29 Φεβ 2024 00:32

«Αποφάσεις δωδέκατης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (21-08-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 12η/21-8-2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της αριθμ. 206/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της αριθμ. 186/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 206/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της αριθμ. 186/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 217/2015)
Ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση θέσεων ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Πύλης (22 και 23 Αυγούστου 2015).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση θέσεων ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Πύλης (22 και 23 Αυγούστου 2015).
(Αριθμ. απόφασης 218/2015)

Πύλη, 21 Αυγούστου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος