27 Φεβ 2024 11:55

“Αποφάσεις ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (6-1-2013)”

Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 6-1-2013, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα και του Δημάρχου, εκλέχθηκαν τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης για τη διετία 2013-2014.

 

Εκλεγέντα Μέλη:

Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Κωστούλας Μιχαήλ,

Αντιπρόεδρος: Αγορίτσα Δημητρούλα (Δήμητρα)

Γραμματέας: Ζιάκας Σταύρος

 

Οικονομικής Επιτροπής:

Τακτικά: Μπαλάς Βασίλειος, Τεντολούρης Πέτρος, Μπουζιώκας Κωνσταντίνος, Λαμπρογεώργος Ηλίας, Δούλαλας Κωνσταντίνος, Αναγνώστου Βασίλειος, Κρούπης Κωνσταντίνος, Κοτρώνης Κωνσταντίνος.

Αναπληρωματικά: Μπαλατσούκας Στυλιανός, Σουφλιάς Ιωάννης, Λέφας Παναγιώτης, Μαράβας Κωνσταντίνος, Κατσίβελος Βύρων.

 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

Τακτικά: Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια, Παναγιώτου Γεώργιος, Θέος Φώτιος, Σουφλιάς Ιωάννης, Καλαντζής Δημήτριος, Καλαμαράς Στέφανος, Λάππας Δημήτριος, Κατσίβελος Βύρων.

Αναπληρωματικά: Λέφας Παναγιώτης, Πλεξίδας Ευθύμιος, Δούλαλας Κωνσταντίνος, Κωστάκης Αθανάσιος, Αναγνώστου Βασίλειος.