06 Δεκ 2023 09:46

“Αποφάσεις πέμπτης τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-4-2013)”

Στην πέμπτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 29-4-2013, παραβρέθηκαν 27 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 40 θέματα από τα οποία 3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 37 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στην Τ.Κ. Παχτουρίου. 

2.Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Μουριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς και την έγκριση εκμίσθωσης.

3.Προγραμματισμός προσλήψεων καθαριστριών για τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων καθαριστριών για τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

 

Ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α' 143).

Παμψηφεί το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3854/2007 (Α΄143).

2.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

3.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

4.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

5.Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2013.

7.Έγκριση Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού , έτους 2013, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

8.Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Υποκ/μα Πύλης) για τα ειδικευμένα έσοδα του Δήμου που προορίζονται για δημόσιο και ειδικό σκοπό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Υποκ/μα Πύλης) για τα ειδικευμένα έσοδα του Δήμου που προορίζονται για δημόσιο και ειδικό σκοπό.

9.Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Υποκ/μα Πύλης) για τήρηση εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Υποκ/μα Πύλης) για τήρηση εγγύησης καλής εκτέλεσης.

10.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου – ψήφιση πίστωσης.

11.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

12.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα κυλικείου εντός των δημοτικών σφαγείων Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα κυλικείου εντός των δημοτικών σφαγείων Πύλης.

13.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου στην Τ.Κ. Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου στην Τ.Κ. Ελάτης.

14.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Τσιώκου Ελένης).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Τσιώκου Ελένης).

15.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Μηλιώτη Γεωργίου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος για τη διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Μηλιώτη Γεωργίου).

16.Μείωση μισθώματος καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής (αίτηση Λάζου Κων/νου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Λάζου Κων/νου για μείωση μισθώματος καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

17.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

18.Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

19.Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παραμέρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παραμέρου.

20.Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας  στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας  στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

21.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Μεσοχώρας».

22.Έγκριση μελέτης «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής».

23.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

24.Έγκριση μελέτης «Διάνοιξη οδού στον οικισμό ΚΑΚΚΟΥΡΙ Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Διάνοιξη οδού στον οικισμό ΚΑΚΚΟΥΡΙ Τ.Κ. Πύλης».

25.Έγκριση μελέτης «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

26.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

27.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης».

28.Έγκριση Σ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων».

29.Τροποποίηση σχεδίου διανομής Τ.Κ. Γόμφων στο Ο.Τ. 12.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου διανομής Τ.Κ. Γόμφων στο Ο.Τ. 12.

30.Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί καταγγελίας Καραμάνου Κωνσταντίνου και αίτησης Καραμάνου Αποστόλου για προσκύρωση και εξαγορά καταληφθείσας δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου .  

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης για την εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί καταγγελίας Καραμάνου Κωνσταντίνου και αίτησης Καραμάνου Αποστόλου για προσκύρωση και εξαγορά καταληφθείσας δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου .  

31.Αίτηση Γούλα Βασιλείου για αποζημίωση αμπελιού.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αίτησης Γούλα Βασιλείου για αποζημίωση αμπελιού.

32.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

33.Αίτηση Αγραφιώτη Αναστασίας για εξαίρεση από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Αγραφιώτη Αναστασίας για εξαίρεση από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου.

34. Διατύπωση απόψεων για την έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Βοσκής στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση  Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Βοσκής στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου.

35.Διατύπωση απόψεων για την έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Κλαδονομής στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση  Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Κλαδονομής στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου.

36.Διατύπωση απόψεων για την έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Αιγοβοσκής στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση  Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Αιγοβοσκής στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου

37.Ασκληπιός και Πιαλεία (αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι φίλοι του μουσείου Πιαλείας»).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι φίλοι του μουσείου Πιαλείας» και την ανάληψη πρωτοβουλιών για το θέμα «Ασκληπιός και Πιαλεία».

 

Πύλη, 30 Απριλίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ