20 Ιούν 2024 14:10

“Αποφάσεις ένατης συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (9-9-2013)”

Στην 9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 9-9-2013, παραβρέθηκαν τα 5 από τα 9 μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

Παρόντα μέλη                                                                      

1.Μαγκούτης Δημήτριος – Πρόεδρος                     

2.Θέος Φώτιος – μέλος                                                  

3.Καλαντζής Δημήτριος – μέλος

4.Σουφλιάς Ιωάννης -μέλος 

5.Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια

Συζητήθηκαν  8 εκτός ημερήσιας διάταξης και 11 θέματα της  ημερήσιας διάταξης.

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

1ο  Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση ή μη, άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, ιδιοκτησίας Γκίκα Ν.-Μανώλης Σ. Ο.Ε.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση άδειας  μουσικής – μουσικών οργάνων με παράταση με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, ιδιοκτησίας Γκίκα Ν.-Μανώλης Σ. Ο.Ε

2Ο  Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Εξέταση της αριθμ. 20781/9-9-2013 Αίτησης του κ. Κωνσταντέλου Ηλία για διόρθωση της αριθμ.78Η /2013 Απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: «Επανεξέταση της αριθμ. 7231/12-3-2012 συλλογικής εξώδικης διαμαρτυρίας -δήλωσης-πρόσκλησης κατοίκων της Τ.Κ. Γαρδικίου, προς τον Δήμο Πύλης¨» στο εξής σημείο: Στην σελίδα 22 της 78ης /2013 Απόφασης, και στην παρακάτω παράγραφο :

« Ο κ. Ηλίας Κωνσταντέλος , πληρεξούσιος δικηγόρος των :Ζωγραφούλας Μπαλούτσου του Σωτηρίου, Γεωργίου Καραμήτρου του Νικολάου, Ελένης Κουμπή συζ. Αθανασίου, Δήμητρας Αγορίτσα του Αποστόλου, Βικτώριας Αγορίτσα του Αποστόλου,  Σοφίας Αγορίτσα του Αποστόλου,……», να αφαιρεθεί όνομα της Βικτώριας Αγορίτσα του Αποστόλου και να αντικατασταθεί με το όνομα Παρασκευή Νέου του Σωτηρίου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Στην σελίδα 22 της 78ης /2013 Απόφασης, της ΕΠΟΙΖΩ η παρακάτω παράγραφος :

« Ο κ. Ηλίας Κωνσταντέλος , πληρεξούσιος δικηγόρος των :Ζωγραφούλας Μπαλούτσου του Σωτηρίου, Γεωργίου Καραμήτρου του Νικολάου,) Ελένης Κουμπή συζ. Αθανασίου, Δήμητρας Αγορίτσα του Αποστόλου, Βικτώριας Αγορίτσα του Αποστόλου, Σοφίας Αγορίτσα του Αποστόλου,……», να αντικατασταθεί ως εξής:

« Ο κ. Ηλίας Κωνσταντέλος , πληρεξούσιος δικηγόρος των: Ζωγραφούλας Μπαλούτσου του Σωτηρίου, Γεωργίου Καραμήτρου του Νικολάου, Ελένης Κουμπή συζ. Αθανασίου, Δήμητρας Αγορίτσα του Αποστόλου, Παρασκευή Νέου του Σωτηρίου Σοφίας Αγορίτσα του Αποστόλου και είπε τα εξής:»………..

Θέμα 3ο εκτός ημερήσια διάταξης:  Παραλαβή τοπογραφικού διαγράμματος.  που οριοθετεί την ιδιοκτησία Φιστόπουλου και την Δημοτική Έκταση.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την παραλαβή πρακτικού και τοπογραφικού διαγράμματος  που απεικονίζει την ιδιοκτησία Φιστόπουλου και την Δημοτική Έκταση και συντάχθηκε από Επιτροπή που ορίσθηκε με την αριθμ. 81/2013 Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ.

Θέμα 4ο εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, ιδιοκτησίας Τζέλιου Αικατερίνης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, ιδιοκτησίας Τζέλιου Αικατερίνης.

Θέμα 5ο εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, ιδιοκτησίας Στεφανή Αθανασίου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα: Την χορήγηση άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, ιδιοκτησίας Στεφανή Αθανασίου.

Θέμα 6ο εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση ή μη άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, ιδιοκτησίας Κόκκαλη Νικολάου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα: Την χορήγηση άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, ιδιοκτησίας Κόκκαλη Νικολάου.

Θέμα 7ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση μη άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για το έτος 2013 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φήκης, ιδιοκτησίας Κουτή Αποστόλου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:  Την χορήγηση άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για το έτος 2013 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φήκης, ιδιοκτησίας Κουτή Αποστόλου.

Θέμα 8ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση ή μη άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Περτουλίου, ιδιοκτησίας Καραμελοπούλου Φανής.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:  

Την χορήγηση άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Περτουλίου, ιδιοκτησίας Καραμελοπούλου Φανής.

Θέματα ημερήσια διάταξης

1ο Θέμα ημερήσια διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «γραφείο τελετών» στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Καρατάσιο Σωτήριο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

 Την χορήγηση προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «γραφείο τελετών» στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Καρατάσιο Σωτήριο.

2ο Θέμα ημερήσιας  διάταξης:

Την χορήγηση ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελάτης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Πλέντζα Γεώργιο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελάτης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Πλέντζα Γεώργιο.

3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Ζούρτο Κωνσταντίνο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανάκληση της προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Ζούρτο Κωνσταντίνο.

4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Περτουλίου με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Πολύζου Ευαγγελή.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Περτουλίου με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Πολύζου Ευαγγελή.

5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος την κ. Ζούρτου  Ειρήνη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος την κ. Ζούρτου  Ειρήνη.

6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Ελάτης με υπεύθυνο καταστήματος την κ. Ντόβα Ευαγγελή.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανάκληση προέγκρισης της άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Ελάτης με υπεύθυνο καταστήματος την κ. Ντόβα Ευαγγελή.

7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Δροσερού με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Μπούγα Γρηγόριο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Δροσερού με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Μπούγα Γρηγόριο.

9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Νεράιδας με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Πάτρα Βάια.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ματαίωση του θέματος , επειδή από το αρμόδιο γραφείο χορήγησης αδειών του Δήμου Πύλης , υπήρξε ενημέρωση ότι η κ. Πάτρα τακτοποίησε τις εκκρεμότητές της.

10ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Περτουλίου με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Κολονιώτη Ευαγγελία.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ματαίωση του θέματος , επειδή από το αρμόδιο γραφείο χορήγησης αδειών του Δήμου Πύλης, υπήρξε ενημέρωση ότι η κ. Κολονιώτη Ευαγγελία τακτοποίησε τις εκκρεμότητές της.

11ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος  2013 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελάτης, με υπεύθυνο λειτουργίας ιδιοκτησίας την Πηλός Α. – Σύρμου Α. Ο.Ε.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα

Την χορήγηση  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος  2013 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελάτης, ιδιοκτησίας της εταιρείας « Πηλός Α. – Σύρμου Α. Ο.Ε.».