02 Μαρ 2024 09:25

“Αποφάσεις πέμπτης συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (26/06/2013)”

Στην 5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 26/06/2013, παραβρέθηκαν τα 5 από τα 9 μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

Παρόντα μέλη                                                                      

1.Μαγκούτης Δημήτριος -Πρόεδρος                     

2.Θέος Φώτιος-μέλος                                                  

3.Σουφλιάς Ιωάννης-μέλος

4.Καλαντζής Δημήτριος-μέλος 

5.Λάππας Δημήτριος-μέλος

Συζητήθηκαν 4 θέματα ημερήσιας διάταξης και 2 θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

 ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Σύσταση  επιτροπής για την εξέταση του θέματος οριοθέτησης ιδιοκτησίας Φιστόπουλου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Α. Τη σύσταση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενη από :

1.έναν εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης

2.έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Τοπογραφήσεων Εποικισμού και Αναδασμού της Περιφερειακής  Ενότητας Τρικάλων.

3. έναν εκπρόσωπο του κ. Φιστόπουλου.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η σύνταξη  τοπογραφικού διάγραμμα οριοθέτησης της ιδιοκτησίας Φιστόπουλου, αποδεκτό και από τις τρεις πλευρές.

Β. Να διαβιβασθεί η παρούσα απόφαση προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Καλαντζή Δημήτριο, προς την Τοπογραφική Υπηρεσία και προς τον κ. Φιστόπουλο προκειμένου να υποδείξουν τα μέλη της Επιτροπής.

Το τοπογραφικό διάγραμμα της οριοθέτησης της ιδιοκτησίας Φιστόπουλου, στο οποίο θα καταλήξει η επιτροπή θα εξετασθεί από την ΕΠΟΙΖΩ.

Γ. Η Επιτροπή θα πρέπει να παραδώσει το τοπογραφικό διάγραμμα της οριοθέτησης της ιδιοκτησίας Φιστόπουλου, μέχρι την 30 Ιουλίου του 2013.

2ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην εταιρεία « ΚΙΣΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην εταιρεία « ΚΙΣΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Νεράιδας, με υπεύθυνο λειτουργίας την  κ. Πένκα Λάμπρου του Ιβάν και ανάκληση προηγουμένης προέγκρισης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Νεράιδας, με υπεύθυνο λειτουργίας την  κ. Πένκα Λάμπρου του Ιβάν και ανάκληση προηγουμένης προέγκρισης.

2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Την χορήγηση ή μη προσωρινής άδειας κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης πλησίον της Τοξωτής Γέφυρα Πύλης κατά την 29 Ιουνίου του 2013, για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα:

Την χορήγηση προσωρινής άδειας κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πύλης πλησίον της Τοξωτής Γέφυρα Πύλης κατά την 29 Ιουνίου του 2013, για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης.

3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Την χορήγηση ή μη προσωρινής άδειας κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πηγής  κατά την 6 Ιουλίου του 2013, για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα

Τη χορήγηση προσωρινής άδειας κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πηγής  κατά την 6 Ιουλίου του 2013, για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης.

4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:.Την χορήγηση ή μη προσωρινής άδειας κατάληψης του  κοινόχρηστου χώρου της  πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Γόμφων ν κατά την 26 Ιουλίου του 2013, για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων «Οι Γόμφοι».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα:

Τη χορήγηση προσωρινής άδειας κατάληψης του  κοινόχρηστου χώρου της  πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Γόμφων κατά την 26 Ιουλίου του 2013, για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων «Οι Γόμφοι».