19 Ιούν 2024 01:12

“Αποφάσεις όγδοης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (19-7-2013)””

Στην όγδοη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 19 – 7 – 2013, μετά την αναβολή της συνεδρίασης της 15ης – 7 – 2013, παραβρέθηκαν 23 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 56 θέματα από τα οποία 54 θέματα της ημερήσιας διάταξης και 2 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

2.Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

3.Αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

4.Αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, έτους 2013 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, έτους 2013 (ΣΑΤΑ).

5.Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 5ου Παγκόσμιου Ανταμώματος Θεσσαλών.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 5ου Παγκόσμιου Ανταμώματος Θεσσαλών.

6.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Καραθάνου Βικτωρίας, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Βροντερού.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης για την έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Καραθάνου Βικτωρίας από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Βροντερού προκειμένου να αποδοθεί στο Δήμο η καταληφθείσα έκταση.

7.Καταγγελία κ. Καραθάνου Βικτωρίας για παράνομη περίφραξη κοινοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Βροντερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη έγκριση διοικητικής αποβολής λόγω μη περίφραξης κοινοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Βροντερού.

8.Διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη των αιτημάτων των Δασικών Συνεταιρισμών  και τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου στο εμπόριο, με διαγωνισμό.

9.Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδοχωρίου «Η ΝΕΡΑΪΔΑ» για χρηματοδότηση.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδοχωρίου «Η ΝΕΡΑΪΔΑ» στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

10.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

11.Αίτηση Δ.Α.Σ. Καλογήρων για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Καλογήρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος του Δ.Α.Σ. Καλογήρων για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Καλογήρων.

12.Αίτηση Δ.Α.Σ. Πύρρας για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος του Δ.Α.Σ. Πύρρας για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας.

13.Αίτηση Δ.Α.Σ. Ελάτης για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος του Δ.Α.Σ. Ελάτης για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Ελάτης.

14.Αίτηση Δ.Α.Σ. Βροντερού για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος του Δ.Α.Σ. Βροντερού για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού.

15.Καθορισμός θέσεων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) της Τ.Κ. Στουρναραίικων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό θέσεων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) της Τ.Κ. Στουρναραίικων.

16.Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

17.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.

18.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

19.Διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο συνοικισμό ΑΕΤΟΣ της Τ.Κ. Παχτουρίου (αίτηση Λάμπρου Πενκα) – διαγραφή  βεβαιωθέντων μισθωμάτων – έγκριση εκμίσθωσης. 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο συνοικισμό ΑΕΤΟΣ της Τ.Κ. Παχτουρίου (αίτηση Λάμπρου Πενκα) – διαγραφή  βεβαιωθέντων μισθωμάτων – έγκριση εκμίσθωσης. 

20.Μείωση μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα (αίτηση Παπαποστόλου Νικολάου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα (αίτηση Παπαποστόλου Νικολάου).

21.Τροποποίηση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς, λόγω μείωσης της έκτασης  (αίτηση Λιάκου Προκοπίου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς, λόγω μείωσης της έκτασης  (αίτηση Λιάκου Προκοπίου).

22.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς (αίτηση Μπακατσή Βικτωρίας).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς (αίτηση Μπακατσή Βικτωρίας).

23.Παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση του μη αυτοτελούς γραφείου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Πύλης. 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση του μη αυτοτελούς γραφείου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Πύλης.

24.Παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση του Δασονομείου Στουρναραίικων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση του Δασονομείου Στουρναραίικων.

25.Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού σχολείου «Καραβδέικων» στον Εκπολιτιστικό – Μορφωτικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Μυροφύλλου Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης του δημοτικού σχολείου «Καραβδέικων» στον Εκπολιτιστικό – Μορφωτικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Μυροφύλλου Τρικάλων.

26.Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

27.Περιορισμοί βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Καλογήρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση απαγορευτικών διατάξεων βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Καλογήρων.

28.Διατύπωση γνώμης σχετικά με τον χαρακτηρισμό της οδού «Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια Ν. Τρικάλων – Άρτας» ως δευτερεύουσας επαρχιακής οδού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον χαρακτηρισμό της οδού «Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια Ν. Τρικάλων – Άρτας» ως δευτερεύουσας επαρχιακής οδού.

29.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».

30.Έγκριση μελέτης «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

31.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού».

32.Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

33.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

34.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου».

35.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

36.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων».

38.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Πηγής και Λυγαριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Πηγής και Λυγαριάς».

39.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση όψεων του Πολιτιστικού Κέντρου Νεότητας στην πλατεία του Τ.Δ. Πηγής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση όψεων του Πολιτιστικού Κέντρου Νεότητας στην πλατεία του Τ.Δ. Πηγής».

40.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτων σε δρόμους του Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτων σε δρόμους του Παλαιομοναστήρου».

41.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια και συμπύκνωση 3Α στον περιβάλλοντα χώρο Δημαρχείου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια και συμπύκνωση 3Α στον περιβάλλοντα χώρο Δημαρχείου».

42.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

43.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Τ.Δ. Λυγαριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Τ.Δ. Λυγαριάς».

44.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση χώρου γεφυροπλάστιγγας στο Τ.Δ. Λυγαριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση χώρου γεφυροπλάστιγγας στο Τ.Δ. Λυγαριάς».

45.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο Τ.Δ. Πετροχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο Τ.Δ. Πετροχωρίου».

46.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για διάνοιξη δρόμου στον οικισμό Μέσης Παλαιοκαρυάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για διάνοιξη δρόμου στον οικισμό Μέσης Παλαιοκαρυάς».

47.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων στο Τ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων στο Τ.Δ. Πύλης».

48.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση στο Τ.Δ. Αγίου Προκοπίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση στο Τ.Δ. Αγίου Προκοπίου».

49.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Αγία Παρασκευή στο Τ.Δ. Κοτρωνίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Αγία Παρασκευή στο Τ.Δ. Κοτρωνίου».

50.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων στο Τ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων στο Τ.Δ. Πύλης».

51.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δεξαμενής και αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από θέση Δέση έως υδραγωγείο κεντρικού οικισμού Τ.Δ. Ροπωτού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δεξαμενής και αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από θέση Δέση έως υδραγωγείο κεντρικού οικισμού Τ.Δ. Ροπωτού».

52.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κοινοτικών δρόμων στο Τ.Δ. Ροπωτού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κοινοτικών δρόμων στο Τ.Δ. Ροπωτού».

53.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη τριών (3) ερευνητικών γεωτρήσεων στο Δήμο Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη τριών (3) ερευνητικών γεωτρήσεων στο Δήμο Πύλης».

54.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση δημ. χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση δημ. χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών τελετής θεμελίωσης γέφυρας Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών τελετής θεμελίωσης γέφυρας Αγίου Βησσαρίωνα.

2.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

 

Πύλη, 22 Ιουλίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ