18 Ιούν 2024 13:10

“Αποφάσεις έβδομης συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (12-8-2013)”

Στην 7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 12/08/2013, παραβρέθηκαν τα 5 από τα 9 μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

Παρόντα μέλη                                                                      

1.Μαγκούτης Δημήτριος -Πρόεδρος                     

2.Θέος Φώτιος-μέλος                                                  

3.Καλαντζής Δημήτριος-μέλος

4.Σουφλιάς Ιωάννης- μέλος 

5.Λάππας Δημήτριος-μέλος

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα  ημερήσιας διάταξης.

1ο Θέμα ημερήσια διάταξης: : Εξέταση της αριθ 16989/29-07-2013 Αίτησης του Αθλητικού Ομίλου  Πύλης «ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ» για την χορήγηση  προσωρινής άδειας κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου στην θέση Τοξωτή Γέφυρα Πύλης για την διεξαγωγή μουσικής εκδήλωσης  στις 17 Αυγούστου του 2013.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Τη χορήγηση  προσωρινής άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου Χώρου (παρακείμενα της Τοξωτής Γέφυρας Πύλης), στην Τ.Κ. Πύλης, για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα (ψυχαγωγική μουσική  εκδήλωση) κατά την 17/8/2013.