03 Οκτ 2023 23:35

“Αποφάσεις πρώτης τακτικής (ειδικής) συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (24-1-2014)”

Στην πρώτη τακτική (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 24-1-2014, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 3 θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.

2.Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.

3.Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.

 

Πύλη, 27 Ιανουαρίου 2014 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ