06 Δεκ 2023 09:23

“Αποφάσεις ενδέκατης τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης”

Στην ενδέκατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 30 – 9 – 2013, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 37 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή κατανομής πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ) και την κατανομή της σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση κατ' αρχήν ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με οικόπεδο ιδιοκτησίας Φιστόπουλου Παναγιώτη στην Τ.Κ. Φήκης – ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.</strong>

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ' αρχήν ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με οικόπεδο ιδιοκτησίας Φιστόπουλου Παναγιώτη στην Τ.Κ. Φήκης και τον ορισμό δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

7. Έγκριση κατ' αρχήν ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με οικόπεδο ιδιοκτησίας Γεωργίου Κρομμύδα στην Τ.Κ. Στουρναραίικων- ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ' αρχήν ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με οικόπεδο ιδιοκτησίας Γεωργίου Κρομμύδα στην Τ.Κ. Στουρναραίικων και τον ορισμό δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

14. Παραλαβή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικής εκτίμησης για το ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων του Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικής εκτίμησης για το ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων του Δήμου Πύλης».

2. Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Τρικάλων (ΑΝΕΝΤ Α.Ε.).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Τρικάλων (ΑΝΕΝΤ Α.Ε.)

3. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και  των εκδηλώσεων λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου  Βησσαρίωνος και των 13ων Τζιαβαλιάρειων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και  των εκδηλώσεων λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος και των 13ων Τζιαβαλιάρειων.

4. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Δροσερού – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Δροσερού – έγκριση εκμίσθωσης.

5. Παράταση και αναπροσαρμογή ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης χώρων στις Δ.Ε. Νεράιδας και Πινδέων (αίτηση VODAFONE).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναπροσαρμογή ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης χώρων στις Δ.Ε. Νεράιδας και Πινδέων (αίτηση VODAFONE).

8. Έγκριση μελέτης «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

9. Έγκριση μελέτης «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων». 

10. Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».

11. Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης». 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».

12. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής».

13. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων». 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση γέφυρας και υπερύψωση τοιχίου στο Τ.Δ. Πετροχωρίου». 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση γέφυρας και υπερύψωση τοιχίου στο Τ.Δ. Πετροχωρίου».

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση – Διαμόρφωση δρόμου επί της οδού Ν. Πλαστήρα στο Τ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση – Διαμόρφωση δρόμου επί της οδού Ν. Πλαστήρα στο Τ.Δ. Πύλης». 

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Κάτω Παλαιοκαρυάς Τ.Δ. Παλαιοκαρυάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Κάτω Παλαιοκαρυάς Τ.Δ. Παλαιοκαρυάς». 

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στη θέση Σκαφίδια του Τ.Δ. Πετροχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στη θέση Σκαφίδια του Τ.Δ. Πετροχωρίου».

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση εισόδου Τ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα». 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση εισόδου Τ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Σεισμοπλήκτων του Τ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Σεισμοπλήκτων του Τ.Δ. Πύλης».

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πύλης».

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Καρυές».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Καρυές».

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Ισιώματα».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Ισιώματα».

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας Νέας Πεύκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας Νέας Πεύκης».

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία παιδικής χαράς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία παιδικής χαράς».

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Νέας Πεύκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Νέας Πεύκης».

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Παναγιά».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Παναγιά».

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Βαλκάνου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Βαλκάνου».

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Πλατανάκια».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Πλατανάκια».

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση κοινοχρήστου χώρου στο Δ.Δ. Νέας Πεύκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση κοινοχρήστου χώρου στο Δ.Δ. Νέας Πεύκης».

35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Πολυνερίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Πολυνερίου».

36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων».

37. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Πύλη, 1 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ