22 Ιούν 2024 18:18

“Αποφάσεις δωδέκατης έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης (16-11-2012)”

Στη δωδέκατη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 16-11-2012, παραβρέθηκαν 31 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου συζητήθηκαν συνολικά 6 θέματα εκ των οποίων τα 3 θέματα της ημερήσιας διάταξης και 3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Ημερήσιας διάταξης:

1.Ενημέρωση του Δημ. Συμβουλίου από τον Δήμαρχο, για το θέμα των κατασχέσεων, μέχρι σήμερα, στο Δήμο Πύλης.

Σε εκτεταμένη συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από το Δήμαρχο, για το θέμα των κατασχέσεων, μέχρι σήμερα, στο Δήμο Πύλης.

2.Ενημέρωση επί της μελέτης του ΙΓΜΕ  για την κατολίσθηση στο Τ.Δ. Ροπωτού και λήψη απόφασης, για άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από τους μελετητές του ΙΓΜΕ επί της μελέτης για την κατολίσθηση στην Τ.Κ. Ροπωτού και ομόφωνα αποφάσισε τα μέτρα και τις ενέργειες για την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου.

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση και λειτουργία του φράγματος Μεσοχώρας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναμονή της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την ολοκλήρωση και λειτουργία του φράγματος Μεσοχώρας.

 

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

1.Αίτημα της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για συζήτηση θέματος σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης στις νέες αντεργατικές ρυθμίσεις που ψήφισε η Βουλή οι οποίες προβλέπουν διαθεσιμότητα και στη συνέχεια απολύσεις εργαζομένων στους Δήμους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση της πρότασης της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για τον τρόπο αντίδρασης στις νέες αντεργατικές ρυθμίσεις που ψήφισε η Βουλή οι οποίες προβλέπουν διαθεσιμότητα και στη συνέχεια απολύσεις εργαζομένων στους Δήμους.

2.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Γ΄ κατανομή 2012).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ' κατανομή 2012).

3.Άνοιγμα έντοκου λογαριασμού όψεως, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Γραφείο της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το άνοιγμα έντοκου λογαριασμού όψεως, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Γραφείο της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

 

Πύλη, 21 Νοεμβρίου 2012

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος