05 Οκτ 2023 05:31

“Αποφάσεις έβδομης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (27-6-14)”

Στην έβδομη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 27-6-2014, παραβρέθηκαν 17 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος του Δημάρχου, συζητήθηκαν 11 θέματα ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή επιχορήγησης για τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης για τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

Ημερήσιας διάταξης:

1.Σχέδιο ψηφίσματος για τη μη εφαρμογή του Ν. 4250/2014 σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για τη μη εφαρμογή του Ν. 4250/2014.

2.Άσκηση από το Δήμο Πύλης αρμοδιοτήτων πολεοδομικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3852/2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την άσκηση από το Δήμο Πύλης αρμοδιοτήτων πολεοδομικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3852/2010.

3.Έγκριση της αριθμ. 36/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 36/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

4.Έγκριση της αριθμ. 42/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 42/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

5.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

6.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».

7.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία».

8.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

9.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

10.Αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Πύλη, 30 Ιουνίου 2014 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ