20 Ιούν 2024 15:24

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (31-10-2011)”

Στη δέκατη πέμπτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 31-10-2011, παραβρέθηκαν 30 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 38 θέματα εκ των οποίων 1 εκτός  ημερήσιας διάταξης και τα 37 της ημερήσιας διάταξης.

<div align=”justify”>

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.    Έκδοση ψηφίσματος.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος καταδίκης των γεγονότων που έλαβαν χώρα πανελλαδικά κατά τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

 

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Απόψεις επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,57 MW στη θέση Δέση του Δήμου Αιθήκων του Νομού Τρικάλων» της εταιρείας ΝΑΝΚΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΔΡΙ Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε αρνητική άποψη επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,57 MW στη θέση Δέση του Δήμου Αιθήκων του Νομού Τρικάλων» της εταιρείας ΝΑΝΚΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΔΡΙ Α.Ε.

2.    Καθορισμός οριογραμμής χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με τον καθορισμό οριογραμμής χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων.

3.    Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

4.   Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

5.    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης» στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης» στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.

6.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση της πράξης «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων». 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση της πράξης «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων». 

7.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση της πράξης «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμοί υδρευτικών γεωτρήσεων Φήκης – Φιλύρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση της πράξης «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμοί υδρευτικών γεωτρήσεων Φήκης – Φιλύρας».  

8.    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κοινότητας Μυροφύλλου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κοινότητας Μυροφύλλου».

9.    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Μυροφύλλου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Μυροφύλλου».

10.  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση διαμόρφωσης αυλής σχολικού κτιρίου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δήμου Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση διαμόρφωσης αυλής σχολικού κτιρίου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δήμου Γόμφων.

11.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στο Τ.Δ. Μοσχοφύτου» του πρώην Δήμου Πινδέων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στο Τ.Δ. Μοσχοφύτου» του πρώην Δήμου Πινδέων.

12.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας και δημιουργία χώρων πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ. Στουρναραίϊκων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας και δημιουργία χώρων πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ. Στουρναραίϊκων».

13.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Τ.Δ. Γόμφων του πρώην Δήμου Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Τ.Δ. Γόμφων του πρώην Δήμου Γόμφων».

14.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

<p align=”justify”>15.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στο Τ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στο Τ.Δ. Πύλης».

16.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας».

17.  Αίτηση αναδόχου του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο του πρώην Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο του πρώην Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

18.  Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Τ.Δ. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή ποσού χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Τ.Δ. Γόμφων».

19.  Ορισμός του ταμία του Δήμου για κίνηση λογαριασμού χρηματοδότησης έργου μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον ταμία του Δήμου για κίνηση λογαριασμού χρηματοδότησης έργου μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

20.  Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

21.  Επιστροφή διπλοτύπου είσπραξης παραβόλου αλλοδαπού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιστροφή διπλοτύπου είσπραξης παραβόλου αλλοδαπού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

22.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης σύμβασης παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης σύμβασης παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

23.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για αμοιβές και έξοδα τρίτων δημοτικής ενότητας Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για αμοιβές και έξοδα τρίτων δημοτικής ενότητας Πύλης.

24.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για δαπάνη αμοιβής υπερωριακής εργασίας, οικ. έτους 2010, υπαλλήλων της Δ.Ε. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για δαπάνη αμοιβής υπερωριακής εργασίας, οικ. έτους 2010, υπαλλήλων της Δ.Ε. Γόμφων.

25.  Χορήγηση επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν για το έτος 2010 σε υπηρεσίες του Δήμου για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν για το έτος 2010 σε υπηρεσίες του Δήμου για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.

26.  Αίτημα της WIND ΕΛΛΑΣ για τροποποίηση όρων συμφωνητικών μίσθωσης Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε το αίτημα της WIND ΕΛΛΑΣ για τροποποίηση όρων συμφωνητικών μίσθωσης Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

27.  Αίτηση Μπουλογιώργου Ιωάννη για διακοπή σύμβασης μίσθωσης ξύλινης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την αίτηση Μπουλογιώργου Ιωάννη για διακοπή σύμβασης μίσθωσης ξύλινης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης.

28.  Αίτηση Ιακωβάκη Μαρίας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την αίτηση της Ιακωβάκη Μαρίας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

29.  Αίτηση Κουζίνα Γλυκερίας για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την αίτηση της Κουζίνα Γλυκερίας για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

30.  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης.

31.  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού εκθετηρίου  στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση δημοτικού εκθετηρίου  στην Τ.Κ. Πύλης.

32.  Κάλυψη δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για διάφορες εκδηλώσεις  (λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος, 11ων Τζιαβαλιάρειων και εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για διάφορες εκδηλώσεις  (λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος, 11ων Τζιαβαλιάρειων και εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940).

33.  Δωρεά επιβατικού αυτοκινήτου στο Α.Τ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεά επιβατικού αυτοκινήτου στο Α.Τ. Πύλης.

34.  Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι φίλοι του Μουσείου Πιαλείας» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι φίλοι του Μουσείου Πιαλείας» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

35.  Αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Βαθυρρεύματος «Η Γκούρα» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Βαθυρρεύματος «Η Γκούρα» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

36.  Αίτηση του Α.Ο. Λυγαριάς για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Α.Ο. Λυγαριάς για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

37.  Αίτηση της Πανθεσσαλικής Στέγης Αθήνας για χρηματική υποστήριξη.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση της Πανθεσσαλικής Στέγης Αθήνας για χρηματική υποστήριξη.

 

Πύλη, 1 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος