28 Φεβ 2024 08:28

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης”(14-05-08)

Στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Μαίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

Κατά πρώτον παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ από αρμόδιο κλιμάκιο, με την εξής σειρά θεματολογίας:

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

1. «Από τη Μηχανοργάνωση στην αναδιοργάνωση των Δήμων»

2. «Διαχείριση γής και περιουσίας με GIS»

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

1. «Δίκτυα internet – extranet»

2. Ευρυζωνικά Δίκτυα»

Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

1. «Διαχείριση διαδικασιών και διοίκηση του Ψηφιακού Δήμου»

2. «Παρουσίαση της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης».

 

2ον: «Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ».

Επειδή διαπιστώθηκε χρονοτριβή και λοιπές εγγενείς δυσκολίες για την οριστική εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του, προτείνεται η τροποποίηση των τεχνικών δελτίων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ στο κομμάτι που αφορά την κατανομή των ποσών του Προγράμματος για Δημοτικά έργα της πενταετίας 2005-2009 και συγκεκριμένα το 92% της προγραμματικής κατανομής που αντιστοιχεί στο 35% των συνολικών πόρων, με την δημιουργία και ένταξη δύο νέων υποέργων με τίτλο:

1. « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 101.170,00 Ευρώ.

2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 96.830,01 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3ον: «Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Μετά την εκπόνηση της αριθμ. 99/2008 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων, με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 101.170,00 Ευρώ, μέσω της οποίας θα εκτελεστούν έργα στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πύλης δηλ. Πύλης -Παλαιοκαρυάς – Πετροχωρίου – Αγίου Προκοπίου – Ροπωτού & Αγίου Βησσαρίωνα, ως Σώμα πρέπει να προβούμε στην παραλαβή – έγκριση της μελέτης, στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους και του Προϋπολογισμού επίσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4ον: «Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Μετά την εκπόνηση της αριθμ. 100/2008 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 96.830,01 Ευρώ, πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην παραλαβή – έγκριση της μελέτης, στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους και του Προϋπολογισμού του Δήμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5ον: «Σύνταξη ή μη μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στην Β΄ ΦΑΣΗ εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Μετά την παραλαβή και έγκριση του 1ου Σταδίου της Μελέτης «Εκπόνηση- Τροποποίηση Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Πύλης», στο σκέλος που αφορά και αναφέρεται με τίτλο «Το ρεαλιστικό σενάριο – Θεσμοθέτηση τροποποίησης του ΓΠΣ, βιώσιμη ανάπτυξη», μετά την εντολή συνέχισης της εκπόνησης της μελέτης και σύνταξης της Β΄ Φάσης, με την αριθμ. 56/2008 μελέτης του Δ.Σ., σύμφωνα με την αριθμ. 37691/12.09.2007 Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ ( Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών Γ.Π.Σ. – ΣΧΟΟΑΠ) παρ. 2ζ, όπου αναφέρεται ότι για τις μελέτες που ήδη έχουν ανατεθεί, ο εργοδότης αποφασίζει εάν θα συνταχθεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην Β΄ ΦΑΣΗ, πρέπει να προβούμε στην λήψη απόφασης για την μη σύνταξη της παραπάνω μελέτης λόγω του κόστους αυτής και αν παραστεί η ανάγκη για την σύνταξη αυτής σε κάποιους οικισμούς αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού οριστικοποιηθεί η Μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση- Τροποποίηση Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Πύλης» και κατά την φάση της μελέτης πολεοδόμησης των οικισμών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6ον: «Έγκριση διεξαγωγής εκδήλωσης για την 64η Επέτειο της Ιστορικής ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ».

Κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή του μήνα Ιουνίου, θεσμοθετήθηκε και τελείται εκδήλωση για την θύμηση της ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ. Φέτος προγραμματίζεται για την 8η Ιουνίου.

Φέτος μετά τον προγραμματισμό για την ανέγερση Μνημείου για την θύμηση της ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, έχουν γίνει οι ανάλογες κινήσεις σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου, με τα ΚΑΠΗ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πύλης για την τέλεση των εκδηλώσεων.

Θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου, παρουσία επισήμων και λαού καθώς και δοξολογία – κατάθεση στεφάνων στον χώρο της πλατείας του Δημαρχείου.

Παρακαλώ το Σώμα να προβεί στην έγκριση για την τέλεση των εκδηλώσεων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.


7ον: «Επικαιροποίηση της αριθμ. 104/2007 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Κανονιστική διάταξη για την κίνηση των οχημάτων την καλοκαιρινή περίοδο εντός του δημοτικού διαμερίσματος Πύλης του Δήμου Πύλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η Κανονιστική διάταξη για την κίνηση των οχημάτων την καλοκαιρινή περίοδο εντός του δημοτικού διαμερίσματος Πύλης, ως κάτωθι:

1ον: Ο πεζόδρομος της Ερμού θα λειτουργεί ως μονόδρομος από το Ξενοδοχείο Μπαμπανάρα μέχρι το τέρμα αυτού.

2ον: Η στάθμευση θα απαγορεύεται κατά την διάρκεια τόσο της ημέρας όσο και της νύχτας. Θα επιτρέπεται βέβαια η στάση για την τροφοδοσία των εμπορικών και μη επιχειρήσεων.

3ον: Η κυκλοφορία των οχημάτων την ημέρα θα γίνεται σε αργή κίνηση, με μικρή ταχύτητα κατά τις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.

Από της 01ης Ιουνίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πεζόδρομος θα κλείνει – με μέριμνα του Δήμου- από την 08η απογευματινή μέχρι την 06η πρωϊνή.

4ον: Ο Δήμος θα μεριμνήσει για την τοποθέτηση της ανάλογης σήμανσης για την διευκόλυνση των επισκεπτών, των δημοτών και της αγοράς, όπου κι αν χρειάζεται ( ΜΟΝΑ – ΖΥΓΑ, ΠΑΡΚΙΓΚ κ.λ.π.).

5ον: Θα ελεγχθούν όλοι οι παράμετροι για την ασφαλή λειτουργία του πεζοδρόμου σε ότι αφορά την ηχορύπανση, την ταχύτητα των διερχομένων οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ( πυρκαϊές – πλημμύρες κ.λ.π.).

6ον: Τα τραπεζοκαθίσματα των δραστηριοποιούμενων καταστημάτων στον χώρο θα γίνεται – πάντα υπό τον έλεγχο του Δήμου -, έτσι ώστε να μην παρατηρείται πρόβλημα προσπέλασης των πεζών και πρόβλημα αισθητικής υποβάθμισης.

Β): Καθορίζει την ρύθμιση κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του δ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης κατά την διάρκεια των θερινών μηνών:

1ον: Η απαγόρευση διέλευσης των μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων μέσα από το κέντρο της πόλης ισχύει για όλη την εβδομάδα και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Υπάρχει ο παρακαμπτήριος περιφερειακός δρόμος που εξυπηρετεί τις ανάγκες διέλευσης των φορτηγών.

2ον: Η απαγόρευση διέλευσης των πάσης φύσης Ι.Χ. αυτοκινήτων να ισχύει μόνο για τις Κυριακές, από την 01.06.2008 μέχρι 15.09.2008, από τις 8:00 μέχρι 12:00, στην πλευρά της εισόδου αυτών στο ύψος του Δημαρχείου και μόνο για τα οχήματα που έρχονται από τον ορεινό όγκο προς τα Τρίκαλα.

Υπάρχει και λειτουργεί πλέον ο πεζόδρομος της οδού Ερμού ο οποίος εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες των πεζών, των δημοτών μας και των επισκεπτών.

3ον: Η εφαρμογή σε μόνιμη βάση του τρόπου στάθμευσης επί της οδού Τρικάλων Άρτας, όπως ισχύει σήμερα, ( ΜΟΝΑ – ΖΥΓΑ) σταθερά και με διάρκεια.

Πρέπει ως Σώμα να επαναβεβαιώσουμε την προηγούμενη απόφαση μας.

 

8ον: «Επί οφειλετών Δήμου Πύλης μέσω ρύθμισης Ν. 4391/2006».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η δυνατότητα σε οφειλέτες μέσω της ευεργετικής ρύθμισης του Ν. 4391/2006 να εξοφλήσουν ολόκληρο το κεφάλαιο οφειλής σε καταληκτικό χρόνο τριών μηνών.

Αν τούτο δεν συμβεί ο Δήμος θα διεκδικήσει τα συμφέροντα του λαμβάνοντας κάθε νόμιμο μέτρο.

 

9ον: «Επί αιτήσεως κ. Παπαρούνα Αθανασίου του Ηλία».

Υπεβλήθη η από 02.05.2008 αίτηση του δημότή μας κ. Παπαρούνα Ηλία του Αθανασίου. Μέσω αυτής αιτείται την χορήγηση από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου παράτασης και διατήρησης πρόχειρης ξύλινης κατασκευής (μαντρί) για χρονικό διάστημα δύο – τριών μηνών. Η κατασκευή βρίσκεται σε δημοτικό χώρο. Το Δασαρχείο Τρικάλων μετά από αυτοψία χορήγησε άδεια ενός μηνός στον αιτούντα για την μετεγκατάσταση του σε ιδιόκτητο χώρο.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η παράταση του ενός μήνα, τονίστηκε όμως ότι πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο της καταπάτησης δημοτικού χώρου στις παρυφές του δ.δ. Πύλης και της ανάπτυξης κτηνοτροφικών μικρών μονάδων, γιατί αυτό εγκυμονεί κινδύνους υγείας, πυρκαιάς κ.λ.π.

 

10ον: «Επί Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα».

Υπάρχει η σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα με θέμα την έγκριση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ του Αγίου Βησσαρίωνα και επ΄ αυτής πρέπει να αποφασίσουμε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ η σύνταξη νέου Κανονισμού από αρμόδια Επιτροπή δηλ. Τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Αγίου Βησσαρίωνα κ. Τσέλιγκα Σωτήριο, τον Αντιδήμαρχο Πύλης κ. Πατέρα Κων/νο και τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Αδαμόπουλο Νικόλαο και στην συνέχεια η εφαρμογή της, στηριζόμενη στο νοικοκύρεμα, στην τήρηση του δικαίου, στην κάλυψη των εξόδων συντήρησης του δικτύου και στην απρόσκοπτη παροχή νερού άρδευσης στους δημότες μας.

 

11ον: «Επί Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού».

Υπάρχει η σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού με θέμα «Απομάκρυνση τροχόσπιτου του κ. Κων/νου Τσιούτσια από δημοτικό χώρο στην θέση ΦΡΟΥΞΥΛΙΕΣ» και επ΄ αυτής πρέπει να αποφασίσουμε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η υπόδειξη του κατάλληλου χώρου τοποθέτησης από τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Ροπωτού.

 

12ον: «Επί οικονομικής ενίσχυσης Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πύλης»

Γνωρίζοντας την αναγκαιότητα κατασκευής προπυλαίων στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύλης με δεδομένο ότι τα έξοδα που απαιτούνται είναι μεγάλα, προτείνεται η οικονομική ενίσχυση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής με το ποσό των 3.000,00 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

13ον: «Παραχώρηση χρήσης δημοτικού οικήματος σε δ.δ. Αγίου Προκοπίου σε Ο.Τ.Ε. Α.Ε.».

Μετά από σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Προκοπίου είχε παραχωρηθεί χώρος στο Δημοτικό Σχολείο του δ.δ., που πλέον δεν λειτουργεί, στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. με σκοπό την τοποθέτηση μηχανημάτων για την τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων του δ.δ.

Επειδή ο συγκεκριμένος χώρος διαμορφώνεται και συντηρείται, προτείνεται πάλι με σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου η παραχώρηση χρήσης ενός δώματος παραπλεύρως του Δημοτικού Σχολείου, εμβαδού 6,00 τ.μ. περίπου, χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα για τον ίδιο σκοπό.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:

Έγκριση ανταλλαγής ακινήτων ιδιοκτησίας Κων/νου Τσόλα στην θέση ΠΟΤΑΜΙΑ, με δημοτική έκταση στην θέση ΜΑΝΤΕΝΙΑ.

Μετά την αριθμ. 21/2007 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού ,

μετά την αριθμ. 183/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μας υποβλήθηκε το Πρακτικό της ορισθείσας Επιτροπής για την ανταλλαγή ακινήτων ιδιοκτησίας Κων/νου Τσόλα στην θέση ΠΟΤΑΜΙΑ, με δημοτική έκταση στην θέση ΜΑΝΤΕΝΙΑ, με σκοπό την δυνατότητα πρόσβασης και διαπλάτυνσης του δρόμου στην κατασκευασθείσα από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γέφυρα,

με δεδομένο ότι δεν υπάρχει προφανής ζημία τουναντίον ωφέλεια για τον Δήμο Πύλης, η ανταλλαγή ακινήτων των δήμων και των κοινοτήτων καθώς και η επιβάρυνσή τους με εμπράγματο δικαίωμα, επιτρέπεται να γίνει με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του Ν. 3463/08.06.2006.

Τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου βαρύνουν τον ιδιοκτήτη αυτού.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε και αποτελείται από τους:

1. Λαμπρογεώργος Ηλίας- Δημοτικός Σύμβουλος & Αντιδήμαρχος Πύλης,

2. Ρομπιές Γεώργιος – Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού,

3. Παρασκευά Στυλιανή – τεχνικός υπάλληλος του Δήμου Πύλης,

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Γούλα Ευαγγελία – Δημοτικός Υπάλληλος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

<strong> Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ