02 Οκτ 2023 21:22

“Αποφάσεις ενδέκατης τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-10-2012)”

Στην ενδέκατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 30-10-2012, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου συζητήθηκαν συνολικά 30 θέματα εκ των οποίων το 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

1.Ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση των καταστροφών που συντελέστηκαν στον ορεινό όγκο του Δήμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης για κήρυξη τοπικών κοινοτήτων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ομόφωνα καθόρισε τις ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση των καταστροφών που συντελέστηκαν στον ορεινό όγκο του Δήμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ημερήσιας διάταξης:

1.Ειδική μηνιαία παροχή μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου (Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου).

Σε εκτεταμένη συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την ειδική μηνιαία παροχή μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου.

2.Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οικ. έτους 2011, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οικ. έτους 2011, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Β' τριμήνου 2012, Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Β' τριμήνου 2012, Δήμου Πύλης.

4.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

5.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

6.Διαγραφή χρέους μισθωμάτων καλλιεργήσιμης γης οφειλέτη του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους μισθωμάτων καλλιεργήσιμης γης οφειλέτη του Δήμου.

7.Διαγραφή χρέους μισθώματος καλλιεργήσιμης γης οφειλέτη του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους μισθωμάτων καλλιεργήσιμης γης οφειλέτη του Δήμου.

8.Διαγραφή χρέους τελών άρδευσης οφειλέτη του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους τελών άρδευσης οφειλέτη του Δήμου.

9. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και των εκδηλώσεων λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου  Βησσαρίωνος και των 12ων Τσιαβαλιάρειων και την ψήφιση της πίστωσης.

10.Αίτηση της ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Β.Ε. για συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών με την αξία των εγκαταστάσεων στο τουριστικό περίπτερο «ΓΕΦΥΡΑ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσυρση του θέματος μετά από αίτηση της ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Β.Ε.

11.Τροποποίηση όρων μίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού  κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδική ονομασία 4292 _ 01 DESI_X.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την τροποποίηση όρων μίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού  κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδική ονομασία 4292 _ 01 DESI_X.

12.Τροποποίηση όρων μίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού  κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδική ονομασία 4291 GARDIKIX.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την τροποποίηση όρων μίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού  κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδική ονομασία 4291 GARDIKI-X.

13.Διάθεση έκτακτης κάρπωσης δασικών προϊόντων στη ζώνη κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδού Τρικάλων – Πύλης από τη γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά» στο τμήμα που διέρχεται από την Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δασικών προϊόντων στη ζώνη κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδού Τρικάλων – Πύλης από τη γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά» στο τμήμα που διέρχεται από την Τ.Κ. Πηγής στο εμπόριο με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.

14.Ρύθμιση δανείου χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ρύθμιση δανείου χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου.

15.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το 2013.

16.Τροποποίηση της αριθμ. 224/2012 απόφασης σχετικά με τη σύσταση επιτροπής ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) λαϊκών αγορών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη τροποποίηση της αριθμ. 224/2012 απόφασης σχετικά με τη σύσταση επιτροπής ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) λαϊκών αγορών.

17.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (διαμερίσματος) στο Δήμο Αθηναίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (διαμερίσματος) στο Δήμο Αθηναίων.

18.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

19.Αίτηση  Παπαχρήστου Παντελή για μείωση μισθώματος καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Παπαχρήστου Παντελή για μείωση μισθώματος καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

20.Αίτηση  Χασιώτη Κωνσταντίνου για μείωση μισθώματος καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Χασιώτη Κωνσταντίνου για μείωση μισθώματος καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

21.Ενέργειες του Δήμου για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τις ενέργειες του Δήμου για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πύλης.

22.Έγκριση κίνησης διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κίνησης διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων.

23.Έγκριση κίνησης διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Πινδέων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κίνησης διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Πινδέων.

24.Γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, για την ανέγερση βουστασίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θετική γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις για την ανέγερση βουστασίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

25.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στο Κ.Δ. Αρματολικού της Δ/νσης Κοινότητας Νεράϊδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στο Κ.Δ. Αρματολικού της Δ/νσης Κοινότητας Νεράϊδας».

26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία – Αποχέτευση στα Δ.Δ. Μουριάς και Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία – Αποχέτευση στα Δ.Δ. Μουριάς και Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

27.Έγκριση Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων».

28.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πύλης.

29.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, αρμόδιου Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

 

  Πύλη, 31 Οκτωβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος