23 Φεβ 2024 02:55

«Αποφάσεις έβδομης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (27-05-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 7η/27-5-2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.
 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή επιχορήγησης (συμπληρωματικής) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης (συμπληρωματικής) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
(Αριθμ. απόφασης 143/2015)

2.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 144/2015)

3.    Κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2015 (ΣΑΤΑ).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2015 (ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 145/2015)

4.    Έγκριση της αριθμ. 23/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 23/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
(Αριθμ. απόφασης 146/2015)

5.    Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 147/2015)

6.    Έγκριση της αριθμ. 21/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙΔΕΚΑΠ σχετικά με τη σύσταση προσωποπαγούς θέσεως ΙΔΑΧ στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σε εφαρμογή της αριθμ. 45/2013 απόφασης δικαστηρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 21/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙΔΕΚΑΠ σχετικά με τη σύσταση προσωποπαγούς θέσεως ΙΔΑΧ στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σε εφαρμογή της αριθμ. 45/2013 απόφασης δικαστηρίου.
(Αριθμ. απόφασης 148/2015)

7.    Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2015, στους τρεις (3) ενδιαφερόμενους δασικούς συνεταιρισμούς Γαρδικίου.  
(Αριθμ. απόφασης 149/2015)

8.    Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Βροντερού, Καλογήρων, έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Βροντερού, Καλογήρων, έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 150/2015)

9.    Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο σύμπλεγμα δημοσίων δασών Νεραϊδοχωρίου – Πύρρας – Αγίου Νικολάου – Δροσοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο σύμπλεγμα δημοσίων δασών Νεραϊδοχωρίου – Πύρρας – Αγίου Νικολάου – Δροσοχωρίου.
(Αριθμ. απόφασης 151/2015)

10.    Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης – έγκριση εκμίσθωσης.
(Αριθμ. απόφασης 152/2015)

11.    Αίτηση Καρατζούνη Αριστείδη για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Καρατζούνη Αριστείδη για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
(Αριθμ. απόφασης 153/2015)

12.    Αίτηση Κανδύλη Κατερίνας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Κανδύλη Κατερίνας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παραποτάμου.
(Αριθμ. απόφασης 154/2015)

13.    Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 155/2015)

14.    Αίτηση Κράβαρη Ιωάννη για αλλαγή σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κράβαρη Ιωάννη για αλλαγή σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φήκης.
(Αριθμ. απόφασης 156/2015)

15.    Αίτηση Βορδώνη Ελένης του Στυλιανού, μισθώτριας δημοτικού ακινήτου για απόδοση καταβαλλόμενου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Βορδώνη Ελένης του Στυλιανού, μισθώτριας δημοτικού ακινήτου για απόδοση καταβαλλόμενου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).
(Αριθμ. απόφασης 157/2015)

16.    Αίτηση Γκόλια Φωτεινής του Αθανασίου, μισθώτριας δημοτικού ακινήτου για απόδοση καταβαλλόμενου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Γκόλια Φωτεινής του Αθανασίου, μισθώτριας δημοτικού ακινήτου για απόδοση καταβαλλόμενου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).
(Αριθμ. απόφασης 158/2015)

17.    Εισήγηση για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.
(Αριθμ. απόφασης 159/2015)

18.    Εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής του Κουρεμένου Θεοδώρου του Αριστείδη.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής του Κουρεμένου Θεοδώρου του Αριστείδη.
(Αριθμ. απόφασης 160/2015)

19.    Εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής της Γελαδάρη Γεωργίας του Νικολάου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής της Γελαδάρη Γεωργίας του Νικολάου.
(Αριθμ. απόφασης 161/2015)

20.    Εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής της Κωστούλα Βιργινίας του Κων/νου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αίτησης της Κωστούλα Βιργινίας του Κων/νου για επιστροφή ή συμψηφισμό καταβληθέντος ποσού για  δικαίωμα βοσκής έτους 2014, στην Τ.Κ. Πολυνερίου.
(Αριθμ. απόφασης 162/2015)

21.    Εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής του Κωστούλα Στυλιανού του Κων/νου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αίτησης του Κωστούλα Στυλιανού του Κων/νου για επιστροφή ή συμψηφισμό καταβληθέντος ποσού για  δικαίωμα βοσκής έτους 2014, στην Τ.Κ. Πολυνερίου.
(Αριθμ. απόφασης 163/2015)

22.    Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της «Μάχης της Πόρτας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της «Μάχης της Πόρτας».
(Αριθμ. απόφασης 164/2015)

23.    Αίτηση της ΚΡΟΝΟΣ Τρικάλων για συνδιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων – αγώνων ποδηλασίας δρόμου ΔΡΜ και ορεινής ποδηλασίας ΜΤΒ (εντός των ορίων του Δήμου Πύλης).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή της αίτησης της  ΚΡΟΝΟΣ Τρικάλων για συνδιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων – αγώνων ποδηλασίας δρόμου ΔΡΜ και ορεινής ποδηλασίας ΜΤΒ (εντός των ορίων του Δήμου Πύλης).
(Αριθμ. απόφασης 165/2015)

24.    Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» για διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Γ΄ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Γ΄ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» με την παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας.
(Αριθμ. απόφασης 166/2015)

25.    Αίτηση Σχολικού Συμβούλου 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Τρικάλων για οικονομική ενίσχυση επιμορφωτικής ημερίδας για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Σχολικού Συμβούλου 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Τρικάλων για οικονομική ενίσχυση επιμορφωτικής ημερίδας για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 167/2015)

26.    Εξέταση αναφοράς – καταγγελίας Μητσιάκη Στέφανου, Μητσιάκη Αγορής, Μπακογιάννη Δημητρίου, Τσιάμη Αλεξάνδρας, Τούμπα Γλυκερίας, Ζτρίβα Θωμά, Κεραμίδα Φωτίου και Μητσιάκη Αθανασίου, κατοίκων Πιαλείας κατά Καλόγηρου Ειρήνης και Καλόγηρου Σοφίας, κατοίκων Πιαλείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την άμεση επίλυση του προβλήματος του αγωγού άρδευσης και τον έλεγχο της καταγγελίας για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικής έκτασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 168/2015)

27.    Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων – Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στον Ενιαίο Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων και την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.
(Αριθμ. απόφασης 169/2015)

28.    Έγκριση καταστροφής υλικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Φιλύρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας Φιλύρας για καταστροφή υλικού.
 (Αριθμ. απόφασης 170/2015)

29.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.
(Αριθμ. απόφασης 171/2015)

30.    Έγκριση και προσωρινή παραλαβή Α΄ Σταδίου της μελέτης «Εκπόνηση Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Τ.Κ. Πύλης» Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και προσωρινή παραλαβή Α΄ Σταδίου της μελέτης «Εκπόνηση Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Τ.Κ. Πύλης» Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 172/2015)

31.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».
(Αριθμ. απόφασης 173/2015)

32.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».
(Αριθμ. απόφασης 174/2015)

33.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».
(Αριθμ. απόφασης 175/2015)

34.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».
(Αριθμ. απόφασης 176/2015)

35.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 177/2015)

36.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 178/2015)

 

Πύλη, 28 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γιαννοτάκης Αθανάσιος