29 Μάι 2024 15:21

“Αποφάσεις πέμπτης έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

Στην πέμπτη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 9-4-2012, παραβρέθηκαν 26 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ροπωτού.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα που συζητήθηκε:

Ημερήσιας διάταξης:

 

1. Eνέργειες του Δήμου λόγω του κατολισθητικού φαινομένου στον κεντρικό οικισμό Ροπωτού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου που απορρέουν από την προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε με το Ι.Γ.Μ.Ε. για την εκπόνηση της μελέτης «Γεωτεχνικό – υδρογεωλογικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ. Ροπωτού, Δ.Πύλης του Ν. Τρικάλων», με την καταβολή ποσοστού 40% επί του ποσού της σύμβασης, ώστε να παραληφθεί η μελέτη και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία για την αποπληρωμή της και την πρόσκληση εκπροσώπου του Ι.Γ.Μ.Ε. κατά την συζήτηση του θέματος παραλαβής της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα το Σώμα.

 

Πύλη, 12 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Παναγιώτου Γεώργιος