13 Ιούν 2024 23:52

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (22-07-2011)”

Στη δέκατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 22-7-2011, παραβρέθηκαν 29 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 66 θέματα εκ των οποίων τα 3 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 63 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για επικαιροποίηση της μελέτης και εκτέλεση της πράξης «Διευθέτηση ρέματος Παλαιομοναστήρου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για επικαιροποίηση της μελέτης και εκτέλεση της πράξης «Διευθέτηση ρέματος Παλαιομοναστήρου».

2.    Αίτηση Εκπολιτιστικού Συνδέσμου Μεσοχωριτών Τρικάλων για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνδιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων με τον Εκπολιτιστικό Σύνδεσμο Μεσοχωριτών Τρικάλων.

3.    Αίτηση του Ευεργετικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αθαμανίας «Ο ΑΘΑΜΑΣ» για χρηματοδότηση του συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Ευεργετικό – Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αθαμανίας «Ο ΑΘΑΜΑΣ».

 

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Διατύπωση τεκμηριωμένης γνώμης επί της αριθμ. 6/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. που αφορά τον καθορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενουμένων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε σύμφωνη γνώμη επί της αριθμ. 6/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. που αφορά τον καθορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενουμένων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς.

2.    Έγκριση της αριθμ. 17/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη κανονισμού οικονομικής διαχείρισης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 17/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη κανονισμού οικονομικής διαχείρισης.

3.    Έγκριση της αριθμ. 18/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη κανονισμού προσωπικού.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 18/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη κανονισμού προσωπικού.

4.    Λύση μίσθωσης δημοτικών σφαγείων στην Τ.Κ. Πύλης – έγκριση εκμίσθωσης με διαγωνισμό.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάκληση της αριθμ. 161/2005 απόφασης του Δήμου Πύλης σχετικά με την ανάθεση της λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων Πύλης στην Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης και την εκμίσθωσή τους με διαγωνισμό.

5.    Δωρεά ημιφορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεά ενός ημιφορτηγού αυτοκινήτου, ενός επιβατικού αυτοκινήτου και ενός εκσκαφέα – φορτωτή του Δήμου προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

6.    Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Δημοτικής Τουριστικής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΠΥΛΗ Α.Ε.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Δημοτικής Τουριστικής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΠΥΛΗ Α.Ε.

7.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. για τη «Λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων διαχειριστικής ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας» – κατάργηση υφισταμένων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. για τη «Λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων διαχειριστικής ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας» – κατάργηση υφισταμένων.

8.    Συμμετοχή του Δήμου στη δράση «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στη δράση «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

9.    Έγκριση της αριθμ. 24/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με θέμα «Εισήγηση για τιμολόγιο ύδρευσης ειδικών κοινωνικών ομάδων και για καθορισμό προσαυξήσεων και ποινών εκπρόθεσμων λογαριασμών ύδρευσης και παράνομων υδροληψιών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 24/2011 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με θέμα «Εισήγηση για τιμολόγιο ύδρευσης ειδικών κοινωνικών ομάδων και για καθορισμό προσαυξήσεων και ποινών εκπρόθεσμων λογαριασμών ύδρευσης και παράνομων υδροληψιών».

10.  Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας – τροποποίηση προϋπολογισμού.

11.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή εσόδου από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α.Γ., έτους 2010.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή εσόδου από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α.Γ., έτους 2010.

12.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή εσόδου από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή εσόδου από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86).

13.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.

14.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για προμήθεια επίπλων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για προμήθεια επίπλων.

15.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για προμήθεια λαμπτήρων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για προμήθεια λαμπτήρων.

16.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας του Τ.Δ. Πύλης».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας του Τ.Δ. Πύλης».

17.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας».

18.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πιστώσεων για τη σύνταξη μελετών ενεργειακής απόδοσης σχολικών  συγκροτημάτων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για τη σύνταξη μελέτης ενεργειακής απόδοσης σχολικών  συγκροτημάτων.

19.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για τη σύνταξη της μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του έργου: «ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δ. Γόμφων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για τη σύνταξη της μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του έργου: «ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δ. Γόμφων».

20.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για τη σύνταξη μελέτης κτηματολογίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για τη σύνταξη μελέτης κτηματολογίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».

21.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για πληρωμή οφειλής παρελθόντων οικονομικών ετών.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για πληρωμή οφειλής παρελθόντων οικονομικών ετών.

22.  Τροποποίηση της αριθμ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της αριθμ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

23.  Αποδοχή πρότασης τροποποίησης της μελέτης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας».

24.  Έγκριση 3ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 3ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

25.  Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης».

26.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Πύλης».

27.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

28.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πινδέων».

29.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

30.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

31.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

32.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

33.  Έγκριση αποζημίωσης κτίσματος, δένδρων, λόγω ρυμοτομίας στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Πύλης, πράξης εφαρμογής του Πλακιά Κωνσταντίνου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποζημίωση κτίσματος, δένδρων, λόγω ρυμοτομίας στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Πύλης, πράξης εφαρμογής του Πλακιά Κωνσταντίνου.

34.  Έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Πύλης, πράξης εφαρμογής των ιδιοκτητών Καλαμπάκα Ιωάννη του Νικολάου, Καλαμπάκα Δημητρίου του Νικολάου, Καλαμπάκα Γεωργίου του Νικολάου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Πύλης, πράξης εφαρμογής των ιδιοκτητών Καλαμπάκα Ιωάννη του Νικολάου, Καλαμπάκα Δημητρίου του Νικολάου, Καλαμπάκα Γεωργίου του Νικολάου.

35.  Εκμίσθωση του βοσκοτόπου στη θέση «Λουπάτα» Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου με απευθείας συμφωνία.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση του βοσκοτόπου στη θέση «Λουπάτα» Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου με απευθείας συμφωνία.

36.  Εκμίσθωση του βοσκοτόπου στη θέση «Νεράιδα» Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου με απευθείας συμφωνία.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε την εκμίσθωση του βοσκοτόπου στη θέση «Νεράιδα» Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

37.  Έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου.

38.  Παραχώρηση έκτακτης κάρπωσης από το δημοτικό δάσος Καλογήρων στον Δ.Α.Σ. Καλογήρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση έκτακτης κάρπωσης από το δημοτικό δάσος Καλογήρων στον Δ.Α.Σ. Καλογήρων.

39.  Παραχώρηση έκτακτης κάρπωσης από το δημοτικό δάσος Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση έκτακτης κάρπωσης από το δημοτικό δάσος Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

40.  Διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης με διαγωνισμό.

41.  Διάθεση δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Ροπωτού με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Ροπωτού με διαγωνισμό.

42.  Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών.

43.  Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια.

44.  Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος LEADER+ (Ε.Δ.Π. LEADER+) της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο του Δήμου στην Επιτροπή  Διαχείρισης προγράμματος LEADER+ (Ε.Δ.Π. LEADER+) της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

45.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

46.  Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

47.  Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Ελάτης.

48.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μετακίνηση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Αθήνα.

49.  Αίτηση του Νέου Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βησσαρίωνος για επιχορήγηση του συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Νέου Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βησσαρίωνος για επιχορήγηση του συλλόγου.

50.  Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

51.  Αίτηση Εξωραϊστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοχωρίου Τρικάλων για απόδοση επιχορήγησης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση Εξωραϊστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοχωρίου Τρικάλων για επιχορήγηση του συλλόγου.

52.  Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών Τρικάλων «Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεραϊδιωτών Τρικάλων «Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ».

53.  Αίτηση Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Νέας Πεύκης Τρικάλων «ΤΟ ΠΛΟΠΙ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Νέας Πεύκης Τρικάλων «ΤΟ ΠΛΟΠΙ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

54.  Αίτηση Συλλόγου Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα «ΤΟ ΔΟΥΣΙΚΟ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση Συλλόγου Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα «ΤΟ ΔΟΥΣΙΚΟ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

55.  Αίτηση του Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου – Αθαμάνων «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου – Αθαμάνων «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

56.  Αίτηση Εκπ/κού και Λαογρ/κού Συλλόγου Πολυνερίου Νομού Τρικάλων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση Εκπ/κού και Λαογρ/κού Συλλόγου Πολυνερίου Νομού Τρικάλων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

57.  Αίτηση Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για κάλυψη δαπάνης γιορτής κρεμμυδιού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για κάλυψη δαπάνης γιορτής κρεμμυδιού.

58.  Αίτηση Ποδοσφαιρικού Ομίλου Γόμφων για επιχορήγηση του Συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Γόμφων για επιχορήγηση του Συλλόγου.

59.  Αίτηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παχτουριωτών Τρικάλων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για επιχορήγηση του Συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παχτουριωτών Τρικάλων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

60.  Αίτηση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων για οικονομική ενίσχυση.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων για οικονομική ενίσχυση.

61.  Αίτηση Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αδελφότητας Παχτουριωτών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Μορφωτικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αδελφότητας Παχτουριωτών.

62.  Αίτηση Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Φήκης Τρικάλων για κάλυψη εξόδων τριήμερων εκδηλώσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Φήκης Τρικάλων για κάλυψη εξόδων τριήμερων εκδηλώσεων.

63.  Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.