23 Ιούλ 2024 01:15

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (28-09-2011)”

Στη δέκατη τρίτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 28-9-2011, παραβρέθηκαν 32 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 24 θέματα εκ των οποίων τα 2 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 22 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.    Παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.

2.    Τροποποίηση προϋπολογισμού – δημιουργία νέων Κ.Α. για απόδοση κρατήσεων προσωπικού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού – δημιουργία νέων Κ.Α. για απόδοση κρατήσεων προσωπικού.

 

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δήμου Τρικκαίων  και υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

 

2.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δήμου Τρικκαίων  και υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΚΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΚΗΣ»  στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

 

3.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δήμου Τρικκαίων  και υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

 

4.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δήμου Τρικκαίων  και υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΗΚΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΗΚΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

 

5.    Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία των δημοτικών σφαγείων Πύλης με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη της δαπάνης για αποκατάσταση των παρατηρήσεων της κτηνιατρικής υπηρεσίας από το Δήμο, τη διεκδίκηση από κοινού με όλες της δημοτικές παρατάξεις του κωδικού  για τη λειτουργία των σφαγείων και μετά  την εξασφάλισή του να επανέλθει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο.

 

6.    Συμψηφισμός χρημάτων που θα επιστραφούν στην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Τρικάλων από την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. για εξόφληση δανείου με οφειλή του Δήμου προς την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον συμψηφισμό χρημάτων που θα επιστραφούν στην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Τρικάλων από την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. για εξόφληση δανείου με οφειλή του Δήμου προς την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

 

7.    Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε την αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ. και των μελών του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.

 

8.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για τη σύνταξη ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού  προγράμματος και προϋπολογισμού –  εγγραφή πίστωσης για τη σύνταξη ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών.

 

9.    Τροποποίηση προϋπολογισμού – αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού  – αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

 

10.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πινδέων».

 

11.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

 

12.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείου Στουρναρέικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείου Στουρναρέικων».

 

13.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

 

14.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Πύλης του Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Πύλης του Δήμου Πύλης».

 

15.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοιν. χώρων με την κατασκευή χώρων στάθμευσης στο Τ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοιν. χώρων με την κατασκευή χώρων στάθμευσης στο Τ.Δ. Πύλης».

 

16.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στις θέσεις Γκούφαλος και Ρόγγια του Δ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στις θέσεις Γκούφαλος και Ρόγγια του Δ.Δ. Πύλης».

 

17.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στη θέση Χιόνι Βρύση του Δ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στη θέση Χιόνι Βρύση του Δ.Δ. Πύλης».

 

18.  Σύσταση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

 

19.  Υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».

 

20.  Παραχώρηση έκτασης στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλιού Δέσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση έκτασης στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλιού Δέσης.

 

21.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πιαλείας, οικ. έτους 2010.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πιαλείας, οικ. έτους 2010.

 

22.  Αίτηση της Αερολέσχης Πύλης για δημιουργία δημοτικού πεδίου προσγείωσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή του θέματος στη  νομική, την τεχνική και τη γεωπονική υπηρεσία του Δήμου για τη νομική διερεύνηση της χρήσης γης που προτείνεται για τη δημιουργία δημοτικού πεδίου προσγείωσης και στη συνέχεια εφόσον δεν υπάρχει κώλυμα να παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

 

Πύλη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος