29 Μάι 2024 18:40

«Αποφάσεις πέμπτης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (18-03-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 5η/18-3-2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.


ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
 

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 80/2015)
 

2.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 81/2015)
 

3.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 82/2015)
 

4.    Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 83/2015)
 

5.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 84/2015)
 

6.    Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 85/2015)
 

7.    Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 86/2015)
 

8.    Αίτηση Μηλιώτη Γεωργίου για συμψηφισμό μισθωμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Μηλιώτη Γεωργίου για συμψηφισμό μισθωμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
(Αριθμ. απόφασης 87/2015)
 

9.    Διόρθωση στοιχείων ΕΝ.Φ.Ι.Α. δημοτικών ακινήτων.  

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διόρθωση στοιχείων ΕΝ.Φ.Ι.Α. δημοτικών ακινήτων.  
(Αριθμ. απόφασης 88/2015)
 

10.    Έγκριση αγοράς ακινήτου για την κατασκευή αμαξοστασίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση αγοράς ακινήτου για την κατασκευή αμαξοστασίου.
(Αριθμ. απόφασης 89/2015)
 

11.    Διάθεση λήμματος δημοτικού δάσους Παραμέρου, έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος δημοτικού δάσους Παραμέρου, έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 90/2015)
 

12.    Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.
(Αριθμ. απόφασης 91/2015)
 

13.    Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.
(Αριθμ. απόφασης 92/2015)
 

14.    Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.
(Αριθμ. απόφασης 93/2015)
 

15.    Αίτηση του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 94/2015)
 

16.    Αίτηση ΤΟΕΒ Πηγής για παραχώρηση χρήσης της δημοτικής γεώτρησης ΤΠ21 της Τοπικής Κοινότητας Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του ΤΟΕΒ Πηγής για παραχώρηση χρήσης της δημοτικής γεώτρησης ΤΠ21 της Τοπικής Κοινότητας Πηγής.
(Αριθμ. απόφασης 95/2015)
 

17.    Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών.
(Αριθμ. απόφασης 96/2015)
 

18.    Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».
(Αριθμ. απόφασης 97/2015)
 

19.    Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ στους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ στους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 98/2015)
 

20.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ».
(Αριθμ. απόφασης 99/2015)
 

21.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση Τμήματος Συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση Τμήματος Συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος».
(Αριθμ. απόφασης 100/2015)
 

22.    Επικαιροποίηση της αριθμ. 7/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γόμφων (αφορά εκποίηση δημοτικών εκτάσεων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Νόμου 1080/80 όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3202/2003).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική επικαιροποίηση της αριθμ. 7/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γόμφων (αφορά εκποίηση δημοτικών εκτάσεων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Νόμου 1080/80 όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3202/2003), την τροποποίηση του τρόπου καταβολής του τιμήματος και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου.
(Αριθμ. απόφασης 101/2015)
 

23.    Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου λόγω ανταλλαγής τμήματος αγροτεμαχίου αναδασμού με κοινόχρηστη έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου λόγω ανταλλαγής τμήματος αγροτεμαχίου αναδασμού με κοινόχρηστη έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.
(Αριθμ. απόφασης 102/2015)

Πύλη, 19 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 


   Γιαννοτάκης Αθανάσιος