22 Φεβ 2024 21:53

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης (17/04/08)

Σε τακτική Συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Απριλίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:


1ον: «Ενημέρωση & έγκριση προτεινόμενων έργων εν΄ όψει ΕΣΠΑ 2007 – 2013».

Στα πλαίσια των κατευθύνσεων και των στόχων της 4ης Προγραμματικής περιόδου ( ΕΣΠΑ 2007 – 2013), έγινε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Πύλης, όπου τέθηκαν επί τάπητος, καταγράφηκαν και ιεραρχήθηκαν τα έργα και οι δράσεις που κρίνονται απαραίτητες για την ανάπτυξη – ανάδειξη της περιοχής και του Ν. Τρικάλων γενικότερα, από αρμόδια Επιτροπή, Δημάρχου – μηχανικών του Δήμου – στελεχών της Νομαρχιακής Αυτ/σης – Δ/ντού του ΚΕΝΑΚΑΠ και υπηρεσιακών παραγόντων.

Τα προτεινόμενα προς ένταξη και υλοποίηση έργα έχουν ως κατωτέρω:

1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Δ. ΠΥΛΗΣ.

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΥΛΗΣ -ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.

3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΠΥΛΗΣ

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΔ ΠΥΛΗΣ

5. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

6. ΑΓΟΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ

7. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΔ ΠΥΛΗΣ

8. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΠΥΛΗΣ

9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ – ΡΟΠΩΤΟΥ

10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΠΑΛΑΙΟΚΡΥΑ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΩΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΘΗΡΟΥ

11. ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΡΟΠΩΤΟΥ – ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΛΗΣ -ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ

13. ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «ΚΑΚΚΟΥΡΙ»

14. ΠΡΟΒΟΛΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Δ. ΠΥΛΗΣ

15. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΡΤΑ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ

16. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ «ΝΙΖΕΡΟΥ» Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ.

17. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

18. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ

19. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ- ΑΓΙΟΥ ΒΗΗΣΣΑΡΙΩΝΑ

20. ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ – ΣΜΑ – ΜΟΥΖΑΚΙ

21. Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ

22. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΔ ΡΟΠΩΤΟΥ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ.

 

2ον: «Εκπόνηση Διαχειριστικής Έκθεσης διακατεχόμενου δάσους δημοτικού διαμερίσματος Ροπωτού του Δήμου Πύλης».

Με δεδομένο το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαχειριστική έκθεση για το διακατεχόμενο δάσος του δ.δ. Ροπωτού, με δεδομένο ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκμετάλλευση του δάσους και την προστασία του, αφού υπάρχει η σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου καθώς και η εκτίμηση του κόστους υλοποίησης από το Δασαρχείο Τρικάλων, πρέπει να αποφασίσουμε για την εκπόνηση της μελέτης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3ον: «Κατανομή ΣΑΤΑ 2008 – Α΄ ΔΟΣΗ».

Κατανεμήθηκε στον Δήμο μας η πρώτη δόση της ΣΑΤΑ έτους 2008 ποσού ύψους 71.327,50 Ευρώ, η Δημαρχιακή Επιτροπή προγραμμάτισε την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων και πρέπει να προβούμε στην έγκρισή του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4ον: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩΘΕΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

Υπεβλήθη νομίμως υπογεγραμμένος και θεωρημένος από την Υπηρεσία της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩΘΕΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ». Έργου που εκτελέστηκε υπό του κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΔΕ, Προϋπολογισμού δαπάνης 12.221,30 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5ον: «Χορήγηση άδειας κατασκευής φρεατίου υποδοχής τηλ. παρόχου».

Από την HELLAS ON LINE και την ανάδοχο εταιρία με τίτλο ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, υπεβλήθη έγγραφο μέσω του οποίου ζητείται η χορήγηση άδειας τομής για την κατασκευή Φρεατίου Τηλ. Παρόχου στην ανώνυμη δημοτική οδό έμπροσθεν του κτιρίου ΟΤΕ στο δ.δ. Πύλης. Υπάρχουν τα σχέδια και το σκαρίφημα των εργασιών που πρόκειται να γίνουν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6ον: «Καταβολή ετήσιας συνδρομής για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Δήμος Πύλης συμμετέχει στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρέπει βάσει των όρων συμμετοχής να προβεί στην εκταμίευση ποσού ύψους 500 Ευρώ για την κάλυψη της ετήσιας συμμετοχής.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ