23 Ιούν 2024 07:31

«Αποφάσεις ενδέκατης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (05-08-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 11η/5-8-2015 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» του Δήμου Πύλης, του μέτρου 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» του Δήμου Πύλης, του μέτρου 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
 (Αριθμ. απόφασης 216/2015)


Πύλη, 6 Αυγούστου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος