18 Απρ 2024 17:40

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.”

Στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα

στις 08 Ιουλίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1ον: «Επί αιτήματος 1ου Γυμνασίου Πύλης, με θέμα «Αίτημα για κατασκευή αιθουσών προς στέγαση τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης».

Από το 2ο Γυμνάσιο Πύλης υποβλήθηκε το αριθμ. 588/26.06.2008 έγγραφο προς το 1ο Γραφείο Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, τον Νομάρχη Τρικάλων και στον Δήμο Πύλης με θέμα «Κατασκευή τριών (3) αιθουσών βαρέος τύπου για την στέγαση Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης της Σχολικής Μονάδας».

Με δεδομένο ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα της Σχολικής Μονάδας, είναι πάγια και χρόνια διεκδίκηση μας η κατασκευή Γυμναστηρίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του 1ου, του 2ου Γυμνασίου και του Λυκείου Πύλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η αμέριστη στήριξη του Σώματος.

 

2ον: «Κατανομή ΣΑΤΑ 2008 – Β΄ ΔΟΣΗ».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η κατανομή της δεύτερης δόσης της ΣΑΤΑ 2008, ποσού ύψους 71.327,50 Ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ.Ε. .


3ον: «Τροποποίηση των αριθμ. 177/2007 – 94/2008 Δ.Σ. και της αριθμ. 73/2008 απόφαση της Δ.Ε.».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση που αφορά το σκέλος του ΘΗΣΕΑ στο ποσό της έκπτωσης που προέκυψε μετά την δημοπράτηση και εκτέλεση του εντεταγμένου έργου στο κομμάτι του 45% με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΩΝ ΔΔ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ, ΡΟΠΩΤΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ».

 

4ον: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΜΟΤΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Πύλης, νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 25/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 12.215,42 Ευρώ με ανάδοχο τον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου απεναντίας μείωση κατά 82,94 Ευρώ.

 

5ον: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΡΟΠΩΤΟΥ».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΡΟΠΩΤΟΥ» του Δήμου Πύλης, νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 154/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 14.140,51 Ευρώ με ανάδοχο τον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, χρηματοδοτούμενο από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου απεναντίας μείωση κατά 5,58 Ευρώ.

 

6ον: «Επί αιτήσεως κ. Ιακωβάκη Μαρίας του Κων/νου με θέμα «Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης

στο δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα με ιδιωτική στο αριθμ. 394 αγροτεμάχιο του δ.δ.».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ανταλλαγή μικρής έκτασης περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων στο υπ΄αριθμ. 394 αγροτεμάχιο που βρίσκεται στο δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα στην θέση ΚΟΥΜΙ, με σκοπό την εξεύρεση νερού για την αξιοποίηση της κτηνοτροφικής της μονάδας της κ. Ιακωβάκη Μαρίας , δεδομένου ότι εκτρέφει 40 αγελάδες και 400 πρόβατα.

Από το Τοπικό Συμβούλιο Αγίου Βησσαρίωνα μας υποβλήθηκε η αριθμ. 16/2007 απόφαση του μέσω της οποίας εκφράζει την θετική της θέση γι΄ αυτό.

 

7ον: «Επί αιτήσεως κ. Πατά Χρήστου».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η αίτηση του κ. Πατά Χρήστου.

Μέσω αυτής αιτείται την αγορά από πλευράς Δήμου ξύλινου οικίσκου στον χώρο των Δημοτικών Σφαγείων, τον οποίο χρησιμοποιεί σήμερα ο ίδιος ως ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ.

Η αγορά ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου.

Το τίμημα του ακινήτου θα καθοριστεί από Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από ένα μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο.

Προτείνονται οι κάτωθι:

1. Πατέρας Κων/νος- Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος

2. Κωστάκης Σωτήριος-Δημοτικός Σύμβουλος,

3. Η Υπάλληλος του Δήμου Στυλιανή Παρασκευά – Μηχανικός

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Γούλα Ευαγγελία, Δημοτικός Υπάλληλος.

 

8ον: Επί αιτήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα και του Νέου Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βησσαρίωνα, όταν υπάρξει από πλευράς Δήμου η σχετική οικονομική δυνατότητα.

Παράλληλα τονίστηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου με την Δημοτική Αρχή για την παραγωγή πολιτισμού και ανάπτυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ