24 Φεβ 2024 07:49

“Αποφάσεις ένατης τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-08-2012)”

Στην ένατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 29-8-2012, παραβρέθηκαν 27 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόντα του Δημάρχου συζητήθηκαν συνολικά 13 θέματα εκ των οποίων το 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 12 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης.

1.Αναβολή συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε αίτημα για αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερήσιας διάταξης:

1.Στέγαση πληγέντων εξ αιτίας του κατολισθητικού φαινομένου στην Τ.Κ. Ροπωτού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης του Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού για στέγαση πληγέντων εξ αιτίας του κατολισθητικού φαινομένου στην Τ.Κ. Ροπωτού.

2.Τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικήματος για χρήση ως δημοτικό κατάστημα  στην Τ.Κ. Ροπωτού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικήματος για χρήση ως δημοτικό κατάστημα  στην Τ.Κ. Ροπωτού.

3.Έγκριση κατ' αρχήν ανταλλαγής οικοπέδων στην Τ.Κ. Γαρδικίου (επικαιροποίηση της αριθμ.  102/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιθήκων) – ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ' αρχήν ανταλλαγής οικοπέδων στην Τ.Κ. Γαρδικίου (επικαιροποίηση της αριθμ.  102/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιθήκων) – ορισμό δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

4.Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση  κατά χρήση αθλητικών χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

5.Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 2007-2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 2007-2013.

6.Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης (αίτηση του Μπρέλλα Αντωνίου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης (αίτηση του Μπρέλλα Αντωνίου).

7.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

8.Σύσταση επιτροπής ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) λαϊκών αγορών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) λαϊκών αγορών.

9.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. στην Τ.Κ. Κοτρωνίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

10.Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

11.Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Παλαιομοναστήρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Παλαιομοναστήρου.

12.Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

 

Πύλη, 31 Αυγούστου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος