24 Απρ 2024 08:47

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (16-02-2011)”

Στην τρίτη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 16-2-2011, παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα εκ των οποίων το 1 της ημερήσιας διάταξης και 1 εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων) για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων των διδακτηρίων 1ου και 2ου Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή της υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων των διδακτηρίων 1ου και 2ου Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων»  από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, την έγκριση της τεχνικής μελέτης και την αποδοχή σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πύλης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων – για την υλοποίηση της πράξης.

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Συγχώνευση – κατάργηση σχολικών μονάδων στο Δήμο Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκφράσει  την πλήρη αντίθεσή του στην κατάργηση και συγχώνευση σχολικών μονάδων στο Δήμο Πύλης και να μεταβεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή προκειμένου να διατρανώσει την πλήρη αντίθεσή του και τις έντονες διαμαρτυρίες του.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Παναγιώτου