17 Απρ 2024 23:54

“Αποφάσεις πρώτης έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

Στην πρώτη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, τη 16η-1-2012, παραβρέθηκαν 27 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανατροπή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία ανατροπής την 31η/12/2011, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2011.

2. Αναστολή λειτουργίας – κατάργηση δημοσίων υπηρεσιών στο Δήμο Πύλης.

– Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:Τη σύνταξη υπομνήματος διαμαρτυρίας για την αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Πύλης το οποίο θα απευθύνεται στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του νομού, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Διοικητή του ΙΚΑ και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

– Τη δημοσίευση του υπομνήματος στα μέσα ενημέρωσης, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

– Οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του νομού να μεταβούν στην Αθήνα και να επισκεφθούν τον Διοικητή του ΙΚΑ στον οποίο θα καταθέσουν τα επίσημα στοιχεία αναφορικά με τη λειτουργία του παραρτήματος του ΙΚΑ στην Πύλη (αριθμό υπαλλήλων, έσοδα, ασφαλισμένους, έργα, κ.λ.π.) προκειμένου να διατυπωθεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης και της συνέχισης της λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Πύλης.

– Ταυτόχρονα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, για τη συνεχιζόμενη αφαίμαξη υπηρεσιών – κατάργηση υπηρεσιών – από τη διοικητική περιφέρεια του δήμου, συμβολικά, για μία ημέρα, την ημέρα κατά την οποία οι επικεφαλείς των παρατάξεων θα μεταβούν στην Αθήνα και θα επισκεφθούν το Διοικητή του ΙΚΑ, θα κλείσει το Δημαρχείο και θα ανασταλούν όλες οι λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου.

– Επιφυλάσσεται για περαιτέρω κλιμάκωση των ενεργειών του ανάλογα με τις εξελίξεις.

 

Πύλη, 18 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος