27 Φεβ 2024 11:16

“Αποφάσεις πέμπτης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (11-4-2014)”

Στην πέμπτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 11-4-2014, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 60 θέματα ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων 10 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 50 της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του Έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (LEADER).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης του Έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (LEADER).

2. Αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το 34ο αντάμωμα των Σαρακατσαναίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της εκδήλωσης του 34ου ανταμώματος των Σαρακατσαναίων και την ψήφιση πίστωσης.

3. Έγκριση εκμίσθωσης βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

4. Έγκριση εκμίσθωσης έκτασης στη θέση «Παλιοχώρι» Τ.Κ. Πιαλείας για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης έκτασης στη θέση «Παλιοχώρι» Τ.Κ. Πιαλείας για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

5. Έγκριση εκμίσθωσης έκτασης στη θέση «Κερασιά» Τ.Κ. Πιαλείας για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης έκτασης στη θέση «Κερασιά» Τ.Κ. Πιαλείας για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

6. Έγκριση εκμίσθωσης έκτασης στη θέση «Κρανιές» Τ.Κ. Πιαλείας για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης έκτασης στη θέση «Κρανιές» Τ.Κ. Πιαλείας για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

7. Έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2013, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2013, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

8. Οριστική παραλαβή γεωλογικής μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή γεωλογικής μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Γόμφων.

9. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στην Τ.Κ. Πύλης.

10. Ύδρευση Τ.Κ. Ροπωτού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση του νερού της γεώτρησης Ροπωτού για την ύδρευση των οικισμών «ΠΑΝΑΓΙΑ» και «ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ».

Ημερήσιας διάταξης:

8. Καταγγελία Καραμάνου Κωνσταντίνου και αίτηση Καραμάνου Αποστόλου για προσκύρωση και εξαγορά καταληφθείσας δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με την καταγγελία Καραμάνου Κωνσταντίνου και αίτηση Καραμάνου Αποστόλου για προσκύρωση και εξαγορά καταληφθείσας δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

29. Διατύπωση γνώμης για την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 1,54 MW στη θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος  σχετικά με τη διατύπωση γνώμης για την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 1,54 MW στη θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης.

1.    Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

2.    Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (2η κατανομή 2014).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (2η κατανομή 2014).

3.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2014.

4.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2014.

5.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

6.    Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της «Μάχης της Πόρτας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της «Μάχης της Πόρτας».

7.    Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της πολιτιστικής συνεδριακής εκδήλωσης «Β' ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της πολιτιστικής συνεδριακής εκδήλωσης «Β' ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».

9. Έγκριση της αριθμ. 16/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 16/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

10. Έγκριση της αριθμ. 27/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων, έτους 2013 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 27/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων, έτους 2013 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

11. Έγκριση της αριθμ. 23/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 23/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού 2014.

12. Συμμετοχή ή μη του Δήμου στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με τη  συμμετοχή ή μη του Δήμου στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στο Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στο Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

14. Καθορισμός χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης και την έγκριση εκμίσθωσής τους.

15. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

16. Έγκριση εκμίσθωσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Πύλης.

17. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής.

18. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «Γαβράκια» Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «Γαβράκια» Τ.Κ. Πηγής.

19. Αίτηση Γαλάνη Δημητρίου για παραχώρηση περιφέρειας βοσκότοπου στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής για κατασκευή πρόχειρης ξύλινης κατασκευής (στάνης).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής.

20. Αίτηση Μητρονάτσιου Περικλή, μισθωτή καταφυγίου Κόζιακα, για αποπληρωμή του συνόλου των μισθωμάτων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Μητρονάτσιου Περικλή, μισθωτή καταφυγίου Κόζιακα, για αποπληρωμή του συνόλου των μισθωμάτων.

21. Αίτηση Τσώλα Σαββούλας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Τσώλα Σαββούλας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

22. Αίτηση Λάζου Ιωάννη για διακοπή μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Γαυράκια» Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Λάζου Ιωάννη για διακοπή μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Γαυράκια» Τ.Κ. Πηγής και την έγκριση εκμίσθωσής της.

23. Αιτήσεις Δ.Α.Σ. Γαρδικίου ΣΥΝ Π.Ε. και Δ.Α.Σ. Δήμου Αιθήκων Δημοτικό Διαμέρισμα Γαρδικίου «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΟΙ» για παραχώρηση  λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με τις αιτήσεις Δ.Α.Σ. Γαρδικίου ΣΥΝ Π.Ε. και Δ.Α.Σ. Δήμου Αιθήκων Δημοτικό Διαμέρισμα Γαρδικίου «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΟΙ» για παραχώρηση  λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2014.

24. Έγκριση διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, με διαγωνισμό.

25. Έγκριση διάθεσης δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διάθεσης δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, με διαγωνισμό.

26. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Ελάτης, Βροντερού, Καλογήρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Ελάτης, Βροντερού, Καλογήρων.

27. Αίτημα της Κοινοπραξίας «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65» για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Βρονταριά» για τη χρησιμοποίησή του ως δανειοθαλάμου για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με το αίτημα της Κοινοπραξίας «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65» για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Βρονταριά» για τη χρησιμοποίησή του ως δανειοθαλάμου για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος».

28. Ιδιοκτησιακό καθεστώς οικοπέδου και κτίσματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς οικοπέδου και κτίσματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

30. Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση της Παντέρα Ελένης βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Κολοβέικα της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίωσε ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση της Παντέρα Ελένης βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Κολοβέικα της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

31. Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης.

32. Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρησης υποδομών για την πολιτική προστασία».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρησης υποδομών για την πολιτική προστασία».

33. Έγκριση μελέτης «Συντήρηση – Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Συντήρηση – Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

34. Έγκριση μελέτης «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

35. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».

36. Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

37. Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

38. Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύλης».

39. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων».

40. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας».

41. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δήμου Πύλης».

42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση ρεμάτων και αποκατάσταση δρόμου βατότητας στον κεντρικό οικισμό Τ.Κ. Ροπωτού για άμεση αποκατάσταση λόγω κατολισθητικών φαινομένων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση ρεμάτων και αποκατάσταση δρόμου βατότητας στον κεντρικό οικισμό Τ.Κ. Ροπωτού για άμεση αποκατάσταση λόγω κατολισθητικών φαινομένων».

43. Αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

44. Αίτημα Τοπικού Συμβουλίου Παραποτάμου για μετονομασία του Σκοπευτηρίου Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με το αίτημα Τοπικού Συμβουλίου Παραποτάμου για μετονομασία του Σκοπευτηρίου Φήκης.

45. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Νεολαίας Γαρδικίου για παραχώρηση χρήσης χώρου στην πλατεία της Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεολαίας Γαρδικίου για παραχώρηση χρήσης χώρου στην πλατεία της Τ.Κ. Γαρδικίου.

46. Αίτηση Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» για παραχώρηση χρήσης χώρου στο παλιό Δημαρχείο Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» για παραχώρηση χρήσης χώρου στο παλιό Δημαρχείο Ελάτης.

47. Αίτηση Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού – Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Ελάτης για παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού – Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Ελάτης για παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

48. Αίτηση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Γυμνασίου Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Γυμνασίου Φήκης.

49. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων, έτους 2013, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκθεσης πεπραγμένων, έτους 2013, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

50. Έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2013, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2013, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

 

Πύλη, 15 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ