02 Οκτ 2023 20:20

“Αποφάσεις έκτης συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (9/07/2013)”

Στην 6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 9/07/2013, παραβρέθηκαν τα 5 από τα 9 μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

Παρόντα μέλη                                                                      

1.Μαγκούτης Δημήτριος -Πρόεδρος                     

2.Θέος Φώτιος-μέλος                                                  

3.Καλαντζής Δημήτριος-μέλος

4.Παναγιώτου Γεώργιος-μέλος 

5.Λάππας Δημήτριος-μέλος

Συζητήθηκαν 4 θέματα ημερήσιας διάταξης και 2 θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Εξέταση της αριθμ. 15194/5-7-2013 Αίτησης του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδοχωρίου» η «Νεραΐδα» για τη παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας του χωριού για την διενέργεια εκδήλωσης την 27 Ιουλίου του 2013. 

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση  την  προσωρινής άδειας παραχώρησης  του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της χώρου της Τ.Κ.  Νεραιδοχωρίουγια τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Σύλλογου Νεραϊδοχωρίου «η Νεραΐδα»,  στις 27 Ιουλίου του 2013.

2ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Εξέταση της αριθμ. 15311/9-7-2013 Αίτησης της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου μπροστά από την αυλή του Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Γόμφων για την 27 και 28  Ιουλίου του 2013, για την διενέργεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης. 

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα:

Την χορήγηση  την  προσωρινής άδειας παραχώρησης  του κοινόχρηστου χώρου μπροστά από την αυλή του Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Γόμφων, εφόσον η αστυνομία και το Τοπικό Συμβούλιο Γόμφων γνωμοδοτήσει θετικά,

1ο Θέμα ημερήσια διάταξης: . Σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων της (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) της Τ.Κ. Στουρναραίικων.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο το παρακάτω σχέδιο κανονισμού τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους  (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) της Τ.Κ. Στουρναραίικων, που  έχει ως εξής:

Στην πλατεία της Τ.Κ. Στουρναραίικων, οι θέσεις για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι οι εξής:

Θέση 1: εμβαδού δεκαέξι τετραγωνικών μέτρων (16 τ.μ.), για την τοποθέτηση τεσσάρων τραπεζιών από το κατάστημα ιδιοκτησίας Οικονόμου Μαρίας με υγειονομική υπεύθυνη την Οικονόμου Μαρία..

Θέση 2: εμβαδού δεκαέξι τετραγωνικών μέτρων (16 τ.μ.) για την τοποθέτηση τεσσάρων τραπεζιών από το κατάστημα ιδιοκτησίας Κρανία Σταυρούλας με υγειονομική υπεύθυνη σήμερα την Λαμπρογεώργου Γεωργία.

Θέση 3: εμβαδού δεκαέξι τετραγωνικών μέτρων (16 τ.μ.) για την τοποθέτηση τεσσάρων τραπεζιών από το κατάστημα ιδιοκτησίας Καραούλα Αναστασίου με υγειονομικό υπεύθυνο σήμερα τον Βαρελά Ανδρέα.

Θέση 4: εμβαδού δεκαέξι τετραγωνικών μέτρων (16 τ.μ.) για την τοποθέτηση τεσσάρων τραπεζιών από το κατάστημα ιδιοκτησίας Τσιονάρα Βασιλείου με υγειονομικό υπεύθυνο σήμερα τον Νταλάση Νικόλαο.

Οι παραπάνω θέσεις περιγράφονται σε τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης, συνοδεύει την απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε οποιαδήποτε άλλο κοινόχρηστο χώρο, πέραν της πλατείας και πέραν  των τεσσάρων προβλεπόμενων θέσεων που περιγράφονται παραπάνω.  

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους της Τ.Κ. Στουρναραίικων.

2ο Θέμα ημερήσια διάταξης:.Την χορήγηση ή μη προσωρινής άδειας κατάληψης  κοινόχρηστων χώρου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για την διεξαγωγή καλοκαιρινών εκδηλώσεων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεολαίας Γαρδικίου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση προσωρινής άδειας κατάληψης  κοινόχρηστων χώρου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για την διεξαγωγή καλοκαιρινών εκδηλώσεων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεολαίας Γαρδικίου.

3ο Θέμα ημερήσια διάταξης:.Την χορήγηση ή μη προσωρινής άδειας κατάληψης  κοινόχρηστων χώρου στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου για την διεξαγωγή  εκδήλωσης από τον λέσχη 4Χ4 Τρικάλων .

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση ή μη προσωρινής άδειας κατάληψης  κοινόχρηστων χώρου στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου για την διεξαγωγή  εκδήλωσης από τον λέσχη 4Χ4 Τρικάλων.

4.ο Θέμα ημερήσια διάταξης: Την χορήγηση προέγκρισης ή μη άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ουζερί-ψησταριά» στην Τ.Κ. Πύλης με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Καλόγηρο Θωμά.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ουζερί-ψησταριά» στην Τ.Κ. Πύλης με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Καλόγηρο Θωμά.