29 Φεβ 2024 01:23

«Αποφάσεις έκτης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-04-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 6η/29-4-2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.
 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2015.
(Αριθμ. απόφασης 103/2015)

2.    Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β΄ κατανομή).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β΄ κατανομή).
(Αριθμ. απόφασης 104/2015)

3.    Αποδοχή τέλους υπέρ ΟΤΑ από τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή τέλους υπέρ ΟΤΑ από τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ).
(Αριθμ. απόφασης 105/2015)

4.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 106/2015)

5.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 107/2015)

6.    Έγκριση Κ.Α. 00-6141.001 «Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2015, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. 00-6141.001 «Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2015, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
(Αριθμ. απόφασης 108/2015)

7.    Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Σιθωνία Χαλκιδικής – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Σιθωνία Χαλκιδικής – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 109/2015)

8.    Εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα της Ηλία Αριστέας του Ευαγγέλου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα της Ηλία Αριστέας του Ευαγγέλου.
(Αριθμ. απόφασης 110/2015)

9.    Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.
(Αριθμ. απόφασης 111/2015)

10.    Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.
(Αριθμ. απόφασης 112/2015)

11.    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αθαμανίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αθαμανίας.
(Αριθμ. απόφασης 113/2015)

12.    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.
(Αριθμ. απόφασης 114/2015)

13.    Αίτηση Μπρέλλα Αντωνίου για διακοπή μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Μπρέλλα Αντωνίου για διακοπή μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης – έγκριση εκμίσθωσης.
(Αριθμ. απόφασης 115/2015)

14.    Αίτηση Παλλαντζά Θωμαΐτσας για παράταση μίσθωσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης της Παλλαντζά Θωμαϊτσας για παράταση μίσθωσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 116/2015)

15.    Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για ανανέωση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της Ξηντάρα Ασπασίας για ανανέωση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 117/2015)

16.    Αίτηση της εταιρείας ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. για παράταση σύμβασης μίσθωσης αμπελώνων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της εταιρείας ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. για παράταση σύμβασης μίσθωσης αμπελώνων.
(Αριθμ. απόφασης 118/2015)

17.    Αίτηση Δ.Α.Σ. Βροντερού για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, έτους 2015.  

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Δ.Α.Σ. Βροντερού για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, έτους 2015.  
(Αριθμ. απόφασης 119/2015)

18.    Αίτηση Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2015.  
(Αριθμ. απόφασης 120/2015)

19.    Διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, έτους 2015, στο εμπόριο, με διαγωνισμό.
(Αριθμ. απόφασης 121/2015)

20.    Διάθεση έκτακτης κάρπωσης στη ζώνη κατασκευής του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι-Βάκαρι-Παλαιομονάστηρο» του Δημοτικού δάσους Μεσοχώρας του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση έκτακτης κάρπωσης στη ζώνη κατασκευής του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι-Βάκαρι-Παλαιομονάστηρο» του Δημοτικού δάσους Μεσοχώρας του Δήμου Πύλης για ατομικές ανάγκες κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας.
(Αριθμ. απόφασης 122/2015)

21.    Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Πύλης στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Πύλης στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής», τη σύσταση επιτροπής και τον καθορισμό χώρου τοποθέτησης των προϊόντων.
(Αριθμ. απόφασης 123/2015)

22.    Έγκριση της αριθμ. 20/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 20/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 124/2015)

23.    Έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2014, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2014, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 125/2015)

24.    Έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2014, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2014, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 126/2015)

25.    Υποβολή πρότασης για τον αριθμό επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για τον αριθμό επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου.
(Αριθμ. απόφασης 127/2015)

26.    Διατύπωση γνώμης επί της τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Παλαιομοναστήρου» στο Δήμο Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης επί της τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Παλαιομοναστήρου» στο Δήμο Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
(Αριθμ. απόφασης 128/2015)

27.    Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την Πολιτική Προστασία».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την Πολιτική Προστασία».
(Αριθμ. απόφασης 129/2015)

28.    Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
(Αριθμ. απόφασης 130/2015)

29.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».
(Αριθμ. απόφασης 131/2015)

30.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου».
(Αριθμ. απόφασης 132/2015)

31.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής».
(Αριθμ. απόφασης 133/2015)

32.    Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 134/2015)

33.    Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 135/2015)

34.    Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης προς αγορά ακινήτου για την κατασκευή αμαξοστασίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης προς αγορά ακινήτου για την κατασκευή αμαξοστασίου.
(Αριθμ. απόφασης 136/2015)

35.    Ορισμός εκπροσώπου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.
(Αριθμ. απόφασης 137/2015)

36.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».
(Αριθμ. απόφασης 138/2015)

37.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού προς Παλαιοκαρυά» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού προς Παλαιοκαρυά» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 139/2015)

38.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 140/2015)
 
39.    Ορισμός επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης, έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης, έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 141/2015)

40.    Τροποποίηση της αριθμ. 101/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επικαιροποίηση της αριθμ. 7/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γόμφων (αφορά εκποίηση δημοτικών εκτάσεων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Νόμου 1080/80 όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3202/2003).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 101/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επικαιροποίηση της αριθμ. 7/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γόμφων (αφορά εκποίηση δημοτικών εκτάσεων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Νόμου 1080/80 όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3202/2003).
 (Αριθμ. απόφασης 142/2015)

 

Πύλη, 30 Απριλίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


   Γιαννοτάκης Αθανάσιος