26-11-2012 Αίτηση – καταγγελίας της κ. Βικτωρίας Καραθάνου του για παράνομη περίφραξη κοινοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Βροντερού».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ αποφάσισε ομόφωνα :

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  τη μη διοικητική αποβολή του Νικολάου Φασουλή, για τους λόγους  που επικαλείται  η Αριθμ.  622/28-52013 Έκθεση της Δ/νσηw Πολεοδομίας Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων, η οποία αναφέρεται στην εισήγηση και συνοδεύει την απόφαση αυτή.