24 Φεβ 2024 15:57

“Αποφάσεις πέμπτης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (23-4-2012)”

Στην πέμπτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 23-4-2012, παραβρέθηκαν 5 από τα 9 μέλη της Επιτροπής.

Συζητήθηκαν συνολικά 8 θέματα από τα οποία 2 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο άρτου), στον κ. Χειλημίντρη Φίλλιπο».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον κ. Χειλημίντρη Φίλλιπο, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο άρτου), στην Τ.Κ. Μουριάς.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή φράγματος Πύλης και συναφών έργων» στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραπέμψει το  συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, κρίνοντας ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.

 

Ημερήσιας διάταξης:

«Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφεπαντοπωλείο-ψησταριά), στην κ. Κούτσικου Ευθυμία».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στην κ. Κούτσικου Ευθυμία, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφεπαντοπωλείο-ψησταριά), στην Τ.Κ. Βαθυρρεύματος.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

 

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο), στον κ. Σαμψώνη Ευάγγελο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον κ. Σαμψώνη Ευάγγελο, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο), στην Τ.Κ. Πηγής.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

 

«Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Κυλικείο» του κ. Καραντάκου Ιωάννη στην Τ.Κ. Δροσερού».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «κυλικείο» του κ. Καραντάκου Ιωάννη στην Τ.Κ. Δροσερού.

 

Ανανέωση ή μη άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ. Γεωργομάνου Γεωργίου που λειτουργεί ως «αναψυκτήριο» στη Τ.Κ. Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, στο κατάστημα ιδιοκτησίας Γεωργομάνου Γεωργίου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης ως «αναψυκτήριο».

– Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 603/17-5-2011 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή.

 

Εξέταση του αιτήματος της εταιρείας REDBULL HELLAS για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την διεξαγωγή αθλητικού εγχειρήματος.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

– Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας REDBULL HELLAS για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου που  βρίσκεται παραπλεύρως της γέφυρας του Ροπωτού, στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο εγκαταλελειμμένου Αγωγού Όμβριων Υδάτων, για την διεξαγωγή αθλητικού εγχειρήματος.

– Η κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου για την διεξαγωγή αθλητικού εγχειρήματος θα έχει χρονική διάρκεια δέκα ημερών και τοποθετείται στο 1ο δεκαήμερο του Μαΐου

– Οι διοργανωτές να φροντίσουν να μην δημιουργηθεί ρύπανση στον περιβάλλοντα χώρο, ο δε χώρος να παραδοθεί στην προγενέστερη κατάσταση.

–  Οι διοργανωτές να φροντίσουν να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων καθώς και των θεατών στο αθλητικό εγχείρημα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

–  Ο Δήμος Πύλης ουδεμία ευθύνη δεν φέρει ως προς την ασφάλεια των συμμετεχόντων καθώς και των θεατών του αθλητικού εγχειρήματος και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την διοργανώτρια  εταιρεία REDBULL HELLAS.

Γνωμοδότηση επί των αποφάσεων των Τ.Κ. Παραποτάμου, Φήκης, Βαθυρεύματος για θέσεις Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α-Γνωμοδοτεί θετικά για τις παρακάτω προτεινόμενες θέσεις από τα Τοπικά Συμβούλιο:

Στην Τοπική Κοινότητα Παραποτοτάμου τρεις (3) θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, όπως ορίζονται στην αριθμ. 2η/2012 Απόφαση του  Τοπικού Συμβούλιου  Παραποτοτάμου και είναι οι  εξής:

  • Στον Παραπόταμο : Μπροστά από την παλιά γέφυρα του πορταικού ποταμού και δίπλα από την κοινοτική γεώτρηση. Η θέση είναι κοντά στο αναψυκτήριο Παραποτάμου σε κοινοτική  έκταση ασφαλτοστρωμένη και τουλάχιστον 30 μέτρα από τον επαρχιακό δρόμο Τρικάλων -Φήκης.
  • Στο Λιλή: Στο κοινοτικό άλσος δίπλα στο οικόπεδο Τσαντήλα Ευαγγέλου και και μπροστά από το οικόπεδο Μπαλούτσου Κων/νου. Η θέση είναι δίπλα στην επαρχιακή οδό Τρικάλων-Φήκης.
  • Στο Βαλομάνδρι: Μετά τον κυκλικό κόμβο και στην άκρη του δημοτικού πάρκου Βαλομανδρίου δίπλα στο δρόμο Βαλομάνδρι -Τρίκαλα και σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρα από το νεκροταφείο.

Στην Τοπική Κοινότητα Βαθυρεύματος έξι (6) θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου που περιγράφονται στο 23/3/2012 αίτημά του  Εκπρόσωπου της Τοπικής Κοινότητας Βαθυρεύματος και είναι οι εξής:

  • Μια (1) θέση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στην τοποθεσία «Κοτρώνια Πανορμίτες» για παραγωγό.
  • Μια (1) θέση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στην τοποθεσία «Κοτρώνια Πανορμίτες» για μικροπωλητή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.
  • Μια (1) θέση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στην  τοποθεσία «Κοτρώνια Πανορμίτες» για στάσιμη καντίνα.
  • Τρεις (3) θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην τοποθεσία Ι. Ναός Αγίου Πνεύματος για τις ημέρες(3 ημέρες) εορτασμού της εκκλησίας.

Β. Αναβάλει τη συζήτηση για τις (10) θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, στην Τοπική Κοινότητα Φήκης για επόμενη συνεδρίαση, ύστερα από προφορικό αίτημα του Προέδρου της  Τοπική Κοινότητα Φήκης για αναβολή.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την αποστολή της παρούσας απόφασης προς  τις αρμόδιες για γνωμοδότηση επί του θέματος αρχές.

Δ. Εξουσιοδοτεί τα Τοπικά Συμβούλια να παρίσταντο κατά την διάρκεια της αυτοψίας των αρμόδιων για γνωμοδότηση επί του θέματος αρχών, προκειμένου να υποδείξουν τις ακριβείς θέσεις.