26 Σεπ 2023 19:05

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (17-02-2010)”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00, ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Α) «Ανάδειξη – Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου Ροπωτού».

Μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις το υπαρκτό πρόβλημα του κατολισθητικού φαινομένου του τοπικού διαμερίσματος Ροπωτού επιδεινώθηκε.

Έχοντας ως Δήμος κατ΄ ιδία αντίληψη και εκτίμηση του κινδύνου που υπάρχει, παρά το γεγονός της κατασκευής έργου, πριν δέκα χρόνια, με τίτλο «Αντιμετώπιση ολισθητικών φαινομένων εδαφών και απομάκρυνσης υδάτων στον κεντρικό οικισμό του Ροπωτού», με την αριθμ. 1730/13.06.2002 απόφαση της Δ/νσης Δασών του Νομού Τρικάλων, το έργο  όχι μόνο δεν προσέφερε ουσιαστική λύση αντιθέτως επιδεινώθηκε το πρόβλημα.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να ληφθούν άμεσες ενέργειες και άμεσες παρεμβάσεις.  Κινδυνεύει ολόκληρος οικισμός να χαθεί. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, τα παιδιά του σχολείου και οι κάτοικοι του χωριού. Προκειμένου να προστατευθούν οι οικίες και κυρίως οι ανθρώπινες ζωές και για να αποφευχθεί ο αποκλεισμός της περιοχής με εξαιρετικά επαχθείς συνέπειες.

Προτείνεται άμεσα να υπάρξει κινητοποίηση σε Νομαρχιακό – Περιφερειακό και Κεντρικό επίπεδο. Να δοθεί έμφαση στην πραγματική διάσταση του φαινομένου της κατολίσθησης και του κινδύνου αφανισμού ενός τόπου, να δρομολογηθούν έργα και δράσεις, ώστε να αποτραπεί η εξέλιξη του.

Καλούμε την Πολιτική Προστασία του Νομού Τρικάλων, την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων, την Δ/νση Δασών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Δασαρχείο Τρικάλων και άμεσα την Δ/νση Πολεοδομίας Ν. Τρικάλων για τον έλεγχο της στατικότητας των παρακείμενων οικιών, με σκοπό την άμεση συμβολή τους για να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες με την εξέλιξη του γεωλογικού φαινομένου.

Η λήψη μέτρων κρίνεται απαραίτητη, με στόχο την διαχείριση της έκτακτης ανάγκης που απαιτείται. Επιβάλλονται άμεσα τεχνικά έργα προστασίας του οικισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

Β) «Επί αιτήσεως δημοτών μας κ.κ. Τσόλα Παναγιώτη – Τσόλα Χρήστου και κ. Ζαχαράκη».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η άμεσα επιτόπου παρουσία του μηχανικού του Δήμου Πύλης, του μηχανικού των ιδίων- αιτούντων και αν χρειαστεί και υπαλλήλων της Πολεοδομίας, έτσι ώστε να εξακριβωθεί το ακριβές σχέδιο και με βάση αυτό να αποκατασταθεί οριστικά η διαμόρφωση του δρόμου.

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. «Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Πύλης».

Από τις Σχολικές Επιτροπές των κάτωθι Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας υποβλήθηκαν νομίμως θεωρημένοι και υπογεγραμμένοι οι Απολογισμοί του οικονομικού έτους 2009, οι οποίοι παρουσιάζουν την κάτωθι εικόνα:

1. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πύλης

ΕΣΟΔΑ: 45.497,01 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 38.104,95 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 7.332,14 Ευρώ.

Μετρητά:         59,92 Ευρώ.

2. Σ.Ε.  1ου ΕΠΑΛ Πύλης

ΕΣΟΔΑ: 49.527,04 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 34.532,84 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 7.729,54 Ευρώ σε Ταχ. Ταμιευτήριο

                                    6.606,17 Ευρώ σε Εθνική Τράπεζα.

Μετρητά:        658,49 Ευρώ.

3. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ροπωτού

ΕΣΟΔΑ: 20.476,12 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:    9.932,75 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 10.389,92 Ευρώ.

Μετρητά:         153,45 Ευρώ.

4. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου

ΕΣΟΔΑ: 12.768,33 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:   9.154,19 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 3.599,36 Ευρώ.

Μετρητά:         14,78 Ευρώ.

5. Σ.Ε. Γενικού Λυκείου Πύλης

ΕΣΟΔΑ: 41.770,77 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:  30.871,52 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 10.403,33 Ευρώ

Μετρητά:         495,92 Ευρώ

6. Σ.Ε. Δημ. Σχολείου & Νηπ. Αγίου Βησσαρίωνα

ΕΣΟΔΑ: 19.987,75 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:  11.913,57 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 7.944,11 Ευρώ

7. Σ.Ε. Δημ. Σχολείου & Νηπ. Κοτρωνίου

ΕΣΟΔΑ: 27.830,67 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:  16.559,29 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 11.062,10 Ευρώ

Μετρητά:         209,28 Ευρώ

8. Σ.Ε. 2ου Γυμνασίου Πύλης

ΕΣΟΔΑ: 34.057,37 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:  28.639,08 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 5.168,49 Ευρώ

Μετρητά:        259,80 Ευρώ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2. «Αποδοχή πιστώσεων από Νομαρχ/κή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού».

Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων κατανεμήθηκαν στον Δήμο μας οι κάτωθι πιστώσεις:

1ον: πίστωση ύψους 2.000 Ευρώ, από πιστώσεις ΟΣΚ για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ( Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λύκειο Πύλης)» με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 200,00 Ευρώ και

2ον: πίστωση ύψους 3.000 Ευρώ, από ΚΑΠ 2009 για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΡΟΠΩΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 300,00 Ευρώ,

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή των παραπάνω πιστώσεων, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτά ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3. «Εγγραφή Δήμου ως συνδρομητή σε Εφημερίδες & λοιπά έντυπα».

Πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε απόφαση για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – έντυπα κ.λ.π.

Στα πλαίσια της πολιτικής για την βελτίωση των οικονομικών του Δήμου μας προτείνεται να εγγραφούμε ως συνδρομητές στα απολύτως απαραίτητα. Δηλ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: 1. ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, 2. ΕΡΕΥΝΑ, 3. ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ, 4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 5. ΔΙΑΛΟΓΟΣ  6. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ & 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, 8. THESSALIKH PRESS.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4. «Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δώρων – εξόδων φιλοξενίας  εκδηλώσεων Εθνικών Επετείων 2010».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3 του Νόμου 3463/2006 (και τις διατάξεις του άρθρου 23 ΥΑ 11389 ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/93Β), άρθρο 2 παρ.12 και 14 Ν.2286/95, παρ.2 ΥΑ Π1/7446/02), ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε την δυνατότητα να εγκρίνουμε δαπάνη πιστώσεων που καλύπτουν  δημόσιες σχέσεις του Δήμου Πύλης και συγκεκριμένα, την κάλυψη του εορταστικού διάκοσμου για την περίοδο των Χριστουγέννων – της Πρωτοχρονιάς – του Πάσχα – της μεταφοράς Τίμιας Κάρας Αγίου Βησσαρίωνα, την αλλαγή του χρόνου, την κοπή βασιλόπιττας και τον εορτασμό των Θεοφανείων, τον εορτασμό των Απόκρεω και λοιπές εκδηλώσεις στην έδρα του Δήμου καθώς και στα δημοτικά διαμερίσματα.

Είναι δαπάνες που προάγουν το βιοτικό και πνευματικό επίπεδο των δημοτών μας, διατηρεί τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και συσφίγγει τις σχέσεις μεταξύ των δημοτών μας.

Προτείνεται η διάθεση πίστωσης ύψους  12.000 Ευρώ για τον σκοπό αυτό.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5. «Χρηματοδότηση Νομικών Προσώπων Δήμου Πύλης και λοιπών Πολιτιστικών –  Αθλητικών Συλλόγων».

Παρίσταται η ανάγκη χρηματοδότησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πύλης, Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης-δ.δ. Πύλης- Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης-δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα- Γ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης – Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πύλης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πύλης, Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, Σχολικών Επιτροπών  καθώς και πολιτιστικών – αθλητικών Συλλόγων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των, από πλευράς Δήμου.

Απαιτείται η ψήφιση των σχετικών πιστώσεων και η έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων επ΄ ονόματι των δικαιούχων.

Με δεδομένο το γεγονός ότι στην μηνιαία τακτική επιχορήγηση των ΟΤΑ από τους ΚΑΠ περιλαμβάνεται και η κάλυψη δαπάνης των λειτουργούντων ΚΑΠΗ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6. «Έγκριση Προϋπολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πύλης».

Υπεβλήθησαν με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δήμου Πύλης οι Προϋπολογισμοί τους για το οικονομικό έτος 2010.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση αυτών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους.

1ον: Αθλητικός Οργ.

ΤΑΚΤΙΚΑ: 35.050,00 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 26.400,00 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ:  ——————

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 282,91 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 61.732,91 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 57.850,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:  1.000,00 Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 1.832,60  Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.050,31 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 61.732,91  Ευρώ

2ον: Πολιτιστικός Οργανισμός:

ΤΑΚΤΙΚΑ: 69.050,00 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 6.500,00 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: ——————

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1.096,99 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 76.646,99 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 60.450,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 1.100,00 Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 12.011,45 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.085,54 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 76.646,99 Ευρώ

3ον: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΔ Πύλης Δήμου Πύλης:

ΕΣΟΔΑ: 98.865,76 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 11.500,00 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: ——————

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 16.462,97 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 111.560,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 1.900,00 Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 9.568,73 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.800,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 126.828,73 Ευρώ

4ον: Α΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ: 96.620,00 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 40.800,00 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ:—————–

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 2.206,81 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 139.626,81 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 111.330,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ———- Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 26.120,98 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.175,83 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 139.626,81 Ευρώ

5ον: Β΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ: 81.550,00 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 28.200,00 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: ——————–

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 33,21 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 109.783,21 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 92.900,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 2.500,00 Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 12.965,66 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.417,55 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 109.783,21  Ευρώ

6ον: Γ΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ: 45.850,00 Ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ: 27.450,00 Ευρώ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: —————– Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 6.664,31 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 79.964,31 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 62.750,00 Ευρώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: —————-

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.: 13.880,00 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.334,31 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 79.964,31 Ευρώ

7ον: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 222.000,00 Ευρώ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ:                             124.050,00 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ:                           375.910,00 Ευρώ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: -29.860,00 Ευρώ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:                 82.000,00 Ευρώ

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:            93.273,96 Ευρώ

8ον: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΔ ΠΥΛΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΕΣΟΔΑ: 118.482,34 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:   82.300,00 Ευρώ

Τ.Υ.: 34.051,68  Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.130,66 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7.   «Έγκριση των αριθμ. 295/2009 & 296/2009 μελετών ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένες και ηλεγμένες υποβλήθηκαν οι κάτωθι τεχνικές μελέτες έργων:

1ον: Της αριθμ. 295/2009 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 12.221,44 Ευρώ χρηματοδοτούμενη από Δημοτικούς πόρους και

2ον: Της αριθμ. 296/2009 με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜ. ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 12.209,08 Ευρώ χρηματοδοτούμενη από Δημοτικούς πόρους.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή των  παραπάνω μελετών ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8. «Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλησαν οι 1οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες νομίμως υπογεγραμμένοι από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων, των κάτωθι έργων:

1. με το αριθμ. Πρωτ. 1344/20379/09.02.2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 185/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 12.199,90 Ευρώ και ποσό προτεινόμενου ΑΠΕ 11.318,09 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΡΣΙΑΚΗ.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου απεναντίας μείωση και προτείνουμε την έγκριση του.

2. με το αριθμ. Πρωτ. 1952/11.02.2009 έγγραφο της ΤΥΔΚ με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΙΙΑ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 119/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 105.315,57 Ευρώ και με δαπανηθέν ποσό ύψους 70.537,25 Ευρώ στα επίπεδα  δηλ. του   αρχικού Προϋπολογισμού μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού και την κατατεθείσα έκπτωση 33,02%.

Το έργο εκτελέστηκε από την Τεχνική εταιρία ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου, απεναντίας σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και προτείνουμε την έγκριση του.

3. Του έργου με τίτλο «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΠΥΛΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)».

Έργου  Προϋπολογισμού δαπάνης 126.000,00 Ευρώ και με  ποσό Συμφωνητικού 117.180,00 Ευρώ μετά την κατατεθείσα έκπτωση 7%.

Το έργο εκτελέστηκε από την Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. – ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου, απεναντίας σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και προτείνουμε την έγκριση του.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

9. «Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΤΟ ΤΔ ΡΟΠΩΤΟΥ Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την τεχνική Εταιρία ΔΙΚΤΑΜΟΣ Ε.Ε. μας ζητείται η χορήγηση παράτασης περαίωσης έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΤΟ ΤΔ ΡΟΠΩΤΟΥ Δ. ΠΥΛΗΣ», μέχρι 30.04.2010, επικαλούμενη κακές καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν επέτρεπαν την εξέλιξη των εργασιών.

Έργου Προϋπολογισμού δαπάνης 51.525,00 Ευρώ χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Η ΤΥΔΚ με εισήγησή της συμφωνεί γι΄ αυτό.

Παρακαλώ την δική σας απόφαση.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

10.  «Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ- ΕΔΕ μας ζητείται η χορήγηση παράτασης περαίωσης έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»,  μέχρι 30.06.2010, επικαλούμενη κακές καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν επέτρεπαν την εξέλιξη των εργασιών.

Η ΤΥΔΚ με εισήγησή της συμφωνεί γι΄ αυτό.

Παρακαλώ την δική σας απόφαση.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ υπό την αίρεση ότι δεν θα δοθεί δεύτερη παράταση.

 

11.« Καθορισμός ποσοστού Δήμου από ημερήσιο δικαίωμα Λαϊκής Αγοράς».

Με το αριθμ. 63/11.01.2010 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνει – καθορίσει το ημερήσιο δικαίωμα της Λαϊκής Αγοράς.

Με την αριθμ. 5596/2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, το ύψος του ημερήσιου δικαιώματος για τον Δήμο μας έχει καθοριστεί σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά ανά μέτρο, δημιουργώντας αντιδράσεις από πλευράς πωλητών Λαϊκών Αγορών, προβληματισμό από την Νομαρχιακή Αρχή και το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Στο παρελθόν ο Δήμος μας είχε προτείνει με το αριθμ. 6394/26.11.2007 έγγραφό του το ημερήσιο δικαίωμα σε ένα ευρώ και τριάντα το μέτρο.

Παρακαλώ την δική σας απόφαση.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ εμμένοντας στο ποσό του ημερήσιου δικαιώματος από πλευράς Δήμου στο ένα ευρώ και τριάντα το μέτρο.

 

12. «Επί του αριθμ. 563/2010 εγγράφου της Δ/νσης Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.         ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

Από την Δ/νση Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και συγκεκριμένα του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων με το αριθμ. 563/27.01.2010 έγγραφό του μας γνωστοποιείται ότι ως Δ/νση διοργανώνει Παιδαγωγικό Συμπόσιο με την συνδρομή μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, στελεχών της Δ/βάθμιας και Π/βάθμιας Εκπαίδευσης, ερευνητών και επιστημόνων στην πόλη των Τρικάλων στις 29 και 30 Απριλίου 2010.

Με δεδομένο ότι το Συμπόσιο θα αποτελέσει σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων στα σχολεία ολοκλήρου του Νομού με θέματα του τοπικού μας πολιτισμού μας ζητείται η ενίσχυση της προσπάθειάς τους για την οργάνωση του Συνεδρίου και την έκδοση των Πρακτικών αυτού.

Προτείνετε η ενίσχυση με το ποσό των 500 Ευρώ.        

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

13. «Έγκριση πρακτικού ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης στο τ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

Με την αριθμ. 101/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης εγκρίθηκε η ανταλλαγή ακινήτων ιδιοκτησίας Ιακωβάκη Μαρίας του Κων/νου, με δημοτική έκταση στην θέση ΚΟΥΜΙ, στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Βησσαρίωνα, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει προφανής ζημία τουναντίον ωφέλεια για τον Δήμο Πύλης, με την σύμφωνη γνώμη και του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα.

Συγκροτήθηκε Επιτροπή με σκοπό την εκτίμηση του τιμήματος των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου ( άρθρο 186 Ν. 3463/2006), η οποία  προέβη στην έκθεση εκτίμησης και καταμέτρησης, μέσω της οποίας αποδεικνύεται ότι η αξία των τμημάτων των αγροτεμαχίων που ανταλλάσσονται είναι ίσης αξίας και δεν επέρχεται καμία οικονομική μεταβολή εις βάρος του Δήμου Πύλης.

Πρέπει πάνω σ΄αυτό να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

14. «Έγκριση χορήγησης άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου».

Από τον κ. Στεφανή Αθανάσιο του Νικολάου υπεβλήθη αίτηση για την χορήγηση άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για το κατάστημά του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ( Ισόγειο και άνω όροφος με κοινή είσοδο) στην οδό Τρικάλων Άρτης.

Μετά την αυτοψία που διενηργήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου προκύπτει ότι ισχύουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό.

Παρακαλώ το Σώμα να εγκρίνει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

15. «Επί αιτήσεως κ. Τσιγκαρίδα Παύλου του Νικολάου».

Από τον κ. Τσιγκαρίδα Παύλο του Νικολάου υπεβλήθη αίτημα όπου μας γνωστοποιεί ότι: Κατά τρόπο λανθασμένο εφέρετο ότι τα προηγούμενα έτη 2007 – 2008 – 2009 εκμίσθωνε το αριθμ. 635 αγρόκτημα του τ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα και χρεώνονταν γι΄ αυτό.

Ζητά την απάλειψη του ποσού 198,09 Ευρώ και τον συμψηφισμό του ιδίου ποσού στα λοιπά μισθώματα του έτους 2010.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

16. «Επί αιτήσεως κ. Νάκου Κων/νου του Βασιλείου».

Από τον κ. Νάκο Κων/νου του Βασιλείου υπεβλήθη αίτημα όπου μας γνωστοποιεί ότι ζητά την διακοπή ενοικίου για το Δημοτικό Κατάστημα που διατηρώ στον οικισμό ΝΕΑ ΠΥΛΗ, λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

17. «Επί τρόπου εκτέλεσης προμηθειών πετρελαίου, μίσθωσης μηχανημάτων έργου κ.λ.π.».

1ον: Ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων ( Τσάπα – γκρέηντερ – φορτωτή ) για την κάλυψη των αναγκών μας για το έτος 2010, διότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει επαρκή αριθμό τέτοιων μηχανημάτων για τον καθαρισμό και βελτίωση των αγροτικών δρόμων και για άλλες εργασίες.

Προτείνεται η μίσθωση των ιδιωτικών αυτών μηχανημάτων να γίνει με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 270/1981.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή θα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της δημοπρασίας Ευρώ.

2ον: Ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 & 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993).

3ον: Όπως γνωρίζετε ο Δήμος μας δεν διαθέτει μόνιμο ηλεκτρολόγο για τη συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού & αντικατάστασης χαλασμένων ηλεκτρικών λαμπτήρων στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Π.Δ. 410/1995 η Δημαρχιακή Επιτροπή μπορεί να αναθέσει εργολαβικώς την εκτέλεση εργασίας, μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις του Ν. 3463/2007.

Παρίσταται ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Δήμου η διεξαγωγή διαγωνισμού υπό της Δημαρχιακής Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου των ανωτέρω εργασιών.

Επί των παραπάνω πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

18. «Εκμίσθωση δημοτικού χώρου με πρόχειρες ξύλινες κατασκευές».

Υποβλήθηκε αίτηση από τον κ. Λέφα Μάικ ο οποίος επικαλούμενος προβλήματα οικονομικά και προσωπικά ζητά την μη εκμίσθωση δημοτικού χώρου με την πρόχειρη ξύλινη κατασκευή για την πώληση προιόντων παραγωγής του ( ειδών Λαικής Τέχνης – αγιογραφίες κ.λ.π.).

Πρέπει σαν Σώμα να αποδεχθούμε αυτή την παραίτηση εκμίσθωσης και στην συνέχεια να προβούμε στην λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των δύο πρόχειρων ξύλινων κατασκευών.

Προτείνεται η διαδικασία εκμίσθωσης του ενός εξ΄ αυτών με αγροτικά τοπικά προιόντα του δευτέρου δε με είδη παραδοσιακού χαλβά, γλυκισμάτων και λοιπών ειδών ζαχαροπλαστικής.

Επί των παραπάνω πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

19. «Επί αιτήματος κ. Ξηντάρα Ασπασίας & Γυμναστικού Συλλόγου Πύλης».

Από την κ. Ξηντάρα Ασπασία υποβλήθηκε αίτηση μέσω της οποίας ζητά την ανταλλαγή ενοικιασθέντος καταστήματος στον οικισμό ΝΕΑ ΠΥΛΗ για λογαριασμό της με κατάστημα ιδίων προδιαγραφών το οποίο σήμερα χρησιμοποιεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Πύλης.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πύλης συμφωνεί επί αυτού.

Πρέπει ως Σώμα να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ η ανταλλαγή δεδομένου ότι ο Δήμος Πύλης θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο οίκημα για την αποθήκευση των Αρχείων του.

 

20. «Συγκρότηση Α/θμιας & Β/θμιας Επιτροπής Σταυλισμού Ν. Τρικάλων».

Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων με το αριθμ. 509/04.02.2010 έγγραφό της μας ζητείται ο ορισμός μελών για την συγκρότηση Α/θμιας & Β/θμιας Επιτροπής Σταυλισμού Ν. Τρικάλων.

Απαιτούνται ένας τακτικός και αναπληρωματικός για την κάθε Επιτροπή.

Προτείνονται οι:

1.    Σουφλιάς Ιωάννης, Αντιδήμαρχος- Τακτικό μέλος

2.    Τσιόβουλος Γεώργιος,Δημοτικός Σύμβουλος για την Α/θμια και

1.    Παπασπύρου Ιφιγένεια- Αντιδήμαρχος- Τακτικό μέλος

2.    Μπαλάς Βασίλειος-  Δημοτικός Σύμβουλος για την Β/θμια Επιτροπή.

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ