30 Σεπ 2023 05:16

“Αποφάσεις ενδέκατης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (15-10-2014)”

Στην ενδέκατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 15-10-2014, παραβρέθηκαν 29 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 50 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:
Ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Πύλης» με κωδικό MIS 483091 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Πύλης» με κωδικό MIS 483091 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

2.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2014.

3.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού,  οικ. έτους 2014.

4.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2014.

5.    Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

16. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Πηγής.

6.    Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και  της εκδήλωσης των 14ων Τζιαβαλιάρειων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και  της εκδήλωσης των 14ων Τζιαβαλιάρειων.

7.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα και την ψήφιση πίστωσης.

8.    Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού – έγκριση εκμίσθωσης.

9.    Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

10.    Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μουριάς.

11.    Αίτημα της εταιρείας COSMOTE για τροποποίηση όρων μίσθωσης έκτασης στη θέση Αλαταριές Τ.Κ. Μεσοχώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε το αίτημα της εταιρείας COSMOTE για τροποποίηση όρων μίσθωσης έκτασης στη θέση Αλαταριές Τ.Κ. Μεσοχώρας.

12.    Αίτηση Μπαλατσούκα Γεωργίου για αλλαγή όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

13.    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης.

14.    Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

15.    Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

17. Καθορισμός χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανεώσεις των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανεώσεις των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

18. Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

19. Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

20. Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «Γαβράκια» Τ.Κ. Πηγής – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης στη θέση «Γαβράκια» Τ.Κ. Πηγής – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

21. Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ» Τ.Κ. Παραμέρου – έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης στη θέση «ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ» Τ.Κ. Παραμέρου – έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

22. Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «ΚΕΡΑΣΙΑ» Τ.Κ. Πιαλείας – έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης στη θέση «ΚΕΡΑΣΙΑ» Τ.Κ. Πιαλείας – έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

23. Καθορισμός χρήσης γης στη θέση «ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ» Τ.Κ. Πιαλείας – έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης στη θέση «ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ» Τ.Κ. Πιαλείας – έγκριση εκμίσθωσης έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

24. Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης».

25. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης».

26. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης»  στον ΑΞΟΝΑ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης»  στον ΑΞΟΝΑ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

27. Έγκριση του σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμού Τ.Κ. Πηγής Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμού Τ.Κ. Πηγής Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.

28. Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής του Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής του Δ. Πύλης».

29. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής του Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής του Δ. Πύλης».

30. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής του Δ. Πύλης»  στον ΑΞΟΝΑ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής του Δ. Πύλης»  στον ΑΞΟΝΑ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

31. Επανυποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση συμβάλλοντα Νέας Πεύκης, χειμάρρου Βαθυρρεμιώτη, του Άνω Ρου Αχελώου» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανυποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση συμβάλλοντα Νέας Πεύκης, χειμάρρου Βαθυρρεμιώτη, του Άνω Ρου Αχελώου» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

32. Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πύλης».

33. Έγκριση υψομετρικής μελέτης στο Ο.Τ. 3  της Τ.Κ. Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υψομετρικής μελέτης στο Ο.Τ. 3  της Τ.Κ. Πύρρας.

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις και πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Πύρρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις και πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Πύρρας».

35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικού οδικού άξονα Μοσχοφύτου – Πλατανάκια».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικού οδικού άξονα Μοσχοφύτου – Πλατανάκια».

36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού προς Δ.Δ. Λιβαδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού προς Δ.Δ. Λιβαδοχωρίου».

37. Αίτηση αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

38. Αίτηση αναδόχου του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Δημοτικών οδών και υποδομών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Δημοτικών οδών και υποδομών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

39. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ. ΠΙΝΔΕΩΝ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ. ΠΙΝΔΕΩΝ» – συγκρότηση της επιτροπής.

40. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ. ΠΙΝΔΕΩΝ» – συγκρότηση της επιτροπής.

41. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ – ΓΟΜΦΩΝ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ – ΓΟΜΦΩΝ» – συγκρότηση της επιτροπής.

42. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΗΚΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΦΗΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΥΡΑΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΗΚΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΦΗΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΥΡΑΣ» – συγκρότηση της επιτροπής.

43. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Δ. ΠΥΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Δ. ΠΥΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ» – συγκρότηση της επιτροπής.

44. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ» – συγκρότηση της επιτροπής.

45. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ» – συγκρότηση της επιτροπής.

46. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ» – συγκρότηση της επιτροπής.

47. Σύσταση επιτροπής ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) λαϊκών αγορών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μελών της επιτροπής ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) λαϊκών αγορών.

48. Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

49. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δημοτικής Τουριστικής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΠΥΛΗ Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δημοτικής Τουριστικής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΠΥΛΗ Α.Ε.

50. Ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου – συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου – συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης.

Πύλη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος