20 Απρ 2024 00:30

«Αποφάσεις πρώτης Έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (15-01-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 1η/15-1-2015 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.


ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
 

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών σε θέματα πολιτικής προστασίας.
(Αριθμ. απόφασης 1/2015)

 

Πύλη, 16 Ιανουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


            Γιαννοτάκης Αθανάσιος