29 Φεβ 2024 00:31

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (16 Ιουνίου 2009).”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Ιουνίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1.«Αποδοχή πιστώσεων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων για την κατασκευή έργων    κοινής ωφέλειας- Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης».

Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων κατανεμήθηκαν στον Δήμο μας οι κάτωθι πιστώσεις:

1ον: πίστωση ύψους 50.000 Ευρώ, από Πρόγραμμα ΚΑΠ (2008 ΝΑ ΚΑΠ 027) για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ» με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 5.000,00 Ευρώ και

2ον: πίστωση ύψους 3.000 Ευρώ, από Πρόγραμμα ΚΑΠ (2002 ΝΑ ΚΑΠ 064) για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 500,00 Ευρώ.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή των παραπάνω πιστώσεων, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτά ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2.«Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών του Ν. 3756/2009 – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης».

Είναι γνωστό σε όλους  πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούσε επί χρόνια την Τοπική Αυτοδιοίκηση και που αποτελούσε πάγιο διεκδικητικό στόχο της  ήταν η απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων μας από το Ελληνικό Δημόσιο.

Με την αριθμ. 33042/28.05.2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε στον Δήμο μας η πρώτη δόση από τους παρακρατηθέντες πόρους, σε ποσό ύψους 129.097,96 Ευρώ.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή της παραπάνω πίστωσης, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτά ως έσοδο και έξοδο.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3.«Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».

Με την αριθμ. 27433/06.05.2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε στον Δήμο μας πίστωση ύψους 12.600,00 Ευρώ, που αφορά την πολιτική προστασία για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαιών.

Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες όπως α) καθαρισμός περιαστικών δασών, β) καθαρισμός – έλεγχος χωματερών, γ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο Δήμου, δ) Λειτουργικά έξοδα κ.λ.π.

Πρέπει ως Δήμος να προβούμε στην αποδοχή της παραπάνω πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4.«Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2009 – επιχορήγηση Αθλητικών & λοιπών  Συλλόγων».

Παρίσταται η ανάγκη τροποποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης Οικ. Έτους 2009, επειδή η αρχική εγγεγραμμένη πίστωση δεν επαρκεί ή δεν έχουν γραφτεί Κ.Α. για κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται να γίνουν εντός του έτους και συγκεκριμένα:

– Στο σκέλος των εξόδων:

Δημιουργεί νέους Κ.Α. ως κάτωθι:

1. Ποσό ύψους 3.000,00 Ευρώ υπό Κ.Α. 35-6692.002 για την κάλυψη «Προμήθεια εξοπλισμού πάρκου στο τδ Αγίου Βησσαρίωνα»-.

2. Ποσό ύψους 6.938,08 Ευρώ υπό Κ.Α. 30-7323.014 για την κάλυψη έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Αγίου Προκοπίου».

3. Ποσό ύψους 12.222,38 Ευρώ υπό Κ.Α. 30-7323.018 για την κάλυψη έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου από Tσιώνου εως ιδιοκτησία Αθ. Οικονόμου στο τ.δ. Πετροχωρίου».

4. Ποσό ύψους 2.728,39 Ευρώ υπό Κ.Α. -8113.045 για την κάλυψη οφειλής αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ).

– Μεταφέρει εκ του Αποθεματικού πίστωση ύψους 24.888,85 Ευρώ

Διαθέτει σε υπάρχοντες Κ.Α. του σκέλους των εξόδων τα κάτωθι:

1. Ποσό ύψους 1.000,00 Ευρώ σε Αθλητικό Όμιλο Πύλης

2. Ποσό ύψους 4.000,00 Ευρώ σε Ορειβατικό Σύλλογο Πύλης 

3. Ποσό ύψους 5.000,00 Ευρώ σε Πολιτιστικό Σύλλογο Ροπωτού. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα της Οικονομικής – ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. να προβεί στην λήψη απόφασης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5.«Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

Με την αριθμ. 51/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πύλης αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης στο δ.δ. Πύλης από ένα (1) Ευρώ που είναι σήμερα σε 2,50 Ευρώ ανά ώρα.

Ως  λόγοι που προβάλλονται για την αύξηση αυτή είναι οι κάτωθι:

1ον: Η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε το έτος 2000 με την αριθμ. 187/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από εννέα χρόνια δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή.

2ον: Η ετήσια συντήρηση του δικτύου είναι δαπανηρότατη και δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στο ύψος των εσόδων που προέρχονται από την χρήση του νερού για πότισμα.

3ον: Το χαμηλό κόστος άρδευσης συντελεί στην αλόγιστη κατανάλωση με συνέπεια την αδικία των χρηστών.

Παρακαλώ την έγκριση της αύξησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

6.«Συμμετοχή Δήμου Πύλης στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Διακοπών έτους 2009».

Στα πλαίσια άσκησης πολιτικής  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ,ο Δήμος μας – όπως κάθε χρόνο – προτίθεται να εντάξει σε Κατασκηνωτικό  Πρόγραμμα Διακοπών παιδιά δημοτών μας, από ηλικίας 7 έως 16 ετών, τα οποία δεν έχουν δικαίωμα Δωρεάν κατασκήνωσης, στοχεύοντας στην υποστήριξη και την κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας, η οποία είναι το μέλλον του τόπου μας.

Ήλθαμε σε επαφή με παρόμοιες Επιχειρήσεις και έχουμε στα χέρια μας την καλλίτερη οικονομική και ουσιαστική προσφορά της Αθλητικής Κατασκήνωσης «ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.», η οποία βρίσκεται σε μία πευκόφυτη έκταση 120 στρεμμάτων στις Νέες Φώκιες Χαλκιδικής, στο πρώτο πόδι, 75 χλμ. Από την Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1.δώδεκα ημέρες φιλοξενίας (11 διανυκτερεύσεις),

2.την μεταφορά των παιδιών από την Πύλη στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης και την επιστροφή

3.πλήρη διατροφή ( πρωϊνό- μεσημεριανό – απογευματινό – βραδυνό)

4.24ωρη Ιατρική Φροντίδα,

5.ασφάλιση σε ασφαλιστική Εταιρία.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 270 Ευρώ ανά άτομο συν Φ.Π.Α. 9%. Ως επιπλέον παροχές δίδονται – Ένα στα 11 παιδιά δωρεάν, δωρεάν φιλοξενία παιδιών άνω των 17 ετών με κατασκηνωτική πείρα ως ομαδάρχες – βοηθοί ή συνοδοί.

Το ποσό συμμετοχής κάθε παιδιού ορίζεται σε 130,00 Ευρώ.

Για την επιλογή των παιδιών θα ληφθούν υπόψη παράγοντες κοινωνικής προστασίας, όπως το οικογενειακό εισόδημα κ.λ.π.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

7.«Τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης πολιτών από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων».

Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων με το αριθμ. Ε.251/28.04.2009  έγγραφό της μας γίνεται γνωστό ότι:

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση στα πλαίσια του έργου «Προμήθεια έξι (6) ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης πολιτών» πρόκειται να τοποθετήσει ηλεκτρονική πινακίδα ισχύος περίπου 600 ΒΑΤΤ σε σημείο της πόλης μας. Η επιλογή έγινε μετά από επιτόπια έρευνα και συνεννόηση στην θέση μετά το Δημαρχείο Πύλης στον δρόμο προς Ελάτη- Περτούλι.

Πρέπει ως Σώμα να εγκρίνουμε την ηλεκτροδότηση της παραπάνω πινακίδας από τα πίλλαρς του οδικού ηλεκτροφωτισμού που υπάρχουν κοντά στις πινακίδες.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

8.«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1002415 – ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της VODAFONEPANAFON Α.Ε.Ε.Τ.».

Από  την Περιφέρεια Θεσσαλίας  και συγκεκριμένα από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας απεστάλει στον Δήμο μας με αριθμό Πρωτ. 1798/16.04.2009 απόφαση έγκρισης  Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1002415 – ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της VODAFONE – PANAFON Α.Ε.Ε.Τ. που βρίσκεται προς εγκατάσταση στην θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δήμου Πύλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  αντιδρά και δεν συναινεί με την παραπάνω απόφαση επικαλούμενο λόγους δημόσιας υγείας, επιβάρυνση της ειδικά προστατευόμενης ζώνης του Δικτύου NATURA 2000, με επιπτώσεις στην χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής καθώς και ελλιπή φάκελο στοιχείων και ενημέρωσης.

 

9.«Οριστική ένταξη στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»  του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ -ΡΟΠΩΤΟΥ».

Με την αριθμ. ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου παρελήφθη και εγκρίθηκε η αριθμ. 9/2009 μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ -ΡΟΠΩΤΟΥ», νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 595.000,00 Ευρώ ήτοι 490.185,73 Ευρώ εργασίες και απρόβλεπτα, 9.814,27 Ευρώ αναθεώρηση και 95.000,00 Ευρώ Φ.Π.Α.

Πρέπει με απόφασή μας να οριστικοποιήσουμε την ένταξη του παραπάνω έργου στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Παρακαλώ την λήψη σχετικής απόφασης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

10.«Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΕ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με χρηματοδότηση από Υπουργείο Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Με την αριθμ. 77/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών για ένταξη έργου στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων προέβη στην εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΕ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» σε ποσό ύψους 88.000,00 Ευρώ.

Προτείνεται η λήψη ομόφωνης απόφασης για την παραλαβή της μελέτης και την υποβολή αυτής στην συνέχεια στο Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηματοδότησή της.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

11.«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 06/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 143.007,99 Ευρώ, με ποσό συμφωνητικού κατόπιν δημοπρασίας ύψους 85.163,12 Ευρώ, με ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ ΧΟΛΕΒΑΣ Ι. – ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ Α.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου απεναντίας βρίσκεται σε πλήρη

ισοζύγιο  με την σύμβαση.

Παρακαλώ το Σώμα να  αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

12.«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου στον χώρο των Δημοτικών Σφαγείων Πύλης».

Με την αριθμ. 102/2008 απόφαση του Σώματος εγκρίθηκε η απόκτηση προκατασκευασμένου ξύλινου οικίσκου, ως περιουσιακού στοιχείου του Δήμου, ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Πατά, που λειτουργεί σήμερα ως ΚΥΛΙΚΕΙΟ στον χώρο των Δημοτικών Σφαγείων.

Συγκροτήθηκε Επιτροπή με σκοπό την εκτίμηση του ακινήτου και σήμερα έχουμε στα χέρια μας το Πρακτικό της.

Μέσω αυτού προτείνεται προς το Σώμα η αγορά αυτού με το ποσό των 9.000,00 Ευρώ. Ποσό που κρίνεται συμφέρον για τον Δήμο Πύλης.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

13.«Καθορισμός κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την θερινή περίοδο στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

Με την αριθμ. 104/2007  ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε ο τρόπος της κίνησης

των οχημάτων την καλοκαιρινή περίοδο μέσα στο δ.δ. Πύλης και εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα.

Με την αριθμ. 77/2008 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. επικαιροποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Καλούμαστε και φέτος να επικαιροποιήσουμε την παραπάνω απόφαση, ως κάτωθι:

1ον: Ο  πεζόδρομος της Ερμού θα λειτουργεί  ως μονόδρομος από την αρχή του πεζοδρόμου μέχρι το τέρμα αυτού.

2ον: Η στάθμευση θα απαγορεύεται κατά την διάρκεια τόσο της ημέρας όσο και της νύχτας. Θα επιτρέπεται βέβαια η στάση για την τροφοδοσία των εμπορικών και μη επιχειρήσεων.

3ον: Η κυκλοφορία των οχημάτων την ημέρα θα γίνεται  σε αργή κίνηση, με μικρή ταχύτητα κατά τις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.

Από της 22ης Ιουνίου μέχρι το τέλος Αυγούστου ο πεζόδρομος θα κλείνει – με μέριμνα του Δήμου- από την 08:30 απογευματινή μέχρι την 01η πρωϊνή.

4ον: Ο Δήμος θα μεριμνήσει για την τοποθέτηση της ανάλογης σήμανσης για την διευκόλυνση των επισκεπτών, των δημοτών και της αγοράς, όπου κι αν χρειάζεται ( ΜΟΝΑ – ΖΥΓΑ, ΠΑΡΚΙΓΚ κ.λ.π.).

5ον: Θα ελεγχθούν όλοι οι παράμετροι για την ασφαλή λειτουργία του πεζοδρόμου σε ότι αφορά την ηχορύπανση, την ταχύτητα των διερχομένων οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ( πυρκαϊές – πλημμύρες κ.λ.π.).

6ον: Τα τραπεζοκαθίσματα των δραστηριοποιούμενων καταστημάτων στον χώρο θα γίνεται – πάντα υπό τον έλεγχο του Δήμου -, έτσι ώστε να μην παρατηρείται πρόβλημα προσπέλασης των πεζών και πρόβλημα αισθητικής υποβάθμισης.

Β): Καθορίζει την ρύθμιση κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του δ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης κατά την διάρκεια των θερινών μηνών:

1ον: Η απαγόρευση διέλευσης των μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων μέσα από το κέντρο της πόλης ισχύει για όλη την εβδομάδα και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Υπάρχει ο παρακαμπτήριος περιφερειακός δρόμος που εξυπηρετεί τις ανάγκες διέλευσης των φορτηγών.

2ον: Η απαγόρευση διέλευσης των πάσης φύσης Ι.Χ. αυτοκινήτων να ισχύει  για τις Κυριακές και για το Σάββατο, από την 22.06.2009 μέχρι τέλος Αυγούστου, από τις 8:00 μέχρι 12:00, στην πλευρά της εισόδου αυτών στο ύψος του Δημαρχείου και μόνο για τα οχήματα που έρχονται από τον ορεινό όγκο προς τα Τρίκαλα.

Υπάρχει και λειτουργεί πλέον ο πεζόδρομος της οδού Ερμού ο οποίος εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες των πεζών, των δημοτών μας και των επισκεπτών.

3ον: Η εφαρμογή σε μόνιμη βάση του τρόπου στάθμευσης επί της οδού Τρικάλων Άρτας, όπως ισχύει σήμερα, ( ΜΟΝΑ – ΖΥΓΑ) σταθερά και με διάρκεια.

Γ) Εγκρίνει την διάταξη ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗΣ του δρόμου Ηρώων 1940 από την θέση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΘΑΝΑΣΙΑ μέχρι το τέρμα του δρόμου αυτού στην θέση πρώην ΜΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ, διότι εμφανίζεται τεράστιο πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Με δεδομένο το γεγονός της κατασκευής και λειτουργίας του νέου δρόμου διπλής κυκλοφορίας στην θέση ΛΑΚΟΣ, παρέχεται η διευκόλυνση των αυτοκινήτων και υπάρχει καλύτερη διέλευση των οχημάτων προς την είσοδο και έξοδο από την πόλη. Γίνεται ανάκληση παλιάς απόφασης του Δ.Σ που αφορά ρύθμιση κυκλοφορίας του προαναφερόμενου δρόμου επί της οδού Ηρώων 1940.</p>

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

14.«Επί Πρακτικού Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα».

Από το Τοπικό Συμβούλιο Αγίου Βησσαρίωνα υποβλήθηκε στο Σώμα Συνεδρίαση του με τις κάτωθι εισηγήσεις:

1ον: Αύξηση τελών άρδευσης.

Εισηγείται την αύξηση του ποσού από τρία (3)  Ευρώ που είναι σήμερα ανά στρέμμα σε πέντε (5) Ευρώ.

2ον: Επί αιτήσεως Νικολάου Παπαποστόλου:

Εισηγείται την διεξαγωγή δημοπρασίας για την ενοικίαση του αιτούμενου χώρου.

3ον: Μίσθωση Δημοτικού Καταστήματος:

Εισηγείται την διεξαγωγή δημοπρασίας με τιμή εκκίνησης το ποσό των 180 Ευρώ.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

15.«Επί αιτήσεως Ντζάνη Κων/νου του Γεωργίου».

Υπάρχει εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ