29 Φεβ 2024 01:25

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (31-03-08).

Στην τακτική Συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα στις 31 Μαρτίου 2008 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω ομόφωνες αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1ον: «Υποβολή πρότασης με θέμα «Ίδρυση & λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) στην Πύλη».

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων προκηρύχθηκε η ίδρυση νέων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο Δήμος Πύλης σε συνεργασία με τους Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, με εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα για την ολοκλήρωση πλήρους φακέλου διεκδίκησης. Πιστεύουμε ότι η Πύλη έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Π.Ε.. Έχουμε τις δικές μας φυσικές και οικολογικές δραστηριότητες που συνδυάζονται άρρηκτα με την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Επίσης πιστεύουμε ότι τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι σημαντικά σε όλους τους τομείς. Στην άνοδο του πνευματικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας, στην ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος, στην ανάταση της οικονομίας και στο άνοιγμα νέων προοπτικών και οριζόντων.

Βέβαια ως Φορέας, ως Δήμος, πρέπει να προβούμε στην λήψη απόφασης όπου θα τονίζεται:

– η ομοθυμία μας στην υποβολή πρότασης για την ίδρυση Κ.Π.Ε. στην Πύλη,

– η προσφορά των αναγκαίων χώρων, υποδομών και των εξοπλισμών,

η ανάληψη τοποθέτησης και αμοιβής του απαιτούμενου διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού,

– η κάλυψη των εξόδων ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, τηλεπικοινωνιών, θέρμανσης, συντήρησης, επισκευών κ.λ.π. ( περίπου 50.000 – 80.000 Ευρώ ετησίως).

Σημειώνεται ότι το ΥΠΕΠΘ καλύπτει τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών ( περί τα 125.000 Ευρώ ετησίως), ενώ η ανάπτυξη των δράσεων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, θεματικών δικτύων, παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, τοπικών & διεθνών συνεργασιών χρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

2ον: «Παράδοση & παραλαβή ακινήτου εκτάσεως 5112,29 τ.μ. και του δημοτικού κτηρίου που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο από Υπουργείο Πολιτισμού σε Δήμο Πύλης».

Ως γνωστό ο χώρος που βρίσκεται επί της Τρικάλων- Άρτης, στη θέση «ΚΑΜΑΡΑ» στα στενά πλησίον της τοξωτής γέφυρας, είχε παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Δήμο Πύλης το 2004 για να στεγάσει το υπό διεκδίκηση «Οικομουσείο». Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς αναφορές και επαφές της Δημοτικής αρχής για χρηματοδότηση επισκευής και συντήρησης του κτηρίου, το οποίο παρουσιάζει μεγάλες φθορές με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να καταρρεύσει, ο Δήμος απαίτησε την επαναφορά του ακινήτου στο Δήμο.

Την Πέμπτη 13 Μαρτίου, στο Δημαρχείο της Πύλης πραγματοποιήθηκε η παραλαβή και παράδοση του ακινήτου εκτάσεως 5112,29 τ.μ. και του δημοτικού κτηρίου που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο. Η παράδοση και παραλαβή έγινε μεταξύ της Προϊσταμένης της 19ης Ε.Β.Α κας Κρυσταλλίας Μαντζανά, ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Κουφογάζου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η παραλαβή, ώστε στην συνέχεια με προσοχή να επιταχυνθούν οι ενέργειες για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου, χώρου με μεγάλη τουριστική αξία.

 

3ον: «Ανέγερση Μνημείου Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 στο δ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης για την θύμηση της Ιστορικής ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ».

Με παλιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασισθεί η ανέγερση Μνημείου Εθνικής Αντίστασης περιόδου 1941-1944 με σκοπό την θύμηση της Ιστορικής ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.

Αφού δεν υλοποιήθηκε έως τώρα πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης

1ον: Για τον καθορισμό του χώρου τοποθέτησης,

2ον: Την συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου υλοποίησης, που θα αποτελείται από ένα Δημοτικό Σύμβουλο, τον κ. Πατέρα Κων/νο, από την μηχανικό του Δήμου μας κ. Παρασκευά Στυλιανή και από υπάλληλο της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

4ον: «Έγκριση Πρακτικού ψηφοφορίας Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Πύλης».

Με άψογο τρόπο διεξήχθησαν οι πρώτες Εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Πύλης, την 23η Μαρτίου 2008, ημέρα Κυριακή από την 11η πρωϊνή μέχρι την 3η μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, υπό την Προεδρία της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωστάκη Σωτηρίου.

Επί συνόλου εγγεγραμμένων μελών στο Μητρώο Νέων σε αριθμό 217 προσήλθαν και ψήφισαν 101 μέλη.

Μετά την καταμέτρηση καταγράφηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα:

1. Αδαμόπουλος Ανδρέας του Αθανασίου, με 49 σταυρούς προτίμησης,

2. Κανέλας Βασίλειος του Κων/νου, με 16 σταυρούς προτίμησης,

3. Λαμπρογεώργος Κων/νος του Βασιλείου, με 16 σταυρούς προτίμησης,

4. Μερεντίτης Νικόλαος του Κων/νου, με 23 σταυρούς προτίμησης,

5. Οικονόμου Ευθύμιος του Ηλία, με 16 σταυρούς προτίμησης,

6. Σχορτσανίτης αλέξανδρος του Αθανασίου, με 36 σταυρούς προτίμησης και

7. Τσόλας Κων/νος του Χρήστου, με 14 σταυρούς προτίμησης.

Οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου Νέων ανέρχονται σε πέντε (5).

Διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των τριών ισοψηφισάντων και οριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Πύλης απαρτίζεται από:

1. Αδαμόπουλος Ανδρέας,

2. Σχορτσιανίτης Αλέξανδρος,

3. Μερεντίτης Νικόλαος,

4. Λαμπρογεώργος Κων/νος και

5. Οικονόμου Ευθύμιος.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η παραπάνω διαδικασία, με την παρουσία των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

 

5ον: «Συμμετοχή Δήμου Πύλης σε Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Διακοπών – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008».

Στα πλαίσια άσκησης πολιτικής Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ,ο Δήμος μας προτίθεται να εντάξει σε Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Διακοπών παιδιά δημοτών μας, από ηλικίας 5 έως 16 ετών, τα οποία δεν έχουν δικαίωμα Δωρεάν κατασκήνωσης, στοχεύοντας στην υποστήριξη και την κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας, η οποία είναι το μέλλον του τόπου μας. Πράγμα που έγινε και πέρυσι

(σχετ. η αριθμ. 119/2007 Α.Δ.Σ.) με σχετική επιτυχία και συμμετοχή δεκατριών (13) ατόμων.

Ήλθαμε σε επαφή με παρόμοιες Επιχειρήσεις και έχουμε στα χέρια μας την καλλίτερη οικονομική και ουσιαστική προσφορά της Αθλητικής Κατασκήνωσης «ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.», η οποία βρίσκεται σε μία πευκόφυτη έκταση 120 στρεμμάτων στις Νέες Φώκιες Χαλκιδικής, στο πρώτο πόδι, 75 χλμ. Από την Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. δώδεκα ημέρες φιλοξενίας (11 διανυκτερεύσεις),

2. την μεταφορά των παιδιών από την Πύλη στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης και την επιστροφή

3. Πλήρη διατροφή ( πρωϊνό- μεσημεριανό – απογευματινό – βραδυνό)

4. 24ωρη Ιατρική Φροντίδα,

5. Ασφάλιση σε ασφαλιστική Εταιρία.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 250 Ευρώ ανά άτομο συν Φ.Π.Α. 9%. Ως επιπλέον παροχές δίδονται – Ένα στα 11 παιδιά δωρεάν, δωρεάν φιλοξενία παιδιών άνω των 17 ετών με κατασκηνωτική πείρα ως ομαδάρχες – βοηθοί ή συνοδοί.

Το ποσό συμμετοχής κάθε παιδιού ορίζεται σε 125,00 Ευρώ.

Για την επιλογή των παιδιών θα ληφθούν υπόψη παράγοντες κοινωνικής προστασίας, όπως το οικογενειακό εισόδημα κ.λ.π.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

6ον: «Έγκριση Απολογισμών οικ. Έτους 2007 Σχολικών Επιτροπών Τ.Ε.Ε. Πύλης & Σ.Ε. Αγίου Βησσαρίωνα».

Από τις Σχολικές Επιτροπές των κάτωθι Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας υποβλήθηκαν νομίμως θεωρημένοι και υπογεγραμμένοι οι Απολογισμοί του οικονομικού έτους 2007, οι οποίοι παρουσιάζουν την κάτωθι εικόνα:

1. Σ.Ε. Τ.Ε.Ε. Πύλης:

ΕΣΟΔΑ: 36.793,37 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:10.754,66 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 25.249,67 Ευρώ – κατάθεση,

789,04 Ευρώ – μετρητά.

 

2. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγίου Βησσαρίωνα.

ΕΣΟΔΑ: 16.247,14 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:11.796,02 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 4.270,25 Ευρώ – κατάθεση,

180,87 Ευρώ – μετρητά.

 

7ον: «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια δώρων – εξόδων φιλοξενίας -εκδηλώσεων Εθνικών Επετείων για το έτος 2008».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3 του Νόμου 3463/2006 (και τις διατάξεις του άρθρου 23 ΥΑ 11389 ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/93Β), άρθρο 2 παρ.12 και 14 Ν.2286/95, παρ.2 ΥΑ Π1/7446/02), ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε την δυνατότητα να εγκρίνουμε δαπάνη πιστώσεων που καλύπτουν δημόσιες σχέσεις του Δήμου Πύλης και συγκεκριμένα, την κάλυψη του εορταστικού διάκοσμου για την περίοδο των Χριστουγέννων – της Πρωτοχρονιάς – του Πάσχα – της μεταφοράς Τίμιας Κάρας Αγίου Βησσαρίωνα, την αλλαγή του χρόνου, την κοπή βασιλόπιττας και τον εορτασμό των Θεοφανείων και λοιπές εκδηλώσεις στην έδρα του Δήμου καθώς και στα δημοτικά διαμερίσματα.

Είναι δαπάνες που προάγουν το βιοτικό και πνευματικό επίπεδο των δημοτών μας, διατηρεί τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και συσφίγγει τις σχέσεις μεταξύ των δημοτών μας.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

8ον: «Εγγραφή Δήμου ως συνδρομητή σε Πανθεσσαλική Εφημερίδα «THESSALIKH PRESS».

Από την Πανθεσσαλική Εφημερίδα με την επωνυμία «THESSALIKH PRESS» η οποία κυκλοφορεί κάθε Δευτέρα, με αριθμό φύλλων έκδοσης 4.000, μας ζητείται η εγγραφή μας ως συνδρομητή ετησίως με το ποσό των 90 Ευρώ, με σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων του Δήμου μας, των έργων κ.λ.π.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

9ον: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικ. Έτους 2008».

Παρίσταται η ανάγκη τροποποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης Οικ. Έτους 2008, επειδή η αρχική εγγεγραμμένη πίστωση δεν επαρκεί ή δεν έχουν γραφτεί Κ.Α. για κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται να γίνουν εντός του έτους.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

10ον: «Συμμετοχή Δημοτικής Συμβούλου σε Συνέδριο – έγκριση μετακίνησης».

Διεξάγεται στα Ιωάννινα το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών στην Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ Βαθμού, στις 19 – 22 Ιουνίου 2008, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.

Η μοναδική Δημοτική Σύμβουλος γυναίκα είναι η κ. Παπασπύρου Ιφιγένεια. Εάν και η ίδια το επιθυμεί καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά με την έγκριση της μετακίνησης και της διάθεσης της σχετικής πίστωσης όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

11ον: «Έγκριση της αριθμ. 48/2008 μελέτης έργου με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Υπεβλήθη στον Δήμο μας η αριθμ. 43/2008 μελέτη με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 Ευρώ με το Φ.Π.Α. ενσωματωμένο, νομίμως θεωρημένη και υπογεγραμμένη από την Υπηρεσία της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Αφορά τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις δρόμων, πλακοστρώσεις πεζοδρόμων & πεζοδρομίων, κατασκευή τοιχίων βαρύτητας, κατασκευή πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων, τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων για την αποχέτευση ομβρίων και κατασκευή φρεατίων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πύλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

12ον: «Έγκριση Α΄ Στάδιο μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση- τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Πύλης».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως ηλεγμένη και θεωρημένη υπεβλήθη η μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση- Τροποποίηση Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Πύλης στο 1ο Στάδιο αυτής.

Η μελέτη συντάχθηκε βάσει των τυπικών προδιαγραφών της με αριθμό 9572/1845/06.04.2000 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 209/Δ/2000) και αντίγραφα αυτής εστάλησαν από τον ανάδοχο στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. και στην Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Ν.Α. Τρικάλων για τον έλεγχο αυτής.

Η μελέτη παρουσιάστηκε από την κ. Έφη Καραθανάση, νόμιμη εκπρόσωπο των αναδόχων μελετητών και τον κ. Θέμο Τσατσούλη – Γεωλόγο στις 01.02.2008, στο Δημαρχείο Πύλης, σε σύσκεψη που συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πύλης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι Φορέων και μέλη της Επιτροπής Επίβλεψης.

Παρουσιάζονται τρία (3) σενάρια του Σχεδιασμού του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου:

1ον: Μη θεσμοθέτηση της τροποποίησης του υπάρχοντος & εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ,

2ον: Το ρεαλιστικό σενάριο – Θεσμοθέτηση τροποποίησης του ΓΠΣ, βιώσιμη ανάπτυξη και

3ον: Ουτοπικό σενάριο – Θεσμοθέτηση τροποποίησης του ΓΠΣ, πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων για περιβαλλοντική ανάπτυξη.

Κατόπιν αυτών πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην λήψη απόφασης ως κάτωθι:

1ον: Στην έγκριση του πνεύματος και του σχεδιασμού που κινείται το Α΄ Στάδιο της Μελέτης και

2ον: Στην έγκριση συνέχισης της εκπόνησης της μελέτης και σύνταξης της Β΄ Φάσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε το ρεαλιστικό σενάριο, καταγράφηκαν οι σχετικές υποδείξεις-παρατηρήσεις και δόθηκε η εντολή για την συνέχεια.

 

13ον: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει με το αριθμ. Πρωτ. 3260/12.03.2008 έγγραφό της, το Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΥΛΗΣ», νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 7/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 12.218,85 Ευρώ και με δαπανηθέν ποσό ύψους 12.172,08 Ευρώ δηλ. 46,77 Ευρώ επί έλαττον.

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΕΔΕ.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου και προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

14ον: «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής – ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ υπεβλήθη το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου με τίτλο «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΠΥΛΗΣ», νομίμως υπογεγραμμένο από την Επιτροπή παραλαβής. Έργου που εκτελέστηκε με την αριθμ. 222/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων, μέσω του Προγράμματος ΘΗΣΕΑ.

Παράλληλα υπεβλήθη το ΣΑΥ-ΦΑΥ ( Σχέδιο ασφάλειας & υγείας Και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας). Το πρώτο εκπονείται από τον μελετητή του έργου, το δεύτερο δε από τον ανάδοχο του έργου.

Παρήλθαν οι 15 μήνες από την ημερομηνία περαίωσης του έργου και καλούμαστε να προβούμε στην οριστική παραλαβή του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

15ον: «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Από την ΤΥΔΚ υπεβλήθη το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», νομίμως υπογεγραμμένο και θεωρημένο από την υπηρεσία της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων. Έργου που εκτελέστηκε με την αριθμ. 312/2002 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων, μέσω Εθνικών Πόρων & του Προγράμματος ΕΓΤΠΕ.

Παρήλθαν οι 15 μήνες από την ημερομηνία περαίωσης του έργου και καλούμαστε να προβούμε στην οριστική παραλαβή του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

16ον:«Έγκριση μελέτης έργου «Ανόρυξη τριών ερευνητικών γεωργοκτηνοτροφικών γεωτρήσεων».

Υπεβλήθη στον Δήμο μας η αριθμ. 44/2008 μελέτη με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 11.823,84 Ευρώ με το Φ.Π.Α. ενσωματωμένο, νομίμως θεωρημένη και υπογεγραμμένη από την Υπηρεσία της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Με την μελέτη αυτή ο Δήμος θα προβεί στην ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων στην θέση ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι η διάτρηση σε σκληρά πετρώματα (ασβεστόλιθοι) διαμέτρου 8 ½, λαμβάνοντας δείγμα ανά μέτρο μέχρι τα 50 μέτρα περίπου για κάθε μία.

Πρέπει ως Σώμα να εγκρίνουμε την παρούσα μελέτη έτσι ώστε στην συνέχεια άμεσα να προχωρήσει η Δημαρχιακή Επιτροπή στην προώθηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

17ον: «Παραχώρηση χώρων Γραφείων σε Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ν. Τρικάλων».

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Τρικάλων μας ζητείται με αίτησή του, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ως ομάδα διάσωσης και πολλαπλών αποστολών, μέσα από το πνεύμα του εθελοντισμού, η παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για την δημιουργία παραρτήματος της Λέσχης, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πιο άμεση ανταπόκριση στα τυχόν συμβάντα του ορεινού όγκου.

ΟΜΟΦΩΝΑ διαπιστώθηκε η σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αφού προηγηθεί έλεγχος για την ύπαρξη διαθέσιμου δημοτικού οικήματος.

 

18ον: «Οριστικοποίηση λήψης δανείου».

Από το Τ.Π.& Δανείων μας ανακοινώθηκε η έγκριση της χορήγησης δανείου σε ποσό ύψους 384.193,74 Ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου μας.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκαν οι όροι λήψης αυτού.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1ον: Συμμετοχή Δήμου Πύλης σε κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση και απόδοση οφειλουμένων χρημάτων από πλευράς Υπουργείων σε Α/μιους Φορείς Τοπικής Αυτ/σης, με μέτρο πίεσης την αποχή από την άσκηση δραστηριότητας κάποιων κρατικών υπηρεσιών όπως αποχή από εργασίες Στατιστικής Υπηρεσίας, επίδοσης δικογράφων κ.λ.π.. Όλα αυτά σε συνεργασία με την διοίκηση της ΚΕΔΚΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

2ον: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Πύλης και συμμετοχή σε Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΤΑ, μέλος του οποίου αποτελεί και ο Δήμος μας με την αριθμ. 116/2007 ομόφωνη απόφαση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ