24 Φεβ 2024 02:43

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (30-11-2011, Ειδική Συνεδρίαση)”

Στη δέκατη έκτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 30-11-2011, παραβρέθηκαν 30 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκε 1 θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα που συζητήθηκε:

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού Έναρξης 1-1-2011 Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού Έναρξης 1-1-2011 Δήμου Πύλης.

 

Πύλη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος