23 Μάι 2024 05:32

“Αποφάσεις ένατης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (19-7-2012)”

Στην έκτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 19-7-2012, παραβρέθηκαν 5 από τα 9 μέλη της Επιτροπής.

Συζητήθηκαν συνολικά 14 θέματα από τα οποία 1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση επί της 2ης Απόφασης της 2ης Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γόμφων.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να διερευνηθεί η σχετική νομοθεσία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί της ετήσιας Εμποροπανήγυρης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της  Απόδοσις της  Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην   Τ.Κ. Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό των χώρων για τη διενέργεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως Θεοτόκου, στις 22 και 23 Αυγούστου και ειδικότερα τον καθορισμό 15 θέσεων όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα 1 που συνέταξε το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνοπτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΘΕΣΗΣ

Περιγραφή θέσης

πρόσοψη

Θέση   1

Αριστερά από την κεντρική είσοδο του Δημαρχείου, επί της οδού Ηρώων 1940.

15 μέτρα

Θέση   2

Δεξιά από την κεντρική είσοδο του Δημαρχείου, επί της οδού Ηρώων 1940.

  5 μέτρα

Θέση   3

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

  5 μέτρα

Θέση   4

Επί της οδού Ερμού

  6 μέτρα

Θέση   5

Στην γωνία που σχηματίζει η Ερμού και η οδός Τρικάλων -Άρτας

  5 μέτρα

Θέση   6

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

10 μέτρα

Θέση   7

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

  3 μέτρα

Θέση   8

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

  3 μέτρα

Θέση   9

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

  3 μέτρα

Θέση 10

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

  3 μέτρα

Θέση 11

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

  3 μέτρα

Θέση 12

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

  3 μέτρα

Θέση 13

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

  2 μέτρα

Θέση 14

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

2 μέτρα

Θέση 15

Επί της οδού Τρικάλων -Άρτας

3 μέτρα

Τον καθορισμό μιας θέσης εμβαδού 430,00 τ.μ. για εγκατάσταση μέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ), η οποία βρίσκεται πίσω από το Δημαρχείο η οποία αποτυπώνεται στο απόσπασμα κτηματολογίου που κατέθεσε η Τεχνική Υπηρεσία και προσδιορίζεται από τις παρακάτω συντεταγμένες στο  Εθνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) 1987:

Α/Α                        Χ (ΕΓΣΑ)                     Υ (ΕΓΣΑ)

  0                          294591,56                   4370174,90

  1                          294598,83                   4370164,98

  2                          294627,28                   4370185,48

  3                          294618,68                   4370194,08

  4                          294619,34                   4370194,74

  5                          294618,68                   4370194,08

2. Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Χήρα Ευάγγελο

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ø  Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Χήρα Ευάγγελο .

Ø  Η  προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την αριθμ. 37/2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γόμφων

Ø  Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3) τον  κ. Χήρα Ευάγγελο Δημήτριο.

3. Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΤΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου της εταιρείας Μπουροζίκας Ο.Ε.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ματαίωση της συζήτησης του θέματος αφού όπως διαπιστώθηκε δεν υπάρχει προέγκριση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά μόνο αίτηση για προέγκριση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφενείο Οβελιστήριο) στην Τ.Κ. Δροσερού με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Σκοτίδα Αριστοτέλη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ματαίωση της συζήτησης του θέματος, αφού όπως διαπιστώθηκε δεν υπάρχει προέγκριση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφενείο Οβελιστήριο) στην Τ.Κ. Δροσερού με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Σκοτίδα Αριστοτέλη, αλλά μόνο αίτηση για μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος .

5. Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην Τ.Κ. Φήκης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Θεοδώρου Βασίλειο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην Τ.Κ. Φήκης   με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ.  Θεοδώρου Βασίλειο .
  • Η  προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την αριθμ. 37 /2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πιαλείων.
  • Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3) τον κ.   Θεοδώρου Βασίλειο.

6. Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΤΑΒΕΡΝΑ) στην Τ.Κ. Φήκης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Θεοδώρου Βασίλειο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΤΑΒΕΡΝΑ  στην Τ.Κ. Φήκης   με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ.  Θεοδώρου Βασίλειο .
  • Η  προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την αριθμ. 2 /2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πιαλείων.
  • Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3) τον κ.   Θεοδώρου Βασίλειο.

7. Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνη λειτουργίας την  κ. Σάρρου Πηνελόπη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 • Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ( ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνη λειτουργίας την  κ. Σάρρου Πηνελόπη.
 • Η  προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την αριθμ. 58/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γόμφων
 • Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3) την κ. Σάρρου Πηνελόπη.

8. Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου με υπεύθυνη λειτουργίας την  κ. Κατσαρού Ελένη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 • Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Κατσαρού Ελένη.
 • Η  προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την αριθμ. 21 /2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γόμφων
 • Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3) την κ.   Κατσαρού Ελένη.  

9. Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στην Τ.Κ. Μουριάς με υπεύθυνη λειτουργίας την  κ. Μπελετσιώτη Μαρία.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 • Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στην Τ.Κ. Μουριάς με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Μπελετσιώτη Μαρία.
 • Η  προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την αριθμ. 59 /2007 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γόμφων.
 • Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3) τον  κ. Μπελετσιώτη Μαρία .

10. Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Καλόγηρο Δημήτριο .

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 • Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Καλόγηρο Δημήτριο.
 • Η  προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την αριθμ. 84 /2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γόμφων
 • Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3) τον  κ. Καλόγηρο Δημήτριο.

11. Ανανέωση άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση στον κ.  Τσιώλη Αχιλλέα, για το έτος 2012.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανανέωση της άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση στον κ.  Τσιώλη Αχιλλέα, για το έτος 2012.

12. Χορήγηση βεβαίωσης ή μη για το αν το οικόπεδο ιδιοκτησίας Καρανάσιου  Αχιλλέα,  βρίσκεται  εντός της ζώνης των  800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού «Λεπτοκαρυά» της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Βεβαιώνει ότι το οικόπεδο ιδιοκτησίας Καρανάσιου  Αχιλλέα,  βρίσκεται  εντός της ζώνης των  800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού «Λεπτοκαρυά» της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

13. Χορήγηση βεβαίωσης ή μη για το αν το οικόπεδο ιδιοκτησίας Αδάμου Κωνσταντίνου,  βρίσκεται  εντός της ζώνης των  800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού «Κολοβέικα» της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Βεβαιώνει ότι το οικόπεδο ιδιοκτησίας Αδάμου Κωνσταντίνου,  βρίσκεται  εντός της ζώνης των  800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού «Κολοβέικα» της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.