16 Απρ 2024 13:32

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (7η Ειδική Συνεδρίαση 2011)”

Στην έβδομη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 16-4-2011, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

2. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.