15 Απρ 2024 06:01

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (17-05-2011)”

Στην όγδοη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 17-5-2011, παραβρέθηκαν 32 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Προηγήθηκε ενημέρωση από το Δήμαρχο και συζήτηση για το θέμα της απογραφής του πληθυσμού στο Δήμο Πύλης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Καθορισμός οριογραμμής ρέματος Παλαιομοναστήρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε για τον καθορισμό της οριογραμμής ρέματος Παλαιομοναστήρου.

2.    Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.

3.    Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό διαπαραταξιακής επιτροπής για την επεξεργασία του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

4.    Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Πύλης.

5.    Έγκριση κανονισμού δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Πύλης.

6.    Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οικ. έτους 2010 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, οικ. έτους 2010 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης.

7.    Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οικ. έτους 2010 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου  Γόμφων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, οικ. έτους 2010 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Γόμφων.

8.    Ενημέρωση επί της αριθμ. 1/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Γόμφων σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικ. έτους 2010, απολογισμός, ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης, οικ. έτους 2010, απολογισμό, ισολογισμό, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α. Γόμφων.

9.    Ενημέρωση επί της αριθμ. 1/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιθήκων σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικ. έτους 2010, απολογισμός, ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης, οικ. έτους 2010, απολογισμό, ισολογισμό, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιθήκων.

10.  Ενημέρωση επί της αριθμ. 2/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης, οικ. έτους 2010, απολογισμό, ισολογισμό, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.

11.  Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου στον Δ.Α.Σ. Γαρδικίου ΣΥΝ Π.Ε.

12.  Εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στις θέσεις ΛΟΥΠΑΤΑ και ΝΕΡΑΪΔΑ της Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στις θέσεις ΛΟΥΠΑΤΑ και ΝΕΡΑΪΔΑ της Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

13.  Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης (Β΄φάση).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 2ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης (Β΄φάση).

14.  Έγκριση 3ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας στο Τ.Δ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 3ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας στο Τ.Δ. Γαρδικίου».

15.  Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Πεζοδρομήσεις οδών στο Δ.Δ. Πύλης (Β΄φάση).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Πεζοδρομήσεις οδών στο Δ.Δ. Πύλης (Β΄φάση)».

16.  Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συγκοινωνιακά έργα – μεταφορές – εσωτερική οδοποιία (Β΄φάση)» Κοινότητας Νεράιδας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 2ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συγκοινωνιακά έργα – μεταφορές – εσωτερική οδοποιία (Β΄φάση)» Κοινότητας Νεράιδας.

17.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2010.

18.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετακίνηση του Δημάρχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, στην Αθήνα για το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου.

19. 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στην αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β΄ κατανομή έτους 2011).

20.  Χαρακτηρισμός ζώνης ως αγροτικής οδού στα όρια των αναδασμών των Τ.Κ. Γόμφων και Μουριάς (αίτηση Τριάντου Δημητρίου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στο χαρακτηρισμό ζώνης ως αγροτικής οδού στα όρια των αναδασμών των Τ.Κ. Γόμφων και Μουριάς (αίτηση Τριάντου Δημητρίου).

21.  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Γόμφων (αίτηση Παπά Βασιλείου για πρόσβαση του οικοπέδου του σε δημοτικό δρόμο).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης σχεδίου διανομής της Τ.Κ. Γόμφων (αίτηση Παππά Βασιλείου για πρόσβαση του οικοπέδου του σε δημοτικό δρόμο).

22.  Αίτηση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Τρικάλων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού Τρικάλων.

23.  Αίτηση Ορειβατικού Περιηγητικού Ομίλου Πύλης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στον Ορειβατικό Περιηγητικό Όμιλο Πύλης.