23 Απρ 2024 11:28

“Αποφάσεις Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Πύλης (31-10-2011)”

Στη δέκατη τέταρτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 31-10-2011, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση απολογισμών και ισολογισμών, οικ. έτους 2010 των πρώην Δήμων Πύλης και Γόμφων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμών και ισολογισμών, οικ. έτους 2010 των πρώην Δήμων Πύλης και Γόμφων.

2.    Έγκριση απολογισμών, οικ. έτους 2010 των πρώην Δήμων Αιθήκων, Πιαλείας, Πινδέων, της Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας και της Κοινότητας Μυροφύλλου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμών, οικ. έτους 2010 των πρώην Δήμων Αιθήκων, Πιαλείας, Πινδέων, της Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας και της Κοινότητας Μυροφύλλου.

 

 Πύλη, 1 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος