23 Ιούν 2024 08:35

“Αποφάσεις έκτης τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (28-5-2013)”

Στην έκτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 28-5-2013, παραβρέθηκαν 26 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 30 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση σχεδίου διανομής Τ.Κ. Γόμφων στο Ο.Τ. 12.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της πρότασης τροποποίησης σχεδίου διανομής Τ.Κ. Γόμφων στο Ο.Τ. 12.

2.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Μηλιώτη Γεωργίου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόσυρση του θέματος μετά από αίτηση του Μηλιώτη Γεωργίου.

3.Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου.

4.Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2013.

5.Τροποποίηση της αριθμ. 44/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ετών 2012 και 2013 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 44/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ετών 2012 και 2013 (ΣΑΤΑ).

6.Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2013, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2013, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

7.Έγκριση μετακίνησης δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ – Ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ και την ψήφιση  πίστωσης.

8.Ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση του συνεδρίου με θέμα «Ασκληπιός και Πιαλεία».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση του συνεδρίου με θέμα «Ασκληπιός και Πιαλεία».

9.Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της εκδήλωσης του ανταμώματος των Σαρακατσαναίων – Ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της εκδήλωσης του ανταμώματος των Σαρακατσαναίων και την ψήφιση πίστωσης.

10.Ψήφιση πίστωσης για τα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για τα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου Πύλης.

11.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

12.Μη χρέωση μισθώματος καταστήματος (αίτηση Μπρέλλα Αντώνη).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη χρέωση μισθώματος καταστήματος (αίτηση Μπρέλλα Αντώνη).

13.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μυροφύλλου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μυροφύλλου.

14.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για στέγαση γραφείου της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξεύρεση κατάλληλου δημοτικού χώρου που θα παραχωρηθεί για στέγαση γραφείου της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

15.Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου  σε Δ.Α.Σ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και κατάληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου σε Δ.Α.Σ.

16.Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών.

17.Έγκριση μελέτης «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».

18.Έγκριση μελέτης «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

19.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας».

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πινδέων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πινδέων».

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείου Στουρναραίικων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείου Στουρναραίικων».

23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

24.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

25.Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

26.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 68 και 69 της Τ.Κ. Ελάτης (αίτηση Ιωάννου Γεωργίου, Ιωάννου Δημητρίου, Τζάλα Κων/νου, Ράπτη Βασιλείου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 68 και 69 της Τ.Κ. Ελάτης (αίτηση Ιωάννου Γεωργίου, Ιωάννου Δημητρίου, Τζάλα Κων/νου, Ράπτη Βασιλείου).

27.Προσκύρωση δημοτικής έκτασης υπέρ οικοπέδου στην Τ.Κ. Πύρρας (αίτηση Τσικαρδώνη Ιωάννη και Κατσαρού Βασιλικής).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος των Τσικαρδώνη Ιωάννη και Κατσαρού Βασιλικής για προσκύρωση δημοτικής έκτασης υπέρ οικοπέδου στην Τ.Κ. Πύρρας.

28.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πύλης.

29.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

30.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

 

Πύλη, 29 Μαϊου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ