02 Μαρ 2024 08:17

“Αποφάσεις δωδέκατης τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης”

Στη δωδέκατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 31 – 10 – 2013, παραβρέθηκαν 29 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 29 θέματα από τα οποία 1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και 28 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

3.Έγκριση της αριθμ. 59/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων, οικονομικού έτους 2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 59/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων, οικονομικού έτους 2012.

4.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή κατανομής πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

5.Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δ. Πινδέων – 3η εργολαβία».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την εκτέλεση του έργου ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΙΝΔΕΩΝ (Υποέργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ. ΠΙΝΔΕΩΝ – 3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ).

6.Ενημέρωση επί των οικονομικών καταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης, οικ. έτους 2012, απολογισμό, ισολογισμό, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.

8.Αίτηση της Α.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Γ. & Η. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.Β.Ε. για λύση μίσθωσης αναψυκτηρίου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της Α.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Γ. & Η. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.Β.Ε. ως προς τη λύση της μίσθωσης του αναψυκτηρίου και την έγκριση εκμίσθωσής του.

7.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

9.Τροποποίηση μισθωτηρίων συμβολαίων καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής (αίτηση Ρήγα Βασιλείου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Ρήγα Βασιλείου και την τροποποίηση μισθωτηρίων συμβολαίων καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

10.Ονομασία κρεμαστής πεζογέφυρας Πύλης σε πεζογέφυρα Αθανασίου Δερβέναγα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ονομασία της κρεμαστής πεζογέφυρας Πύλης σε πεζογέφυρα Αθανασίου Δερβέναγα.

11.Διάθεση χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Στουρναραίικων για φιλοξενία γραμμής τηλεφώνου και internet για τις ανάγκες επικοινωνίας και ελέγχου της σήραγγας Γκρόπας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος για τη διάθεση χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Στουρναραίικων για φιλοξενία γραμμής τηλεφώνου και internet για τις ανάγκες επικοινωνίας και ελέγχου της σήραγγας Γκρόπας.

12.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (πρώην Αγροτικού Ιατρείου Ελάτης) στην ενορία του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (πρώην Αγροτικού Ιατρείου Ελάτης) στην ενορία του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης.

13.Μεταστέγαση Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βησσαρίωνα.

14.Ανάκληση της αριθμ. 144/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – έγκριση μελέτης «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 144/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγκριση μελέτης «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

15.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

16.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανία».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανία».

17.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

18.Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης» της Δημοτικής Ενότητας πρώην Δ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης» της Δημοτικής Ενότητας πρώην Δ. Γόμφων.

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωργοκτηνοτροφικής γεώτρησης Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωργοκτηνοτροφικής γεώτρησης Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας στο Μουτσιαρίτικο ποταμό» του πρώην Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας στο Μουτσιαρίτικο ποταμό» του πρώην Δήμου Αιθήκων.

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου Πινδέων».

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Φιλύρας» του πρώην Δήμου Πιαλείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Φιλύρας» του πρώην Δήμου Πιαλείων.

23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου Πύλης».

24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία των Δ.Δ. Κοτρωνίου, Ροπωτού, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, Αγίου Προκοπίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου έργου «Εσωτερική οδοποιία των Δ.Δ. Κοτρωνίου, Ροπωτού, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, Αγίου Προκοπίου».

25.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

26.Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Αθλητισμός – Πολιτισμός: Παράγοντες Κοινωνικής Συνοχής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Αθλητισμός – Πολιτισμός: Παράγοντες Κοινωνικής Συνοχής».

27.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Φήκης.

28.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Πύλη, 1 Νοεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ