29 Μάι 2024 14:56

“Αποφάσεις τέταρτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

Στην 4η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 11/4/2012, παραβρέθηκαν 9 από τα 9 μέλη της Επιτροπής.

Συζητήθηκε συνολικά 1 θέμα.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝ ΘΕΜΑ

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια), στην Τ.Κ. Δροσερού από τον κ. Μπούγα Γρηγόριο.

Επί του θέματος αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Χορηγεί στον κ. Μπούγα Γρηγόριο, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), στην Τ.Κ. Δροσερού.

Η παρούσα απόφαση δε συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.