19 Μάι 2024 12:12

“Αποφάσεις ενδέκατης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (28-8-2012)”

Στην ενδέκατη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 28-8-2012, παραβρέθηκαν τα 9 από τα 9 μέλη της Επιτροπής.
 

Συζητήθηκαν συνολικά 6 θέματα από τα οποία 4 θέματα ημερήσιας διάταξης και τα 2 θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέματα εκτός ημερήσια διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ», στο Δημοτικό Σχολείο Πύλης, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Βλάχου Αγγελική.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ», στο Δημοτικό Σχολείο Πύλης, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Βλάχου Αγγελική.

2. Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Μίνι Μάρκετ», στην Τ.Κ. Γόμφων, στην κ. Μανώλη Ελένη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Μίνι Μάρκετ», στην Τ.Κ. Γόμφων, στην κ. Μανώλη Ελένη.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος της Σουλιώτη Αικατερίνης, πρόεδρο και εκπρόσωπο του Συλλόγου Γυναικών  Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα για την χορήγηση προσωρινής άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα,  κατά την 1/9/2012, για την διενέργεια της εκδήλωσης, «4η Γιορτή Καλαμποκιού».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Τη  χορήγηση προσωρινής άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα,  κατά την 1/9/2012, για την διενέργεια της εκδήλωσης, «4η Γιορτή Καλαμποκιού».

 

2. Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑΣ-ΟΥΖΕΡΙ», στην Τ.Κ. Παραποτάμου, οικισμός  Βαλομάνδρι , με υπεύθυνη λειτουργίας την Ευθυμίου Αρετή.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Τη χορήγηση προέγκρισης  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑΣ-ΟΥΖΕΡΙ», στην Τ.Κ. Παραποτάμου, οικισμός  Βαλομάνδρι , με υπεύθυνη λειτουργίας την Ευθυμίου Αρετή.

 

3. Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ κ.τ.λ.», στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου , με υπεύθυνη λειτουργίας την Μπουροζίκας Ο.Ε.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ κ.τ.λ.», στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου , με υπεύθυνη λειτουργίας την Γιαννακοπούλου Γεωργία.

 

4. Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Γόμφων, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπουζώκα Δημήτριο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Γόμφων, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπουζώκα Δημήτριο.