19 Ιούν 2024 00:03

“Αποφάσεις έκτης έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-5-2014)”

Στην έκτη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 30-5-2014, παραβρέθηκαν 19 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόντος του Δημάρχου, συζητήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα που συζητήθηκε:

Ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 

Πύλη, 2 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ