02 Μαρ 2024 08:46

“Αποφάσεις όγδοης έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης”

Στην όγδοη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στη 1-8-2014, παραβρέθηκαν 17 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος του Δημάρχου, συζητήθηκαν 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2014.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων με απευθείας ανάθεση.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων με απευθείας ανάθεση.

4. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης τελετής ορκωμοσίας νέας δημοτικής αρχής.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης τελετής ορκωμοσίας νέας δημοτικής αρχής.

5. Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (3η κατανομή 2014).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (3η κατανομή 2014).

6. Λειτουργία παιδικών χαρών Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας των παιδικών χαρών Δήμου Πύλης μέχρι την προσαρμογή τους στις τιθέμενες, με την αριθμ. 28492/11-05-2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, προδιαγραφές και την υποβολή αιτήματος για παράταση του μεταβατικού σταδίου προσαρμογής τους.

7. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη των αιτήσεων των Δασικών Συν/σμών και τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2014, στο εμπόριο, με διαγωνισμό.

8. Περιορισμοί βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τους περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Πύρρας.

Πύλη, 4 Αυγούστου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ