21 Απρ 2024 11:51

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.”

Στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

 

1.«Συμμετοχή Δήμου Πύλης στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΠΗΝΕΙΟΣ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ».

Υποβλήθηκε από την Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Τρικάλων, η με αριθμό 33/29.01.2009 επιστολή, η οποία βρίσκεται στον φάκελο του καθενός σας.

Μέσω αυτής μας γίνεται γνωστό ότι:

Μετά την πρώτη προσπάθεια φορέων του Νομού μας, στα πλαίσια των Πρότυπων Καινοτόμων Προγραμμάτων Ανάπτυξης, για μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος του Πηνειού ποταμού και την διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας, η οποία δυστυχώς δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, προτείνεται, όλοι οι Φορείς που συμμετείχαν στην προσπάθεια να προβούμε στην ίδρυση της Εταιρίας «ΠΗΝΕΙΟΣ».

Σκοπός της Εταιρίας θα είναι ο σχεδιασμός, η διεκδίκηση και η υλοποίηση έργων και Προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του οικοσυστήματος του Πηνειού.

Καλούμαστε, ως Σώμα, να προβούμε στην λήψη απόφασης για την συμμετοχή μας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΠΗΝΕΙΟΣ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ». Ο στόχος είναι μέχρι τον Μάρτιο να υπογράψουμε το Καταστατικό της Εταιρίας.

Τα Εταιρικά μερίδια συμμετοχής για τον Δήμο μας ανέρχονται σε πέντε, σε ποσοστό δηλ. 1,3477% και αξία 5.000 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2.«Υποβολή πρότασης NEREMOB στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG
IVC».

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τους διακεκριμένους κ. Κούγκουλο Αθανάσιο – Αναπληρωτή Καθηγητή και τον κ. Στέφανο Κηπουρό – Επιστημονικό Συνεργάτη Εργαστηρίου Γεωγραφικών Ερευνών και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκπονήθηκε πρόταση με τον τίτλο NEREMOB στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC.

Η πρόταση καλύπτει την κάλυψη των αναγκών ρύθμισης του κυκλοφοριακού προβλήματος στον Δήμο Πύλης, στον σχεδιασμό δράσεων και λήψης μέτρων, σε Προϋπολογισμό δαπάνης ύψους 37.500,00 Ευρώ.

Καλούμαστε, ως Δημοτικό Συμβούλιο, να προβούμε στην λήψη απόφασης για την έγκριση και υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης στο Πρόγραμμα INTERREG IVC για την ένταξη αυτού και την χρηματοδότηση υλοποίησής του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3.«Συμμετοχή Δήμου Πύλης σε Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στον Δήμο LACANAU Γαλλίας».

Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε συνεργασία με τον Δήμο LACANAU της Γαλλίας, μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, με σκοπό την υλοποίηση Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχει την αδελφοποίηση των δύο Δήμων.

Κεντρικός άξονας της δράσης είναι οι Νέοι, οι νέοι του Δήμου Πύλης και οι νέοι του Δήμου LACANAU. Η θεματολογία σε πρώτη φάση έχει να κάνει με το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, τα ΔΑΣΗ, τα ΝΕΡΑ. Ήρθαμε σε επαφή με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων και πιστεύουμε πως το όλο εγχείρημα θα έχει θετική εξέλιξη.

Ήδη κλιμάκιο Γάλλων έχει επισκεφθεί τον Δήμο μας και ανταλλάξαμε τις πρώτες σκέψεις μας. Στην συνέχεια, από πλευράς Δήμου Πύλης, θα υπάρξει μετάβαση κλιμακίου στην Γαλλική πόλη, προσκεκλημένοι και φιλοξενούμενοι από αυτούς.

Σε πρώτο χρόνο θα μεταβούν στην Γαλλική πόλη, στις 24 Φεβρουαρίου για ένα τριήμερο, παράγοντες του Δήμου Πύλης. Στην συνέχεια, στην διάρκεια του καλοκαιριού θα μεταβούν δέκα (10) νέοι του Δήμου μας, επίσης φιλοξενούμενοι των Νέων της Γαλλικής πόλης.

Θεωρούμε ότι έτσι ανοίγουν καινούργιοι δρόμοι και ορίζοντες και για τον Δήμο μας και για τους νέους του Δήμου μας.

Πρέπει να αποφασίσουμε για την έγκριση της δράσης αυτής και για την κάλυψη εξόδων ταξιδίου, όπως ορίζει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4.«Εγγραφή Δήμου ως συνδρομητή σε Εφημερίδες & λοιπά έντυπα».

Πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε απόφαση για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – έντυπα κ.λ.π.

Στα πλαίσια της πολιτικής για την βελτίωση των οικονομικών του Δήμου μας προτείνεται να εγγραφούμε ως συνδρομητές στα απολύτως απαραίτητα. Δηλ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: 1. ΓΕΓΟΝΟΤΑ, 2. ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, 3. ΕΡΕΥΝΑ, 4. ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ, 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 6. ΔΙΑΛΟΓΟΣ 7. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ & 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, 9. THESSALIKH PRESS.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5.«Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δώρων – εξόδων φιλοξενίας – εκδηλώσεων Εθνικών Επετείων 2009».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3 του Νόμου 3463/2006 (και τις διατάξεις του άρθρου 23 ΥΑ 11389 ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/93Β), άρθρο 2 παρ.12 και 14 Ν.2286/95, παρ.2 ΥΑ Π1/7446/02), ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε την δυνατότητα να εγκρίνουμε δαπάνη πιστώσεων που καλύπτουν δημόσιες σχέσεις του Δήμου Πύλης και συγκεκριμένα, την κάλυψη του εορταστικού διάκοσμου για την περίοδο των Χριστουγέννων – της Πρωτοχρονιάς – του Πάσχα – της μεταφοράς Τίμιας Κάρας Αγίου Βησσαρίωνα, την αλλαγή του χρόνου, την κοπή βασιλόπιττας και τον εορτασμό των Θεοφανείων, τον εορτασμό των Απόκρεω και λοιπές εκδηλώσεις στην έδρα του Δήμου καθώς και στα δημοτικά διαμερίσματα.

Είναι δαπάνες που προάγουν το βιοτικό και πνευματικό επίπεδο των δημοτών μας, διατηρεί τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και συσφίγγει τις σχέσεις μεταξύ των δημοτών μας.

Προτείνεται η διάθεση πίστωσης ύψους 10.000 Ευρώ για τον σκοπό αυτό.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6.«Νομιμοποίηση Εκπροσώπου Δήμου για ταμειακές συναλλαγές με Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας».

Από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, μέσω της οποίας διεξάγονται οι οικονομικές συναλλαγές του Δήμου μας, μας ζητείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ορισμός και η νομιμοποίηση εκπροσώπου του Δήμου μας για την υπογραφή όλων των σχετικών που απαιτούνται για την εν λόγω συνεργασία.

Ορίζεται για τον σκοπό αυτό ο κ. Κανέλας Αθανάσιος – μόνιμος υπάλληλος του Δήμου μας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7.«Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πύλης».

Από τις Σχολικές Επιτροπές των κάτωθι Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας υποβλήθηκαν νομίμως θεωρημένοι και υπογεγραμμένοι οι Απολογισμοί του οικονομικού έτους 2008, οι οποίοι παρουσιάζουν την κάτωθι εικόνα:

1. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πύλης

ΕΣΟΔΑ: 52.189,12 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 45.519,13 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 6.605,69 Ευρώ.

Μετρητά: 64,30 Ευρώ.

 

2. Σ.Ε. 1ου Γυμνασίου Πύλης

ΕΣΟΔΑ: 34.084,82 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 22.260,78 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 11.823,84 Ευρώ.

Μετρητά: 0,20 Ευρώ.

 

3. Σ.Ε. 1ου ΕΠΑΛ Πύλης

ΕΣΟΔΑ: 45.532,20 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 19.493,49 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 29.867,52 Ευρώ.

Μετρητά: 765,83 Ευρώ.

 

4. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου Κάτω Παλαιοκαρυάς:

ΕΣΟΔΑ: 4.597,37 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 4.521,35 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 76,02 Ευρώ.

 

5. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ροπωτού.

ΕΣΟΔΑ: 12.497,79 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 7.366,23 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 5.119,12 Ευρώ.

Μετρητά: 12,44 Ευρώ.

 

6. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου.

ΕΣΟΔΑ: 8.521,92 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 6.573,35 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 1.913,41 Ευρώ.

Μετρητά: 35,16 Ευρώ.

 

7. Σ.Ε. 1ου-2ου Γυμνασίου & Λυκείου Πύλης.

ΕΣΟΔΑ: 61.386,06 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 61.386,06 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: ————–

Μετρητά: ………………

 

8. Σ.Ε. Γενικού Λυκείου Πύλης.

ΕΣΟΔΑ: 37.051,13 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 35.351,16 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 1.041,17 Ευρώ

Μετρητά: 658,80 Ευρώ

 

9. Σ.Ε. 2ου Γυμνασίου Πύλης.

ΕΣΟΔΑ: 28.683,54 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 23.807,87 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 4.754,37 Ευρώ

Μετρητά: 121,30 Ευρώ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8. « Έγκριση Προϋπολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πύλης».

Υπεβλήθησαν με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δήμου Πύλης οι Προϋπολογισμοί τους για το οικονομικό έτος 2008.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση αυτών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους.

 

1ον: Αθλητικός Οργ.

ΤΑΚΤΙΚΑ: 33.050,00 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 27.316,64 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: ——————

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1.372,26 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 56.800,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:1.000,00 Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 2.838,90 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.100,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 61.738,90 Ευρώ

 

2ον: Πολιτιστικός Οργανισμός:

ΤΑΚΤΙΚΑ: 45.150,00 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 16.049,89 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: ——————

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1.023,48 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 48.000,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 2.100,00 Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 10.772,37 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.351,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 62.222,37 Ευρώ

 

3ον: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΔ Πύλης Δήμου Πύλης:

ΕΣΟΔΑ: 98.865,76 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 11.500,00 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: ——————

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 16.462,97 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 111.560,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 1.900,00 Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 9.568,73 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.800,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 126.828,73 Ευρώ

 

4ον: Α΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ: 89.050,00 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 37.427,38 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ:—————–

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 460,59 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 96.870,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 3.900,00 Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 24.067,97 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.100,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 126.937,97 Ευρώ

 

5ον: Β΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ: 77.250,00 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 22.377,00 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: ——————–

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 736,87 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 79.450,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 5.300,00 Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 13.908,04 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.705,83 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 100.363,87 Ευρώ

 

6ον: Γ΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ: 48.250,00 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 24.500,00 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: —————– Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 2.037,51 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 43.150,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: —————-

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 29.865,50 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.772,01 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 74.787,51 Ευρώ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

9.«Χρηματοδότηση Νομικών Προσώπων Δήμου Πύλης και λοιπών

Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων».

Παρίσταται η ανάγκη χρηματοδότησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πύλης, Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης-δ.δ. Πύλης- Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης-δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα- Γ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης – Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πύλης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πύλης, Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, Σχολικών Επιτροπών καθώς και πολιτιστικών – αθλητικών Συλλόγων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των, από πλευράς Δήμου.

Απαιτείται η ψήφιση των σχετικών πιστώσεων και η έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων επ΄ ονόματι των δικαιούχων.

Με δεδομένο το γεγονός ότι στην μηνιαία τακτική επιχορήγηση των ΟΤΑ από τους ΚΑΠ περιλαμβάνεται και η κάλυψη δαπάνης των λειτουργούντων ΚΑΠΗ, προτείνεται:

Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης: 70.000 Ευρώ

Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης: 60.000 Ευρώ

Γ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης: 45.000 Ευρώ

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πύλης: 35.000 Ευρώ

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πύλης: 40.000 Ευρώ.

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός: 75.000 Ευρώ

Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλης: …………………..10.000 Ευρώ

Πολιτιστικός Σύλλογος Κοτρωνίου: ………………….. 2.000 Ευρώ

Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοκαρυάς: …………………… 2.000 Ευρώ

Πολιτιστικός Σύλλογος Ροπωτού: ………………….. 5.000 Ευρώ

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Βησσαρίωνα …………………. 2.000 Ευρώ

Σύλλογος Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα: ……………………. 2.000 Ευρώ

Α.Ο. ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ: ………………….. 3.000 Ευρώ

Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ: …………………. 3.000 Ευρώ

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ: …………………. 1.500 Ευρώ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ: ……………………. 1.500 Ευρώ».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

10. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων: α) «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΔ ΠΥΛΗΣ» &

β) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλησαν οι 1οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες νομίμως υπογεγραμμένοι από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων, των κάτωθι έργων:

1. με το αριθμ. Πρωτ. 1739/06.02.2009 έγγραφο της ΤΥΔΚ με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 43/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 138.675,07 Ευρώ για εργασίες και 26.348,26 Ευρώ για ΦΠΑ, δηλαδή συνολικού ποσού 165.023,33 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από την τεχνική Εταιρία Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου και προτείνουμε την έγκριση του.

2. με το αριθμ. Πρωτ. 1952/11.02.2009 έγγραφο της ΤΥΔΚ με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 12/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 113.500,00 Ευρώ και με δαπανηθέν ποσό ύψους 66.987,62 Ευρώ στα επίπεδα δηλ. του αρχικού Προϋπολογισμού μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού και την κατατεθείσα έκπτωση 40,98%.

Το έργο εκτελέστηκε από την Τεχνική εταιρία ΓΑΛΛΟΣ Α.- ΠΡΑΠΠΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΔΙΚΤΑΜΟΣ.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου και προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

11ον: «Επί της αριθμ. 21/2008 εισήγησης του Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού.

Από το Τοπικό Συμβούλιο Ροπωτού μας υπεβλήθη η αριθμ. 21/2008 εισήγησή του με θέμα την ολοκλήρωση του δρόμου ΤΣΕΚΟΥΡΑ – ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ, η οποία υπάρχει στον φάκελό σας.

Μέσω αυτής ομόφωνα ζητείται η χρηματοδότηση του έργου «κατασκευή τεχνικών – ασφαλτόστρωση του δρόμου από τον οικισμό ΤΣΕΚΟΥΡΑ εως την ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ μέσω της Νομαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:

1. «Σύσταση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας ΧΟΛΕΒΑΣ Ι. – ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ Α. για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ ΠΥΛΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

2. Συμμετοχή Δημάρχου ή Δημοτικού Συμβούλου στο 5ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

3. Επί της εισήγησης του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ