27 Φεβ 2024 11:32

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (27-12-2011)”

Στη δέκατη όγδοη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 27-12-2011, παραβρέθηκαν 30 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συζητήθηκαν συνολικά 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.

2.Αποδοχή 3ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή 3ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

3.Ανάκληση της αριθμ. 365/2011 απόφασης – αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 365/2011 απόφασης – αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

4.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων για μεταφορά μαθητών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων για μεταφορά μαθητών.

5.Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συνεχιζόμενα έργα του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συνεχιζόμενα έργα του Δήμου.

6.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων» πρώην Δήμου Πινδέων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 2ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων» πρώην Δήμου Πινδέων.

7.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων» πρώην Δήμου Πινδέων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 2ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων» πρώην Δήμου Πινδέων.

8.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

9.Αίτηση αναδόχου του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση αναδόχου του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

10.Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

11.Αίτηση Παπαναστασίου Αθανασίου & Σουφλιά Σωτηρίας για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 6 Τ.Κ. Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 6 Τ.Κ. Ελάτης.

12.Έγκριση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

13.Έγκριση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Πηγής.

14.Έγκριση εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

15.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.

16.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

17.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

18.Αίτηση Συλλόγου Γυναικών Δροσερού για παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Δροσερού για στέγαση του Συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Δροσερού για στέγαση του Συλλόγου Γυναικών Δροσερού.

19.Αίτηση Κανδύλη Αικατερίνης, μισθώτριας τουριστικού περιπτέρου Παραποτάμου για έγκριση εκτέλεσης εργασιών  και συμψηφισμού τους με μισθώματα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την αίτηση Κανδύλη Αικατερίνης, μισθώτριας τουριστικού περιπτέρου Παραποτάμου για έγκριση εκτέλεσης εργασιών  και συμψηφισμού τους με μισθώματα.

20.Αίτηση Κράβαρη Ιωάννη για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κράβαρη Ιωάννη για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φήκης.

21.Παραχώρηση έκτασης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγίου Βησσαρίωνα για κατασκευή εξωκκλησιού.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την παραχώρηση έκτασης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγίου Βησσαρίωνα για κατασκευή εξωκκλησιού.

22.Κάλυψη δαπάνης εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και βράβευσης επιτυχόντων μαθητών, αποφοίτων Λυκείων Πύλης, στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη δαπάνης εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και βράβευσης επιτυχόντων μαθητών, αποφοίτων Λυκείων Πύλης, στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011.

23.Αίτηση του Αεραθλητικού Σωματείου «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ» για οικονομική ενίσχυση του Σωματείου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Αεραθλητικού Σωματείου «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ» για οικονομική ενίσχυση του Σωματείου.

 

Πύλη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος